آخرین اخبار : 

استخدام کانون زبان ایران دی ۹۵+ نمونه سوالات

استخدام کانون زبان ایران- ۶ دی ۹۵

 کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های انگلیسی(کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیایی و آلمانی برگزار نماید.

جدول زمانبندی آزمون جذب مدرس زمستان ۹۵

تاریخ ثبت نام تاریخ چاپ کارت تاریخ آزمون تاریخ اعلام نتایج
از ۱۰ صبح چهارشنبه ۱
دی تا پایان وقت اداری شنبه ۱۸
دی
از شنبه ۲ بهمن تا چهارشنبه ۶ بهمن جمعه ۸ بهمن چهارشنبه ۲۷ بهمن

تذکر مهم: کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید بر اساس تاریخ های فوق نسبت به انجام مراحل ثبت نام، چاپ و دریافت کارت آزمون و حضور در آزمون اقدام نمایند

به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این آزمون در روز جمعه ۸ بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

زمان ثبت نام در این آزمون از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه یکم دی ماه آغاز می‌شود و تا پایان وقت اداری شنبه ۱۸ دی ماه ادامه می‌یابد.

 شرایط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی:

بخش انگلیسی- گروه بزرگسالان
۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی

– مدارک آزمون های زبان انگلیسی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

  ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )  
۱ SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک
۲ CPE A درجه
۳ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۱۰۰ به بالا(معادل ۶۰۰ به بالا برای آزمون
۴ IELTS نمره ۵/۷ به بالا
۵ CELTA ارائه مدرک
۶ DELTA ارائه مدرک
بخش انگلیسی- گروه نوجوانان
۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی

– گواهی اشتغال به تحصیل سطح Advanced3 و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

۳- دارندگان مدارک تخصصی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی: (این افراد از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند ولی لازم است در سایر مراحل آزمون شرکت نمایند.)

  ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )  
۱ SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک
۲ CAE    و CPE A درجه
۳ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۹۰ به بالا(معادل ۵۷۷ به بالا برای
۴ IELTS نمره ۷ به بالا
۵ CELTA ارائه مدرک
۶ DELTA ارائه مدرک
بخش انگلیسی- گروه کودکان
۱ – حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۵ سال۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

– ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه     رشته های دانشگاهی

–   مدارک امتحانات شناخته شده در زبان انگلیسی

۳- دارندگان مدارک تخصصی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی: (این افراد از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند ولی لازم است در سایر مراحل آزمون شرکت نمایند.)

  ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )  
۱ JCE یا SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک
۲ CAE    و CPE A درجه
۳ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۹۰ به بالا(معادل ۵۷۷ به بالا برای
۴ IELTS نمره ۷ به بالا
۵ CELTA ارائه مدرک
۶ DELTA ارائه مدرک
بخش فرانسه
  ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

–   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان فرانسه

–   مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان فرانسه و دیپلم سطح B2 کادر مشترک اروپایی

 

بخش آلمانی
  ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

–   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان آلمانی

–   مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان آلمانی و دیپلم سطح B2 کادر مشترک اروپایی

بخش عربی
  ۱-حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲-دارا بودن یکی از مدارک زیر:

–   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان عربی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان عربی

–   مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان عربی و مدارک حوزوی

 

بخش اسپانیایی
  ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان اسپانیایی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان اسپانیایی

–   مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان اسپانیایی و دیپلم سطح B2 کادر مشترک اروپایی

تبصره: فارغ التحصیلان آخرین سطح آموزشی هر یک از بخشهای غیر انگلیسی به شرط دارا بودن نمره ارزشیابی خیلی خوب
( نمرات ۱۰۰ – ۹۰ ) می توانند با همراه داشتن تاییدیه گواهی پایان دوره و مدرک پایان تحصیل کلیه رشته های دانشگاهی در آزمون کتبی شرکت نمایند.
توجه ۱: داوطلبان محترم صرفاً مجاز به شرکت در یک آزمون می باشند.توجه ۲: داوطلبان محترمی که آزمون کتبی را با موفقیت بگذرانند، برای شرکت در مراحل مصاحبه و دوره آموزشی بر اساس اولویت بندی از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.

توجه ۳: داوطلبان محترم گروه کودکان و نوجوانان در صورت دارا بودن مدارک تخصصی ذکر شده در بند الف، از آزمون کتبی معاف می باشند و جهت مصاحبه از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد. کلیه مدارک تخصصی از زمان صدور تا ۲ سال دارای اعتبار             می باشند.

توجه ۴ : پرداخت هزینه جهت تکمیل مراحل ثبت نام الزامی می باشد.

توجه ۵: ضروری است داوطلبان محترم پس از پرداخت هزینه ثبت نام، از صفحه اعلام تکمیل ثبت نام پرینت تهیه نمایید.

 نکات مهم:

  • مدرسان شاغل به تدریس در کانون زبان ایران که فرم “درخواست همکاری مدرسان یک گروه با گروه دیگر” را تکمیل و ارسال نموده اند، صرفاً پس از کسب مجوز از سوی اداره مرکزی مجاز به      ثبت نام در آزمون جذب مدرس می باشند. چنانچه در هر مرحله از آزمون مشخص شود که مدرس فاقد مجوز است، از ادامه مراحل محروم خواهد شد.
  • داوطلبان آزمون جذب مدرس لازم است قبل از اقدام به تکمیل اطلاعات اولیه ثبت نام، جدول مراکز را با دقت مطالعه نموده و شهر، زبان و گروه مدنظر خود را انتخاب نمایند. بدیهی است اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت نام اینترنتی پس از دریافت کد رهگیری قابل تغییر نمی باشد.
  • محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب مدرس بر اساس استان انتخابی در مرحله ثبت نام تعیین می گردد. لذا داوطلبان در انتخاب استان خود نهایت دقت را بعمل آورند.
  • محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان بر اساس نیاز مراکز آموزشی و به تشخیص مدیر استان و تایید معاون آموزشی و توسعه منابع انسانی تعیین می گردد.
  • کارمندان کانون زبان ایران در صورت قبولی در آزمون جذب مدرس، همزمان مجاز به تدریس و همکاری در بخش اداری و اجرایی کانون زبان نیستند. لذا در صورت تمایل به تدریس باید از همکاری با بخش اداری و اجرایی کانون زبان استعفا داده و صرفاً به عنوان مدرس با کانون زبان همکاری نمایند.

داوطلبان محترم جهت دریافت اطلاعات تکمیلی ثبت نام اعم از نحوه ثبت نام اینترنتی ، مهلت ثبت نام و تاریخ آزمون کتبی به سایت اصلی کانون زبان ایران www.ili.ir مراجعه نمایید.

دانلود فایل شرایط آزمون (مدارک مورد نیاز، مراحل ثبت نام، مراحل آزمون)

جهت تکمیل فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی کانون زبان ایرن کلیک کنید

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدامکانونزبانایران/
Translate this page

۲ days ago – آگهی استخدام کانون زبان ایران دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما … لطفا سوالات خود را در صفحه اختصاصی هر استخدامی در سایت ایران …

نمونه سوالات استخدامی کانون زبان ایران | نمونه سوالات تخصصی استخدامی …

failha.com/نمونه-سوالاتاستخدامیکانونزبان-ایرا/۱۳۶۵
Translate this page

Feb 13, 2015 – نمونه سوال استخدامی کانون زبان ایران با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی کانون … نمونه سوالات استخدام کانون زبان ایران, دانلود نمونه سوالات استخدام کانون …

آگهی استخدام کانون زبان ایران تیر ۹۵ | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/آگهی-استخدامکانونزبانایران-تیر-۹۵
Translate this page

May 16, 2016 – ثبت‌نام اینترنتی آزمون‌های سراسری جذب مدرس کانون زبان ایران از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۱ تیر … مدارک آزمون های زبان انگلیسی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع …. دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۴

استخدام مدرسین آموزش و پرورش در کانون زبان ایران – نمونه سوالات …

bartarin-ketab.ir/post/325
Translate this page

استخدام مدرسین آموزش و پرورش در کانون زبان ایران. الف : شرایط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی: …

آزمون الکترونیکی

ili.etest.ir/
Translate this page

با توجه به نیاز زبان آموزان جهت دسترسی به نمونه سوالات امتحانی، کانون زبان ایران اقدام به راه اندازی سامانه ای نموده است که به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به علاقه …

سوالات متداول · ‎نحوه ثبت نام در سامانه آزمونهاي … · ‎رمز عبور خود را فراموش کرده ام

استخدام کانون زبان ایران در شهر تهران – «ای استخدام» – ۸۲۲۲۸۰

www.e-estekhdam.com/استخدامکانونزبانایران-در-شهر-تهران/
Translate this page

May 16, 2016 – به مدرس زبان انگلیسی جهت تکمیل کادر آموزشی کانون زبان ایران ( وابسته به … در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.

بایگانی‌ها دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام کانون زبان ایران – دانلود …

testdoni.ir/tag/دانلود-رایگان-نمونه-سوالاتاستخدام-کا
Translate this page

نمونه سوالات استخدامی کارشناس رسمی دادگستری نمونه سوالات استخدامی کارشناس رسمی دادگستری با جواب , نمونه سوالات استخدامی کارشناس رسمی دادگستری با پاسخ …

کانون زبان ایران » کندو | مرجع سوالات و اخبار استخدام

https://kandoocn.com/index.php?do=tags&tag=کانون+زبان+ایران
Translate this page

سایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام مهندس عمران برق و برنامه نویس و … پاسخ رئیس کانون زبان ایران به سوالاتی پیرامون افزایش شهریه.

استخدام مدرس در کانون زبان ایران در سراسر کشورتیر ۹۵ – باروت

www.baroot.com/news/استخدام-مدرس-در-کانونزبانایران-در-سرا/
Translate this page

Jul 10, 2016 – آگهی استخدام و دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی. استخدام و … کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های انگلیسی (کودکان، نوجوانان و …

کانون زبان ایران | آگهی استخدام و دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی

www.baroot.com/news/tag/کانونزبانایران/Translate this page

به گزارش وب سایت استخدامی باروت – به نقل از اداره‌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون زبان ایران به منظور تکمیل کادر …

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۳

www.estekhdamiha.com › استخدام دولتی
Translate this page

Mar 9, 2014 – استخدام کانون زبان ایران سال ۹۳,استخدام کانون زبان ایران,استخدام مدرس … دریافت نمونه سوالات جدید آزمون های استخدامی با پاسخ (۷ آزمون استخدامی).

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی – accomplished 7

kevin.mihanblog.com/post/214
Translate this page

May 14, 2012 – کانون زبان ایران (ILI) امتحان دادم برای جذب مدرس ، مرحله اول آزمون کتبی بود … دو بار در مصاحبه کودکان قبول نشدم وهر دو باره نحوه سوالات متفاوت بود.

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ – قطره

www.ghatreh.com/news/…/استخدامکانونزبانایران-سال
Translate this page

Jul 12, 2016 – جذب مدرس در کانون زبان ایران ثبت نام آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران تیر ۹۵ ثبت نام اینترنتی آزمون های سراسری. … نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری محیط زیست شهری – نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم …

استخدام کانون زبان ایران | استخدام

www.estekhtam.com/استخدامکانونزبانایران/
Translate this page

Nov 3, 2015 – آگهی استخدام کانون زبان ایران کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق …

ثبت‌نام آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران آغاز می‌شود | استخدام

www.estekhtam.com/ثبت‌نام-آزمون-جذب-مدرس-کانونزبان-ایر/
Translate this page

Jul 10, 2016 – ثبت‌نام اینترنتی آزمون‌های سراسری جذب مدرس کانون زبان ایران از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۱ تیر ۹۵ در وب‌سایت این مرکز آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری …

سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران – لینک گردی

farsweekly.ir/news/سوالات-مصاحبه-جذب-مدرس-کانونزبانایران
Translate this page

ثبت نام آزمون جذب مدرس. … تمامی حقوق این سایت متعلق به کانون زبان ایران می باشد. ۷۵۶٫ سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران – دانلود … در بخش جذب مدرس کانون …

استخدام در کانون زبان ایران سال ۹۵ :: اخبار استخدامی ایران ۹۵

اخبار-استخدامیایران.com/post/استخدام-در-کانونزبانایران-سال
Translate this page

May 15, 2016 – اخبار استخدامی ایران ۹۵ – سوالات استخدام در آزمونها … استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ | ایران استخدام– جذب مدرس در کانون زبان ایران آزمون ویژه گروه …

استخدام کانون زبان ايران – رز بلاگ – متفاوت ترين سرويس سایت ساز

mostafa-davodi.rozblog.com/post/…/استخدامکانونزبانايران.htm…
Translate this page

۵ days ago – استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ | ایران استخدام ۲۱ آگوست ۲۰۱۶ ……,استخداماستخدام مدرسین آموزش و پرورش در کانون زبان ایران – نمونه سوالات .

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ – بیا تو اخبار

www.bia2akhbar.com/details.php?id=4932472
Translate this page

۵ days ago – کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های … ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی …. سوالات متداول مصاحبه چیا هستن؟

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ (استخدام جدید) | دمادم

damadam.ir › اخبارایران استخداماستخدامی
Translate this page

۲ days ago – کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های …. لطفا سوالات خود را در صفحه اختصاصی هر استخدامی در سایت ایران استخدام مطرح کنید.

مهلت ثبت‌نام جذب مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران تمدید شد

news.eshetab.com › آخرین اخبار
Translate this page

نمونه سوالات استخدامی. با خطا روبرو شدیم! … مهلت ثبت‌نام جذب مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران تمدید شد. مهلت ثبت‌نام دبیران زبان انگلیسی برای شرکت در آزمون مدرسی زبان انگلیسی کانون زبان ایران تا ۲۵ خرداد ماه امسال تمدید شد. images.

آگهی استخدام کانون زبان ایران تیر ۹۵ – سایت استخدامی

tnews.ir/news/8e8766401580.html
Translate this page

Jul 11, 2016 – ثبت‌نام اینترنتی آزمون‌های سراسری جذب مدرس کانون زبان ایران از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۱ …. دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴

آغاز نام نویسی آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران و جذب هیات علمی در دانشگاه …

www.iranmodares.com/Employment-index.php?ID=5828
Translate this page

Dec 30, 2014 – نام نویسی از داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران از امروز – نهم دی ماه … استخدام تکنسین تدریس خصوصی مدرس خصوصی دانلود نمونه سوال …

نام نویسی آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران آغاز شد – ۳۰۴۶۵۱ – استخدام

dehvand.ir/304651/
Translate this page

Dec 30, 2014 – نام نویسی آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران آغاز شد نام نویسی از داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران از امروز – نهم دی ماه – … – ۳۰۴۶۵۱٫

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵

namnak.org/…/استخدام%۲۰کانون%۲۰زبان%۲۰ایران%۲۰سال%۲۰۹۵
Translate this page

آگهی استخدام کانون زبان ایران تیر ۹۵ | مرجع آگهی های استخدام. آگهی استخدام کانون زبان … دانلود نمونه سوالات آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران … دانلود نمونه سوالات آزمون …

نتیجه آزمون استخدامی کانون زبان ایران ۹۵ – مجله خبری فور خبر

۴khabar.ir/search/?q=نتیجه+آزمون+استخدامی+کانون+زبان+ایران
Translate this page

ثبت‌نام آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران آغاز می‌شود …. توضیحات مربوط به منابع آزمون مجموعه سوالات گردآوری و گلچین شده آزمونهای استخدامی مراکز مهم و به روز میباشد و …

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ | خبر ۵

khabar5.com/News/1109083/bTranslate this page

جذب مدرس در کانون زبان ایران ثبت‌نام آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران – تیر ۹۵ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون زبانسوالات متداول مصاحبه چیا هستن؟

دریافت کارت ورود به جلسه استخدام کانون زبان ایران – کاریابی|کاریاب

www.samankaryab.com/1922
Translate this page

Aug 21, 2016 – استخدام|کاریابی|کاریاب| دانلود رایگان سوالات استخدامی … خبر ۳۰ مرداد ۹۵ : دریافت کارت ورود به جلسه استخدام کانون زبان ایران به اطلاع کاربران …

کافه ورک :استخدام کانون زبان ایران در سراسر کشور

cafework.ir/کافه-ورک-استخدامکانونزبانایران-در-سر/
Translate this page

کافه ورک :استخدام کانون زبان ایران در سراسر کشور … نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدامی اینجا کلیک کنید(رایگان) برای مشاهده …

کانون زبان فرهنگيان – چند تا نمونه سوال آزمون تافل(با جواب)

zaban34.blogfa.com/post-454.aspx
Translate this page

کانون زبان فرهنگيان – چند تا نمونه سوال آزمون تافل(با جواب) – برگزاري كلاسهاي مكالمه-گرامر(انگليسي-عربي-آلماني-فرانسه-روسي-تركي استانبولي)

استخدام کانون زبان ایران تیر ۹۵ – دبیرستانی،کنکوری

www.fera.ir/35510/استخدامکانونزبانایران-تیر-۹۵.html
Translate this page

Jul 11, 2016 – آزمون‌های کتبی جذب مدرس کانون زبان ایران روز ۵ شهریور به طور هم‌زمان در سراسر برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون کتبی، …

شرایط جذب مدرس زبان انگلیسی اعلام شد| مدرک sce … – آزمون دانشگاه آزاد

www.phdazmoon.org/sanjesh_5276.html
Translate this page

مدرك SCE كانون زبان ایران، گواهی رشته زبان انگلیسی مدارك بین المللی TOEFL، … کانون زبان ایران شرایط جذب مدرس زبان انگلیسی را اعلام کرده و آزمون جذب مدرس ویژه … ایمیلم بفرستین و اینکه برای آزمون شفاهیش بیشتر چه سوالاتی متداول تر است؟

آزمون جذب مدرس كانون زبان ايران – وب سایت رسمی ابوذر نصیری-My …

nasirienglish.ir/category/13
Translate this page

امروز قصد داریم یکی از بهترین اپلیکیشن های آموزش گرامر زبان انگلیسی را … طراح سوالات چند دوره کنکور برای درس زبان در کنکور سخنی چند برای کنکوریها دارد.

مصاحبه انگلیسی جهت استخدام شدن ب – سایت دانشجویان زبان انگلیسی

www.en-students.ir/ftopicp-467.html
Translate this page

من چند روز دیگه یه مصاحبه انگلیسی دارم که برای استخدام شدن در کانون زبان ایران جهت تدریس به نوجوانان است می خواستم اگر میشه من را راهنمایی کنید که موقعه مصاحبه …

استخدام کانون زبان ایران در سال ۹۵

https://www.niroensani.ir/آگهی/استخدامکانونزبانایران
Translate this page

آخرین وضعیت آگهی استخدام کانون زبان ایران در سال ۹۵ به همراه شرایط استخدامی کانون زبان ایران سال ۱۳۹۵٫ … سوالات متداول » صفحه فراخوان ها » اخبار استخدامی

مصاحبه کانون زبان – مرجع متخصصین ایران

www.irexpert.ir/webforms/forum/question.aspx?qid=143194
Translate this page
Jun 1, 2014 – 14 posts

کسی میدونه در مصاحبه ی کانون زبان (برای جذب مدرس) چه سوالاتی می پرسند؟ … نقل قول, بله اول ازتون آزمون تستی میگیرن بعد توی همون آزمون تقریبا …

سایت کانون زبان ایران تهران کرمان اصفهان مشهد و سایر شهرستان | جدید …

۲۰۱۶newdownloadb.ir › دسته‌بندی نشده
Translate this page

تهران آزمون کانون زبان ایران آدرس کانون زبان ایران در مشهد آدرس کانون زبان ایران در … کانون زبان ایران inter1 سوالات فاینال کانون زبان ایران reach 1 دانلود کتاب pre …

نمونه سوالات استخدامی رایگان

bartarinketab.ir/post/325
Translate this page

نمونه سوالات استخدامی رایگان,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی. … سوالاتزبان انگلیسی · سوالات-سیاسی و … سوالات کانون وکلا … سوالات استخدام بانک ایران زمین.

نکاتی جهت موفقیت در امتحانات چهارگزینه ای کانون زبان ایران

iranlanguage.blogfa.com/post-15.aspx
Translate this page

زبان آموزان کانون زبان ایران – نکاتی جهت موفقیت در امتحانات چهارگزینه ای کانون زبان ایران – – زبان آموزان کانون زبان ایران. … بخش آزمون های زبان دانشگاه کمبریج … از آنجا که سوالات کانون زبان ایران نمره منفی ندارند ، پس سوالی را بی پاسخ نگذارید.

دریافت کارت ورود به جلسه استخدام کانون زبان ایران – کاریابی|کاریاب

samankaryab.ir/viewnews.php?id=1922Translate this page

آگهی استخدام | استخدام | کاریابی | بانک کاریابی | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی.

نمونه سوالات کانون زبان ایران

tests.blogfa.com/
Translate this page

نمونه سوالات کانون زبان ایران – نمونه سوالات کانون زبان

تعیین سطح زبان انگلیسی کانون زبان ایران – آموزشگاه کلاس , موسسه و …

english.a222.org/tag/تعیین-سطح-زبان-انگلیسی-کانونزبان-ایرا/
Translate this page

صفحه اصلی » آرشیو برچسب : تعیین سطح زبان انگلیسی کانون زبان ایرانزبان ایران آزمون تعیین سطحنمونه سوالات آزمون شفاهی تعیین سطح زبان انگلیسینمونه …

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵

fsh.ir/4784312.html
Translate this page

۴ days ago – کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های انگلیسی(کودکان، نوجوانان و … ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به …. دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴

من علاقه زیادی به رشته زبان انگلیسی دارم حتی مدرک کانون زبان ایران را …

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid…
Translate this page

Jul 17, 2012 – 2) همچنین کانون زبان ایران به منظور تامین کادر آموزشی خود در بخش های … جمع امتیازات هر آزمون ۴۰۰ امتیاز و حد نصاب برای قبولی در آزمون کتبی احراز …

آزمون های حرفه ای کانون زبان ایران

www.ili.ir/fa/exams/ilitest-آزمون-های-حرفه-ای-کانونزبانایران
Translate this page

مخاطبان آزمون های JCEو SCE. داوطلبان شرکت در این آزمونها اغلب کسانی هستند که مایلند سطح تسلط خود را به زبان انگلیسی جهت اهداف شخصی یا شغلی بیازمایند.

استخدام کانون زبان ایران | آخرین اخبار استخدامی و نمونه سوالات

estekhdam.2dayfun.ir/1394/08/12/استخدامکانونزبانایران/
Translate this page

آگهی استخدام کانون زبان ایران کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق شرایط مندرج زیر در …

سوالات متداول | موسسه زبان سفیر گفتمان

gosafir.com › صفحه اصلیدرباره موسسه زبان سفیر گفتمان
Translate this page

سوالات خود در مورد نحوه دسترسی به سایت آموشگاه زبان سفیر و موسسه زبان سفیر می توانید با ما در … ۸۵ – مکان های برگزاری آزمون رسمی IELTS در ایران کجا می باشند؟

دنیای این روزهای من

these-days.persianblog.ir/
Translate this page

دیروز اولین جلسه ی کلاس های کانون زبان ایران در این شهرستان شروع شد. تجربه ی جدیدی … قبلش البته رفتم شیراز آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران رو دادم. بعد که از …

زمان نام نویسی ترم کانون زبان ایران ترم | کندو

khabarpu.com/n.php?u=زمان-نام-نویسی…کانونزبانایران

Searches related to سوالات استخدام کانون زبان ایران

جذب مدرس کانون زبان ایران ۹۵

حقوق مدرسین کانون زبان ایران

منابع آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران

نمونه سوالات آزمون جذب مدرس کانون زبان

نمره قبولی در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران

نمونه سوالات جذب مدرس زبان

نمونه سوالات جذب مدرس کانون زبان ایران

جذب مدرس زبان انگلیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code