آخرین اخبار : 

دریافت کارت آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري ۹۵ کلیک کنیدکارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري ۹۵ کلیک کنیدکارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري ۹۵ کلیک کنیدکارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري ۹۵ کلیک کنید

آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵، بدین وسیله به اطلاع می رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴  در ۱۱ شهرستان برگزارخواهد شد. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيمساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

لينك مربوط به پرينت کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون ، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به آدرس مذکور(قسمت آزمونهای استخدامی و …) مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۳ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ براساس جدول شماره ۲ (دو) اطلاعيه پرينت كارت به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمايند.

جدول شماره ۱ – شهرستان محل برگزاري حوزه هاي آزمون كارشناسان رسمي دادگستری در سال ۱۳۹۵

استان

نام شهرستان محل برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي

تبريز

كليه داوطلبان استانهاي آذربايجان شرقي و زنجان

آذربايجان غربي

اروميه

كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي

اصفهان

اصفهان

كليه داوطلبان استانهاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد

تهران

تهران

كليه داوطلبان استانهاي تهران، سمنان، البرز ، مركزي و قم

خراسان رضوی

مشهد

كليه داوطلبان استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي

كرمان

كرمان

كليه داوطلبان استانهاي كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان

فارس

شيراز

كليه داوطلبان استانهاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد

کرمانشاه

كرمانشاه

كليه داوطلبان استانهاي کرمانشاه، ايلام، كردستان و همدان

خوزستان

اهواز

كليه داوطلبان استانهاي خوزستان و لرستان

مازندران

ساري

كليه داوطلبان استانهاي مازندران و گلستان

گيلان

رشت

كليه داوطلبان استانهاي گيلان، اردبيل و قزوين

جدول شماره ۲ – نام شهرستان و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستری
در سال ۱۳۹۵ براساس استان محل اقامت داوطلبان

نام استان

نام

شهرستان

محل باجه رفع نقص

آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار۲۹بهمن، دانشگاه تبريز، ساختمان مديريت امور آموزشي (آموزش كل)

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، (دروازه شيراز)، بلوار دانشگاه، درب شمالي دانشگاه، جنب اداره كل آموزش، ستاد برگزاري آزمونهاي دانشگاه اصفهان

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي، مديريت آموزشي دانشگاه

كرمان

كرمان

دانشكده فني

شهيد چمران كرمان

كرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشكده فني شهيد چمران

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلی غربي، مجتمع فرهنگي رفاهی دانشگاه شيراز

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پرديس دانشگاه رازي كرمانشاه، اداره كل امور آموزشي

خوزستان

اهواز

مجتمع آموزش عالي

جهاد دانشگاهي خوزستان

اهواز: بلوار گلستان، انتهاي بلوار پرديس، مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي پارك شهر، پرديس دانشگاه گيلان

مازندران

ساري

دانشكده فني

امام محمدباقر (ع)

ساري: بلوار خزر،خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشكده فني امام محمدباقر (ع)

 

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري ۹۵ کلیک کنید

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسی آب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور سرمايه گذاري، پولي و اعتباري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری بيمه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تعيين نفقه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور گمركي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل ترابري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه دريايي و غواصي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه ريلي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه موتوري زميني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ابنيه و آثار باستاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برنامه ريزي شهري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری معماري داخلي و تزتينات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي ترافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری عمران

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي محيط زيست

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداري و اطلاعات مكاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نساجي و رنگرزي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری الكتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور انرژي هسته اي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، الكترونيک و مخابرات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تأسيسات ساختماني

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع گاز و گازرساني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع نفت

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع هوايي و فضائي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ورزشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تئاتر، سينما و هنرهاي نمايشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری فيلم و عكاسي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری طراحي و گرافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری زبانهاي خارجي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری آبزيان و شيلات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری دامپروري و دامپزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محصولات دامي پوست و چرم، سالامبور و روده

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محيط زيست طبيعي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور خبرنگاري و روزنامه نگاري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ايرانگردي و جهانگردي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری كتاب و كتابداري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اسلحه و مهمات

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اداري و استخدامي

 

 

 

پورتال شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري

www.scioeexam.org/
Translate this page

اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ * …

Translate this page

۵ hours ago – صفحه اصلیاخبار استخدامی استخدام سال ۹۵ استخدام قوه قضائیه استخدام کارشناسآزمون کارشناس رسمی دادگستری (کارت آزمون) …

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵

srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/dadgstry…/kart
Translate this page

داوطلباني که موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون نشده اند لازم است – بر اساس اطلاعيه مربوط به پرينت کارت ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه به باجه …

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵ (۱۴ آبان …

nemonesoal.blog.ir/1395/…/دریافت-کارت-ورود-به-جلسه-آزمونکار
Translate this page

۲ days ago – اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره‌ تاریخ پرینت کارت،محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال …

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (آزمون ۸ مهر …

kanon-sharif.ir/content/display/id/320
Translate this page

سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۵ بهمراه پاسخنامه (ارائه شده توسط اساتید مجرب موسسه … کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ … دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (آزمون ۸ مهر).

جزئیات و شرایط ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵

www.eng-ho.com/…/209-جزئیات-و-شرایط-ثبت-نام-در-آزمونکار
Translate this page

تاریخ قطعی ثبت آزمون كارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵ اعلام شد. … کسانی که کارت اعتباری خریداری کرده اند و به هر علتی موفق به تکمیل ثبت نام نشده اند، فرصت …

ثبت نام سوالات و منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵ نظام مهندسی …

www.eng-ho.com/…كارشناسانرسمی/۱۵۷-شرايط-آزمونکارشناس-…
Translate this page

همچنین تاریخ و جزئیات ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال جاری (سال ۹۵ ) از … و منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵، و همچنین نکات ضروری برای موفقیت در آزمون … ۱-۹- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان).

اطلاعيه شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری درباره‌ برگزاری آزمون …

www.mizanonline.ir/…/اطلاعيه-شورای-عالی-كارشناسانرسمیدادگ
Translate this page

۲ days ago – شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری درباره‌ تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاری آزمون كارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ …

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵ – پایگاه خبری …

www.ekhtebar.com/کارت-شرکت-در-آزمونکارشناسانرسمي-دادگ/
Translate this page

۲ days ago – کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ منتشر شد. آزمون صبح روز جمعه ۱۴ آبان در ۱۱ شهر کشور برگزار می شود. پایگاه خبری اختبار- …

ثبت نام(۶) – کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

dadgostari95.mihanblog.com/post/category/1
Translate this page

Jun 12, 2016 – برچسب ها: ثبت نام ازمون کارشناس دادگستری۹۵, تمدید زمان ثبت نام … خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام برای درخواست پروانه کارشناسی سال ۱۳۹۵ …

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-کارشناسانرسمیدادگستریسال-۹/
Translate this page

May 6, 2016 – اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره‌ تاریخ پرینت کارت،محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال …

زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمي دادگستري سال ۹۵ + سوالات کارشناسان …

film-music-download111.rozblog.com/…/زمان-ثبت-نام-آزمونکار
Translate this page

May 3, 2016 – ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال جاری (سال ۹۵ ) از دیگر سوالات … ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ. ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ . ۱۲ … ﻧﺎﻡ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮ. ﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺧﺬ ﻛﺎﺭﺕ …

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۹۵ اعلام شد (۱۷ …

civil808.com/news/single/5693
Translate this page

به اطلاع متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری می رساند که بر اساس مصوبه شواری عالی کارشناسان رسمی، ثبت نام از متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری از روز جمعه …

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – زمان ثبت نام و دفترچه راهنما – وبفا

www.webfa.ir/آزمونکارشناسانرسمیدادگستری/
Translate this page

Apr 27, 2016 – نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۹۵ : … کارت ملی – تصویر گواهی پنج سال سابقه کار در رشته مورد تقاضا بعد از فراغت از تحصیل …

ثبت نام آخرین دوره های آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری۹۵ (ویژه …

eeeng.ir/karshenas-rasmi-95/
Translate this page

Sep 10, 2016 – آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۳ ، امروز (جمعه ) – ۳ بهمن ماه – برگزار شد … پ – اصل و کپی برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم( آقایان).

آزمون کارشناس رسمی ۹۵ | مجتمع فنی و تخصصی مهندسین

eeeng.ir/tag/آزمونکارشناسرسمی۹۵/
Translate this page

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمون کارشناس رسمی ۹۵ … ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵+لینک مستقیم(تمدید مهلت: ۲۱خرداد)+اصلاحیه دفترچه … کارت اعتباری جهت ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ ثبت نام در آزمون …

اخبار | خانه عمران – کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵

khanehomran.com/tabid/229/Id/32/Default.aspx
Translate this page

۲ days ago – کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

اطلاعیه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – برگزارکننده دوره های برق و …

dejaran.com/159//آموزش/آزمونکارشناسدادگستری/
Translate this page

بر اساس اعلام مسئولین کانون کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام آزمون کارشناسان … پس از ثبت نام در یک ماه آینده ، آزمون در ابتدای تابستان سال ۹۵ برگزار خواهد شد. …. ولی کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نداشته باشد میتواند در ازمون شرکت کند؟

مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

www.judiciarybar.ir/expert/
Translate this page

تمدید دفترچه کارشناسی در سال ۹۵. کارشناسان محترم استان … راهنمای مقدماتی کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری. نظر به اینکه کمیته …

شرایط شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵

www.eh-pub.com/index.php/details/5-req
Translate this page

معرفی عناوین آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری به همراه لیست رشته های دانشگاهی … اطلاعات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال ۹۵ در رابطه با شرایط شرکت در … نيز در آن درج شده است تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد.

(ص): ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ آغاز شد

iica.ir/news/iran-accounting-news/2669-9502187
Translate this page

همزمان با مبعث پیامبر اسلام (ص): ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال … به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون، نسبت به خريد «کارت اعتباری» ثبت نام اقدام …

شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری :: اخبار استخدامی ایران ۹۵

اخبار-استخدامی-ایران.com/…/شرایط%۲۰آزمون%۲۰کارشناس%۲۰رس
Translate this page

خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال جمعه شروع قطعی دوره های آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵ (عمران درباره آزمون …

ثبت نام و آزمون کارشناسی – کارشناس رسمی دادگستری

exp-co.com/azmoon.html
Translate this page

۹۵ ۱۱ ۷۶ ۲۲ … آگهی ثبت نام آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۲ …. مطمئ نترين وسيله ارسال و رسيد آن را تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون …

ثبت نام آزمون قضاوت سال ۹۵ آغاز شد(به پایان رسید)

www.haghgostar.ir/اخبار/۹۵.html
Translate this page

Jul 11, 2016 – ثبت نام آزمون قضاوت سال ۹۵ آغاز شد(به پایان رسید) … اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برای ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا. الف- شرایط عمومی: ۱٫ تابعیت اصلی ایران. ۲٫ … داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ … کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛.

استخدام کارشناس رسمی دادگستری – ایران استخدام

tnews.ir/news/fddd31157177.html
Translate this page

Oct 6, 2016 – اطلاعیه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزمون استخدامی سال ۹۲ مرکز امور … سال ۹۵ استخدام قوه قضائیه استخدام کارشناسآزمون کارشناس رسمی دادگستری (زمان آزمون) … روش اول: شناسه پرداخت و شناسه رمز مندرج در کارت اعتباری

زمان آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال۹۵ | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ۲۴ …

weblog24.site/list/زمان-آزمونکارشناسرسمیدادگستریسال۹۵.html
Translate this page

نتایج جستجوی عبارت زمان آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال۹۵ از بین کلیه اطلاعات … با مراجعه به سایت www.23055.irنسبت به کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

www.scioe.org/
Translate this page

آزمون · پست الکترونیک اعضاء شورا · ارتباط با ما · ثبت نام … Supreme Council of Iranian Official Experts; شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری. وب سایت های …

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵ | موسسه طرح …

tnovin.com/…/1395/08/…/کارت-شرکت-در-آزمونکارشناسانرسمی-…
Translate this page

۲ days ago – برای مشاهده برگه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

جزییات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری اعلام می شود – همیار آنلاین همیار …

hamyar.blogsky.com/…/جزییات-ثبت-نام-وبرگزاری-آزمونکارشنا
Translate this page

تاریخ توزیع کارت وزمان آزمون متعاقبا ازطریق سایت ثبت نام اعلام می گردد. …. لطفا زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵را اطلاع رسانی …

شرایط ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۹۵ – مسیر ایرانی

iranianpath.com/شرایط-ثبت-نام-ازمونکارشناسرسمیدادگستری
Translate this page

May 5, 2016 – ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ آغاز شده است. … و همچنين كانونهاي كارشناسان رسمي استانها اعلام و مكان برگزاري آزمون در كارت ورود به …

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

www.k-kj.ir/
Translate this page

اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵. ادامه مطلب.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

www.kkrdf.ir/
Translate this page

اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵.

استخدام | زمان برگزاری آزمون استخدامی كارشناس رسمي دادگستري در سال ۹۵

estekhdam.pardad.ir/N_31152.aspx
Translate this page

Apr 23, 2016 – زمان برگزاری آزمون استخدامی كارشناس رسمي دادگستري در سال ۹۵,اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي درباره آزمون استخدامی سال ۹۵,بدینوسیله به …

اعلام زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵ – ارشد عمران

arshadeomran.ir/اعلام-زمان-ثبت-نام-آزمونکارشناسرسمی-د/
Translate this page

بحث و تبادل نظر درباره آزمون محاسبات شهریور ۹۵, ۶۰۱, ۲۴۷۶۳, mobin a … به گزارش ارشد عمران و به نقل از شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به اطلاع … اساس مصوبه شواری عالی کارشناسان رسمی، ثبت نام از متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری … دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ منتشر شد · توزیع کارت کنکور ارشد …

استخدام کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۳ | ایران استخدام

vista.ir/news/19241078/استخدام-کارشناسرسمیدادگستریسال-۹۳
Translate this page

Oct 6, 2016 – اطلاعیه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزمون استخدامی سال ۹۳ خبر جدید … سال ۹۵ استخدام قوه قضائیه استخدام کارشناسآزمون کارشناس رسمی دادگستری (زمان آزمون) … روش اول: شناسه پرداخت و شناسه رمز مندرج در کارت اعتباری

اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درباره‌ تاريخ پرينت كارت

www.noet.ir/FullStory.aspx?gid=11&id=4764
Translate this page

۳ days ago – ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵، بدین وسیله به اطلاع می رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ در ۱۱ …

جزییات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری اعلام می شود – همیار آنلاین همیار …

hamyaronline.ir/…/جزییات-ثبت-نام-وبرگزاری-آزمونکارشناسیر
Translate this page

تاریخ توزیع کارت وزمان آزمون متعاقبا ازطریق سایت ثبت نام اعلام می گردد. …. لطفا زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵را اطلاع رسانی …

[PDF]راهىمای ثبت وام آزمون – وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان …

www.kermankarshenas.ir/wp-content/…/daftarcheazmoon1395.pdf
Translate this page

۱۲۸۰۰٫ فکس : ۱۲۸۰۱۸۱۰٫ پست الکتريویک : E-MAIL: INFO@SCIOE.ORG. 1395 … نام و شركت در آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي سال. ۸۸۳۱ … هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان ….. تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد.

کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵ – لیست اخبار

newslist.ir › اخبارعلم و فناوریسازمان سنجش
Translate this page

۱ day ago – کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵. کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵. منبع: سازمان سنجش. رتبه ۱۰ …

اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون

www.iribnews.ir/…/اطلاعیه-شورای-عالی-کارشناسانرسمیدادگستر
Translate this page

۲ days ago – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در طلاعیه ای زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵، تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص …

اطلاعیه شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری درباره‌ تاریخ پرینت كارت

damadam.ir › اخبارسازمان سنجشکنکور و دانشگاه
Translate this page

ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ كارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ در ۱۱ شهرستان …

دانلود دفترچه راهنمای آزمون کارشناس رسمی ۹۵ – مهندسی دات آی آر

mohandesy.ir/?p=1147
Translate this page

Apr 27, 2016 – ۶ – کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی ( برای آقایان مشمول ). لازم بذکر … دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵.

تاریخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان …

dadafarin.com/news-history.aspx?id=81dde265-b742-4692…
Translate this page

۳ days ago – سرویس: خبر و رویدادهای آموزشی – سال ۱۳۹۵ تاریخ ثبت: يكشنبه، ۹ آبان … ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ كارشناسان رسمي دادگستري سال …

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون اطلاعیه …

www.snn.ir/detail/News/556228/84
Translate this page

۲ days ago – … برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵، تاریخ پرینت کارت و محل … رسمی دادگستری اطلاعیه آمده است: این آزمون صبح جمعه ۹۵/۸/۱۴ در ۱۱ …

کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان | – آزمون کارشناسان رسمی …

karshenas-rasmi.blogfa.com/post/25
Translate this page

هزینه ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۹۵ و نحوه پرداخت آن : هزینه ثبت نام … کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان مشمول) * مدارک بالا را …

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

nezameng.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=385
Translate this page

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری اعلام شد. اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ …

استخدام کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۳ | گیلنا

press.geelna.ir/استخدام-کارشناسرسمیدادگستریسال-۹۳/Translate this page

در سال ۱۳۹۵ استخدام شوید! … روش اول: شناسه پرداخت و شناسه رمز مندرج در کارت اعتباری … خبر ۱۷ اردیبهشت ۹۵: ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵.

تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون – ایسکانیوز

www.iscanews.ir/…/تاریخ-پرینت-کارت،-محل-رفع-نقص-کارت-و-…
Translate this page

۳ days ago – به گزارش ایسکانیوز، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ در ۱۱ شهرستان …

تاریخ آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال۹۵ | جستجو در وبلاگها …

weblog24.xyz/…/تاریخ-آزمونکارشناسانرسمیدادگستریسال۹۵….
Translate this page

نتایج جستجوی عبارت تاریخ آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال۹۵ از بین کلیه … با مراجعه به سایت www.23055.irنسبت به کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون … – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/analysis/147791016033551
Translate this page

۲ days ago – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون اطلاعیه … دادگستری سال ۹۵، تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص کارت این آزمون را … این اطلاعیه می افزاید : فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه ۹۵/۸/۱۴ آغاز …

کارشناس رسمی دادگستری – محسن قاسمی – دانلود رايگان پاسخ نامه …

www.krdi.ir/…/دانلود-رایگان-پاسخ-نامه-تشریحی-سوالات-آزمون-های-…
Translate this page

دانلود اساتيد و دروس دوره هاي آمادگي آزمون كانون كارشناسان رسمي دادگستري سال … خريد كارت اعتباري جهت ثبت نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵ …

اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درباره‌ تاريخ پرينت …

edarejat.ir/اطلاعيه-شوراي-عالي-كارشناسانرسمي-داد/
Translate this page

۲ days ago – … رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵ … فرآيند برگزاري آزمون از ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ آغاز و …

قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال …

job.marlik.ir/news/قابل-توجه-متقاضیان-ثبت-نام-کارشناسان-ر/
Translate this page

Jun 7, 2016 – قابل توجه متقاضیان ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری, قابل توجه کلیه … نمایید و در صورت واجد شرط بودن نسبت به خرید کارت و ثبت نام اقدام نمایید. … مقاله قبلیاطلاعیه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۹۵.

.: پورتال كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران :. – صفحه اصلی

www.karshenasan.ir/
Translate this page

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران گزارش مجمع عمومی عادی … تمدید پروانه کارشناسی برای سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۵ باتوجه به اتمام …

خبرگزاری آریا – استخدام کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵ (اطلاعيه و …

www.aryanews.com/AryanewsFeed.aspx?…کارشناسانرسميدادگ
Translate this page

Sep 21, 2016 – استخدام کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ (زمان آزمون) … معافیت تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل به جای کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه …

آزمون استخدام کارشناس دادگستری – آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال …

www.searchmanager.ir/sqcfmjnzarvndnsdcacydtnsdqnsnjnvcrctdne….Translate this page

Sep 25, 2016 – آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵ | ایران استخدام۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ … اخبار آزمون …. روش اول: شناسه پرداخت و شناسه رمز مندرج در کارت اعتباری

جزییات ثبت نام وبرگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

www.zamoune.com/…/جزییات-ثبت-نام-وبرگزاری-آزمونکارشنا
Translate this page

تاریخ توزیع کارت وزمان آزمون متعاقبا ازطریق سایت ثبت نام اعلام می گردد. …. لطفا زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵را اطلاع رسانی …

كانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی: صفحه اصلي

www.iaoemarkazi.ir/
Translate this page

تاریخ پرینت و محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵. slide. برگزاری جلسات هیات مدیره کانون در ساوه. slide. ممنوعیت استفاده …

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال …

noavarpub.com › اخبار و مقالات
Translate this page

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه و محل برگزاری و محل انجام اصلاحات آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ شورای عالی کارشناس سازمان سنجش.

اطلاعیه شورایعالی درباره برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری …

www.yazdkanon.ir/SC.php?type=component_sections&id=6…
Translate this page

۳ days ago – آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ در روز جمعه صبح مورخ ۹۵/۸/۱۴در … لینک مربوط به پرینت کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز …

سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران

www.kkrm.ir/
Translate this page

اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درباره تاريخ پرينت كارت ، محل رفع نقص كارت و زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵. ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ …

آزمون وکالت ۹۵

aajlow.persianblog.ir/
Translate this page

توجیه اصلی کانون های وکلا اینست که کاهش ظرفیتها برای کاهش بیکاری وکلا و کار آموزان فعلی و … مطابق ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری :پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به … لینک دریافت کارت اعتباری جهت شرکت در آزمون قضاوت : ….. ثبت نام آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد …

جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري

afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=171162
Translate this page

۲ days ago – اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درباره‌ تاريخ پرينت … كارت و زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون … – خبروان

khabarone.ir/news/4496360
Translate this page

۲ days ago – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در طلاعیه‌ای زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵، تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص …

نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – دانلود رایگان ۹۵ : دانلود …

justicefree.mizbanblog.com/…/نمونه+سوالات+آزمون+کارشناسان+رس
Translate this page

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق | آی نماد-مرجع نظام . … خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ .

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ | كاني نت|KaniNet

kaninet.ir/ثبت-نام-آزمونکارشناسانرسمیدادگستری/
Translate this page

May 6, 2016 – ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ … شما ابتدا باید دفترچه را مطالعه واگر شرایط ثبت نام را داشتید کارت اعتباری را خرید کنید و …

زمان برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری مشخص شد

www.farahadaf.ir/…/زمان-برگزاری-آزمونکارشناسرسمیدادگستر
Translate this page

آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۳، سوم بهمن ماه برگزار می‌شود. … قضاییه به آدرس www.23055.ir می‌توانند نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند. … اختصاصی پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت ۱۳۹۵ کانون وکلای دادگستری گیلان …

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون اطلاعیه …

h2a.ir/2016/10/31/شورای-عالی-کارشناسانرسمیدادگستری-در/
Translate this page

۱ day ago – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون اطلاعیه … آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵، تاریخ پرینت کارت و محل رفع … این اطلاعیه می افزاید : فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه ۹۵/۸/۱۴ آغاز و …

آزمون کارشناس رسمی دادگستری (کارت آزمون) – Newis.ir

newis.ir/آزمونکارشناسرسمیدادگستریکارت-آزمو/
Translate this page

۲۲ hours ago – صفحه اصلیاخبار استخدامی استخدام سال ۹۵ استخدام قوه قضائیه استخدام کارشناسآزمون کارشناس رسمی دادگستری (کارت آزمون) …

شرایط ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۹۵ | های شاپ

hishop.center/شرایط-ثبت-نام-آزمونکارشناسرسمی-دادگس/
Translate this page

May 5, 2016 – مهلت ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ تمدید شد. … همچنين كانونهاي كارشناسان رسمي استانها اعلام و مكان برگزاري آزمون در كارت ورود به …

مکان برگزاری آزمون – کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

www.kkrdg.ir/public/ShowNewsDescr.php?NewsId=74
Translate this page

۲ days ago – اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت، … نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارت آزمون – جدیدترینها

vastiran.ir/post/309634
Translate this page

۲۲ hours ago – صفحه اصلیاخبار استخدامی استخدام سال ۹۵ استخدام قوه قضائیه استخدام کارشناسآزمون کارشناس رسمی دادگستری (کارت آزمون) …

دانلود رايگان سوالات كارشناس رسمي دادگستري ۹۵

expert-questions-of-justice.monoblog.ir/
Translate this page

خريد كارت اعتباري جهت ثبت نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵ … [PDF]ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ … زمان ثبت نام آزمون كارشناسي رسمي دادگستري در سال ۹۵ اعلام شد (۱۷ .

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

www.kkrdi.ir/
Translate this page

اطلاعیه شورای عالی در مورد آزمون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۹۵ · مراسم بزرگداشت روز … دستور ریاست محترم کل دادگستری استان در مورد ارزیابی وثیقه زندانی · گزارش تصویری از مراسم … صدور کارت ملی هوشمند برا همکاران و خانواده محترمشان · نوبت کاری …

QazvinKarshenas.org ::|| کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان …

www.qazvinkarshenas.org/
Translate this page

نظر شما در رابطه با سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین … يكشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ … تاریخ و محل آزمون کارشناسی دادگستری و چگونگی دریافت کارت … بر اساس مصوبه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که اول آبانماه هر سال را به …

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان

www.kkrdl.ir/
Translate this page

اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵

اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره‌ تاریخ پرینت کارت

iranmc.in/news/320564
Translate this page

ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ در ۱۱ شهرستان …

آزمون کارشناس رسمی دادگستری (زمان مصاحبه) | خبر ۵

khabar5.com/News/368398/b
Translate this page

Oct 6, 2016 – اخبار آزمون کارشناسان رسمی دادگستری خبر ۵ مرداد ۹۴: پذیرفته شدگان محترم در … سال ۹۵ استخدام قوه قضائیه استخدام کارشناسآزمون کارشناس رسمی دادگستری (زمان آزمون) … روش اول: شناسه پرداخت و شناسه رمز مندرج در کارت اعتباری

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۵ – ازمون حقوقی

azmoonehoghooghi.com/…/آزمون…/زمان+ثبت+نام+آزمون+مشاوران+ح…
Translate this page

Aug 25, 2016 – آزمونآزمون مشاوران حقوقی-آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۵-مشاوران سال … مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، ‌از بين واجدين شرايط مندرج در اين … اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق و عدم اشتغال به كارشناسي رسمي دادگستري. … تاريخ توزيع كارت و زمان آزمون متعاقباً از طريق سايت ثبت نام اعلام مي گردد.

[PDF]ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭ

civilhouse.ir/3days/pdf/dadgostari.pdf
Translate this page

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺳﻤﻲ. ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۱۸۷٫ ) ۱۳۹۳ …. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ. ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ. ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﺪﺍﺭﻱ، ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ … ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ … ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۵۲٫ ﻥ. ﺍﺻﻔﻬﺎ. (. ﻥ. ﺍﺻﻔﻬﺎ. ) ۵٫ ۵٫ ۳٫ ۷٫ ۵٫ ۵٫ ۵٫ ۳٫ ۷٫ ۵٫ ۵٫ ۷٫ ۳٫ ۵٫ ۵٫ ۵٫ ۵٫ ۵٫ ۵٫ ۹۵ …

کانون کارشناسان رسمی دادگستری – استان خوزستان

www.karshenasankhz.ir/
Translate this page
This site may be hacked.

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت ، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ اعلام می نماید …

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ – دانلود نمونه سوالات استخدامی

www.e-soal.ir/استخدام-کارشناسانرسمیدادگستری/
Translate this page

اطلاعیه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۹۵ … دریافت دفترچه آزمون و مطالعه دقیق آن و حصول اطمینان از واجد شرط بودن; خرید کارت اعتباری در صورت داشتن همه شرایط …

اطلاعیه ۲- شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (مهلت ثبت …

iaeo.org/ilam/?p=245
Translate this page

Apr 2, 2008 – دوشنبه ، ۱۰ آبان ۱۳۹۵ … اطلاعیه ۲- شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (مهلت ثبت نام … ویژه متقاضیان دریافت پروانه كارشناسی رسمی سازمان ، در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ به … ۶-داشتن معافیت یا كارت پایان خدمات وظیفه عمومی.

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵ – مرکز دانش صنعت تاسیسات

www.hvaccenter.ir/…/1529-آزمونکارشناسانرسمیدادگستری۹۵….
Translate this page

بر اساس اعلام مسئولین کانون کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام آزمون کارشناسان … پس از ثبت نام در یک ماه آینده ، آزمون در ابتدای تابستان سال ۹۵ برگزار خواهد شد.

زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵ – خانه

khazesh.ir/…/زمان‌+برگزاري+آزمون+كارشناسان+رسمي+دادگستري+…
Translate this page

نسخه چاپی – اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري … … كارت و زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵كارشناسان رسمي دادگستري .

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری | نمونه سوالات سومین آزمون …

failha.com/سوالات-کارشناسرسمیدادگستری/۵۱۶۷
Translate this page

May 8, 2016 – … استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ۹۵ “نمونه سوالات کارشناس رسمی … دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵ … مختلف كشور، شرايط و ضوابط ثبتنام و شركت در آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي سال ۸۸۳۱ را به شرح مندرجات …. است تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد.

اعلام زمان دریافت کارت شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵

omideedalat.ir › خبر و گزارش
Translate this page

امید عدالت ، بدین وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ در ۱۱ شهرستان برگزارخواهد شد. فرآيند برگزاري …

مؤسسه معین اداره- انتشارات مدیریت – صفحه نخست

www.modiriat.org/
Translate this page

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون سردفتری طلاق … زمينه از سال ۸۰ تا کنون بعنوان تنها مجری و برگزارکننده ی آزمون های کارشناسان رسمی و وکلا … ارديبهشت ۲۹, ۱۳۹۵ by Super User … 1- برگزاري آزمون كارشناسان رسمي قوه قضائيه (در ۱۴ دوره تا كنون).

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری +pdf

scioe.pishroblog.ir/Post/252
Translate this page

Jul 1, 2016 – آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵ | ایران استخدام. iranestekhdam.ir › . …. ای استخدام : اطلاعیه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۹۳٫

کارت ورود به جلسه کارشناسان رسمی دادگستری سال۹۵ | جستجو | وبلاگ ۲۴

weblog24.link/…/کارت-ورود-به-جلسه-کارشناسانرسمیدادگستری
Translate this page

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر و کاملتر در خصوص هر وبلاگ بر روی عنوان آن کلیک نمائید. عبارت کارت ورود به جلسه کارشناسان رسمی دادگستری سال۹۵ به صورت خودکار از …

نتیجه آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۳ – کارشناس رسمی دادگستری راه …

karshenas-sakhteman.blogfa.com/…/نتیجه-آزمونکارشناسرسمیدا
Translate this page

جهت اطلاع از نتيجه آزمون كارشناس رسمي دادگستري سال ۱۳۹۳ می توانید لینک زیر را در آدرس بار … پ – اصل و كپي برابر اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم( آقايان).

زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵

www.unp.ir/news/job/across-the-country/81728
Translate this page

۱۵ hours ago – ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۵، بدین وسیله به اطلاع می رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ … لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون ، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در …

شرايط و نحوه جذب کارشناسان رسمي دادگستري

www.jobportal.ir/s2/default.aspx?id=15_8_359
Translate this page

Mar 11, 2009 – گقت و گو با رييس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري, نويسنده … كه از ۷۰ سال پيش كارشناسان رسمي دادگستري درمحاكم قضايي مشغول به كار شدند و … آگهي‌ و تمديد مهلت ثبت‌نام آزمون كانون كارشناسان رسمي دادگستري فرصتي پيش …. (www.scioe.org)،زمان و مكان برگزاري در كارت ورود به جلسه آزمون به آدرس پستي …

حقوق یار

www.hoghoghyar.com/
Translate this page

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال۱۳۹۵ … كارت شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵ و اطلاعيه مهم آن.

کارت ورود به جلسه کارشناسان رسمی دادگستری سال۹۵ | جستجو – وبلاگ

weblog24.click/…/کارت-ورود-به-جلسه-کارشناسانرسمیدادگستر
Translate this page

به اطلاع می رساند، زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۳، ۳ بهمن ماه می باشد آزمون به صورت متمرکز در تهران برگزارخواهد شد. همچنین داوطلبان محترم می …

تالار مهندسی عمران • امتحان کارشناس دادگستری : آزمون های دیگر

www.civil-eng.ir/forum/forum-f9/topic-t322.html
Translate this page
Feb 19, 2011 – 7 posts

يكي از آشنايان درجه يك من كارشناس رسمي دادگستري هستش عزيزان حداقل سابقه كاري ۱۵ يا ۲۰ سال هستش.كاري كه ۹۵ % آن فقط بر پايه تجربه فرد هستش. … پروانه وكالت و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي (فقط براي داوطلبان رشته وكالت) … تبصره هنگام تحويل كارت ورود به جلسه آزمون ارائه قبض پستي ثبت نام ،تصوير …

جزییات دریافت کارت و زمان‌ برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری …

miizan.ir › بلاگاخبار
Translate this page

۲ days ago – پایگاه خبری اختبار- پیرو انجام ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در بهار سال جاری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری.

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری آغاز شد – انجمن تخصصی …

forum.mcivil.ir/showthread.php?tid=42
Translate this page

May 6, 2016 – 6 – کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی ( برای آقایان مشمول ) لازم بذکر … دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵

اخبار حقوقی – Law Video

lawvideo.ir/اخبار-حقوقی/
Translate this page

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره کارشناسی ارشد ۹۵ از ۸ شهریور (کلیک … اطلاعیه قوه قضاییه درباره تاریخ و نحوه ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا سال ۹۵ …

تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون کارشناسان …

wwwkhabar.ir/9944420

Searches related to کارت آزمون کارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۵

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری

آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری

ثبت نام کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

شرایط شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری

شرایط کارشناس رسمی دادگستری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code