آخرین اخبار : 

نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)

نمونه سوالات استخدامی مترجم رسمی کتبی و شفاهی قوه قضائیه”نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه “”نمونه سوالات استخدامی مترجمی قوه قضائیه “”نمونه سوالات استخدامی مترجم رسمی کتبی و شفاهی قوه قضائیه

 نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)

پکیج پیشنهادی جهت قبولی در آزمون استخدامی

پکیج زیر کاملترین پکیج در بین نمونه سوالات موجود در اینترنت به کوشش و سعی کامل همکاران در سایت قرار گرفته:

شامل ۳۴۰ سوال تستی و ۲۵ سوال تشربحی با پاسخنامه(مخصوص زبان انگلیسی)

جهت آمادگی در آزمون استخدامی مترجم رسمی کتبی و شفاهی قوه قضائیه

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۴۹۰۰ تومان 

رمز جهت مشاهده فایل :

www.failha.com

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)کلیک کنید جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته عربی)کلیک کنید دانلود نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته زبان فرانسه)کلیک کنید 

نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,دانلود نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”رایگان, نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, نمونه سوالات استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, نمونه سوالات آزمون استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه ,

نمونه سوالات استخدام “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوالات استخدام “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی سازمان “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)” , نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,دانلود نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”رایگان, نمونه سوالات استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, نمونه سوالات استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, نمونه سوالات آزمون استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”+پاسخنامه ,

نمونه سوالات استخدام “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوالات استخدام “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدام  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”,نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود نمونه سوال استخدامی “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی سازمان “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)” , نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با جواب ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”با پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی  “مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)”بهمراه پاسخنامه


 1. مرضیه گفت:

  نمونه سوال ترکی استانبولی ندارید

 2. بهرام گفت:

  سلام.لطفا سوالات زبان فرانسه را هم در سایت قرار دهید.

 3. نوشین گفت:

  من پرداخت رو انجام دادم و فایل pdf رو دانلود کردم. اما پسورد میخواهد و هیچ پسوردی برای من ارسال نشده. چرا؟؟؟؟؟؟

 4. ستاره گفت:

  نمونه سوال ایتالیایی هم ممکنه بذارید؟

 5. نجمه رزم آرا گفت:

  سلام، من لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارم ودانشجوی رشته حقوق هستم، سوالم اینه که داشتن مدرک حقوق مزیتی در آزمون محسوب میشود ویا نه هیچ تاثیری ندارد؟ با تشکر از سایت خوبتون

 6. تارا گفت:

  سلام
  میخواستم بدونم حقوقش چقدره و ساعت کاریش ممنون

 7. علیرضا گفت:

  با سلام می خواستم بدونم از کجا می شود فهمید تعداد شرکت کنندگان در آزمون چند نفر هستند؟ لطفا پاسخ رو برام ایمیل کنید اگر ممکن است. خیلی ممنون.

 8. فروزنده فرمانی گفت:

  من با پداخت اینترنتی مبلغ ۱۹۹۰۰۰ ریال نمونه سوال مترجمی را خریدم ولی فایل پی دی اف باز نمیشود ونیاز به پس ورد دارد من تنها شماره پیگیری را دارم که با ان هم باز نمیشود

 9. MA گفت:

  چرا پرداخت اينترنتي فعال نيست

 10. باقری گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید . نمونه سوالات زبان آلمانی هم روی سایت می یاد؟

 11. جبارآبديده گفت:

  با سلام آيا مي شود در آزمون ۹۴ همزمان در دو (۲) زبان ثبت نام و شركت كرد؟ مثلاً هم انگليسي و هم فرانسه؟ با توجه به اينكه آزمون در يك روز (۹ مرداد) است؟ ممنون از شما

 12. الهام افشار گفت:

  سلام.از چه کتابهایی میتونم برای بالابردن سطح علمی در مورد حقوق استفاده کنم.اگر امکان دارد منبع معرفی کنید.

 13. miad گفت:

  سلام جزوه ای ک گفتید میتونیم به عنوان منبع استفاده کنیم کجاست ؟ من پیدا نمی کنم ….. ممنون

 14. باقری گفت:

  با سلام . من پرداخت انجام دادم .از کجا باید دانلود کنم؟

  • failha.com گفت:

   سلام بعد پرداخت لینک دانلود قابل مشاهده میباشد علاوه بر آن لینک دانلود به آدرس ایمیل ارسال میشود در صورت عدم دریافت شماره تراکنش را به قسمت پشتیبانی ارسال کنید

  • failha.com گفت:

   سلام بعد پرداخت لینک دانلود قابل مشاهده میباشد علاوه بر آن لینک دانلود به آدرس ایمیل ارسال میشود در صورت عدم دریافت شماره تراکنش را به قسمت پشتیبانی ارسال کنید

 15. محبوبه گفت:

  باسلام و خسته نباشید ببخشید من نمونه سوالات زبان قوه قضاییه رو خریداری کردم ولی دانلود که در ایمیل ها باز نمیشه. ببخشید مشکل از کجاس؟ با تشکر

 16. محبوبه گفت:

  با سلام ببخشید دانش عمومی در آزمون استخدامی مترجمین قوه قضاییه شامل چه اطلاعاتی می شوند. با تشکر

 17. محبوبه گفت:

  باباجان چشمم در اومد بس سرچ کردم دانلود کردم ولی سوالات باز نشد.

 18. کیاندخت ترابی گفت:

  پول سوالات کارشناسی مترجمی رسمی دادگستری را پرداخت کرده ام ولی نمی توانم سوالات را دانلود کنم .لطفا راهنمایی فرمایید

 19. علی گفت:

  با تشکر از مدیر سایت
  لطفا نمونه سوالات زبان آلمانی برای آزمون مترجمین دادگستری را هر چه سریعتر در سایت قرار دهید

 20. هاشمی گفت:

  سلام
  من پرداخت کردم ولی نمی توانم دانلود کنم چرا؟

  • failha.com گفت:

   سلام لینک دانلود بررسی شد مشکلی نداشت علاوه بر اون به ایمیل نیز بصورت خودکار و آنی ارسال میشود. از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

 21. نوشین گفت:

  چرا جواب منو نمیدید؟ پول از حسابم کم شد نه فایل رو دیدم نه ایمیل شد برام. برای بار دوم هم نمیتونم ریسک کنم بخرم. شاید دوباره نشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code