نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر

 

در زیر نمونه سوالات عمومی  و تخصصی آزمون استخدامی “مشترک فراگیر ” را دانلود نمایید

سوالات آزمون

مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
۱ -۵۰۰ سوال استخدامی  فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL )+پاسخنامه
۲ – ۶۰۰ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی با جواب
۳ – ۵۵۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
۴ – ۵۵۰ سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه
۵ – ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی با پاسخنامه
۶ -۷۰۰ سوال استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخنامه
۷ – ۱۰۰ سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی با پاسخنامه

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت :  ۹۸۰۰   تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی۹۵

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ تقریر نویس

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور اداری

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس حقوقی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ روابط عمومی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ شبكه و سخت افزار

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور مالی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کاردانی دامپزشكی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس آزمایشگاه

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ دامپزشك و کارشناس بیماریهای دامی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس برنامه ریزی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور مالیاتی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس امور فرهنگی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مراقب امور تامینی و تربیتی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ بررسی اسناد و مدارک

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس مطالعات اقتصادی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ برق

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس امور آموزش

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس آمار موضوعی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس امور پژوهشی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس راه و ساختمان

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس ورزش

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مهندس تأسیسات

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مكانيك

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور هنری

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مددکار اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مترجم زبان انگلیسی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور انتظامی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ اپراتور

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ دبیر معارف اسلامی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ دبیر عربی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر علوم زیستی وبهداشتی(زیست شناسی)

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر فیزیك

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر علوم تجربی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر زبان انگلیسی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر ریاضی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی هنر آموز کامپیوتر

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی هنر آموز حسابداری

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر معارف اسلامی(فلسفه ومنطق)

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی آموزگار ابتدایی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر شیمی

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی مامایی

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی پرستار

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی اپراتور ۱۱۵

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی کاردان فوریت های پزشكی

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۵ کارشناس فوریت های پزشكی

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۳۲ امور اداری

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۳۹ کارشناس حقوقی

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۴۵ شبكه و سخت افزار

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۵۵ امور مالی

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۷۸ کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۲۴۳ بررسی اسناد و مدارک

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۲۴۳ برق

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۲۷۴ کارشناس امور آموزش

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۲۷۶ کارشناس آمار موضوعی

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۱۳۰۷ کارشناس راه و ساختمان

نمونه سوالات استخدامی خوشه ۲۳۴۱ مهندس تأسیسات

دانلود سوالات استخدامی خوشه ۲۴۰۴ مكانيك

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی پرستار خوشه۲۴۶۲

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی بهيار خوشه ۲۴۶۶

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی مامایی خوشه ۲۴۶۷

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مددکار بهداشتی و درمانی ۲۵۳۷

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی روان شناس بالین ۲۴۹۵

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ تغذیه

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور رادیولوژی

نمونه سوالات استخدامی کاردان اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای

نمونه سوالات استخدامی هوشبری

سوالات استخدامی پذیرش و مدارک پزشکی

سوالات استخدامی کاردان پذیرش و مدارک پزشكی

سوالات استخدامی کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی

نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎرشناس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴط

نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎردان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴط

سوالات کارشناس ارتباطات و عملیات (پرستار)

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

نمونه سوالات استخدامی كاردان بهداشت خانواده

نمونه سوالات استخدامی كارشناس بهداشت خانواده

نمونه سوالات استخدامی كاردان پرتوشناسي

نمونه سوالات استخدامی كارشناس پرتوشناسي

نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور اجرايي بيمارستان

نمونه سوالات استخدامی كارشناس تعالي سلامت سازمان

نمونه سوالات استخدامی منشي بخش

نمونه سوالات استخدامی كارشناس اقتصاد سلامت

نمونه سوالات استخدامی كارشناس ارتباطات و عمليات پزشک

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامي خوشه ۲۵۰۷

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عربی خوشه ۲۵۰۸

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبيات فارسي خوشه۲۵۰۹

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زيست شناسي خوشه ۲۵۱۰

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک خوشه ۲۵۱۲

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم تجربي خوشه ۲۵۱۳

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان انگليسي خوشه ۲۵۱۴

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی خوشه ۲۵۱۵

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگاري خوشه ۲۵۱۷

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز كامپيوتر خوشه ۲۵۲۰

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز حسابداري خوشه ۲۵۲۴

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر شیمی خوشه ۲۵۲۹

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش استادكار الكتروتكنيك خوشه ۲۵۷۵

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش استادكار كامپيوتر خوشه ۲۵۷۶

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبير تربيت بدني خوشه ۲۶۰۵

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار استثنايي خوشه ۲۶۰۸

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مراقب سلامت خوشه ۲۶۰۹

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبير علوم اجتماعي خوشه ۲۶۱۱

 

 

در صورتی که فایل خوشه مورد نظر پیدا نشد اینجا را کلیک  کنید

نمونه سوالات استخدامی عمومی مشترک فراگیر ۹۴با جواب

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای خوشه ۱۲۵۵

نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس خوشه ۵۵

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی امور برنامه و بودجه خوشه ۱۱۶

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری خوشه ۱۳۲

نمونه سوالات کارشناس تحلیلگر و برنامه نویسی سیستم خوشه ۱۷۸

نمونه سوالات استخدامی فراگیر ۹۴ کارشناس حقوقی خوشه ۱۳۹

نمونه سوالات استخدامی امور مالیاتی۹۴ خوشه ۱۸۰

نمونه سوالات استخدامی فراگیر ۹۴ کارشناس شبکه و سخت افزار خوشه ۱۴۵

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی خوشه ۱۲۴۸

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال خوشه ۱۲۶۹

نمونه سوالات استخدامی امور ثبت احوال خوشه ۹۴

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهش خوشه ۱۲۷۷

نمونه سوالات استخدامی امور مالی خوشه ۱۵۵

نمونه سوالات  کارشناس برنامه ریزی خوشه ۱۶۱

نمونه سوالات مربی آموزش فنی حرفه ای خوشه ۱۲۵۵

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸

نمونه سوالات استخدامی فوریتهای پزشکی خوشه ۱۲۷۳

نمونه سوالات استخدامی کاردانی دامپزشکی خوشه ۱۵۶

نمونه سوالات استخدامی دامپزشک و کارشناس بیماریهای دامی خوشه ۱۵۸

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵

نمونه سوالات استخدامی امور شرکتهای دولتی خوشه ۱۲۴۹

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش خوشه ۱۲۷۴

نمونه سوالات استخدامی بازرگانی داخلی خوشه ۸۴

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات خوشه ۱۲۶۷

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه خوشه ۱۵۷

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه خوشه ۱۵۷ (فیزیک و شیمی و مکانیک خاک)

نمونه سوالات استخدامی کارشناس یررسی عملیات خوشه ۱۲۶۰

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بازرس کار خوشه ۱۲۶۳

در صورتی که فایل خوشه مورد نظر پیدا نشد اینجا را کلیک  کنید
جهت دانلود آگهی استخدام و شهر ها و رشته های مورد نیاز استخدام فراگیر ۹۴  اینجا را کلیک کنید

پيرو اطلاعيه مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ و انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در تاريخ ۱۰/۱/۹۴ به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۴ مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (۱۷/۰۱/۹۴) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده تا روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۱/۹۴ بتوانند نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني:www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون‌ مذكور كشور اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نموده‌اند، با توجه به اصلاحات و تغييرات صورت گرفته در دفترچه راهنماي ثبت‌نام به شرح ذيل، درصورت تمايل مي‌توانند در بازه زماني فوق نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام:
جمله «براساس فرم شماره یك» در بند مربوط به «نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قراردادی (ویژه شاغلین قراردادی) برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی براساس فرم شماره یك» از انتهاي اين بند در قسمت مدارك مورد نياز در صفحه ۲ دفترچه راهنما حذف مي‌گردد.
جنس پذيرش در عنوان شغل «كارشناس برنامه و بودجه» با كد شغل محل ۱۳۲۳۶ از خوشه شغلي «امور برنامه و بودجه» مربوط به سازمان سنجش آموزش كشور بصورت «زن و مرد» خواهد بود.
با توجه به اينكه اصلاحاتي در دفترچه راهنماي ثبت‌‌نام در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۱/۹۴ انجام گرديده، آن دسته از متقاضياني كه در تاريخ‌هاي ۱۰ و ۱۱/۰۱/۹۴ مبادرت به ثبت‌نام نموده‌اند، مي‌توانند براي مشاهده و اصلاحات لازم به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه نمايند.
با توجه به اعلام سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص اصلاح جنس پذيرش و يا شرايط برخي از شغل‌ محل‌ها، فهرست نهايي شغل محل‌ها و شرايط سازمان مزبور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداقل ۲۰ سال سن و حداكثر ۲۸سال تمام (براي مقطع تحصيلي كارشناسي) و حداكثر ۳۵ سال تمام (براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر) تا آخرين روز مهلت ثبت‌نام (۱۷/۱/۱۳۹۴).
– پذيرفته شدگان در رشته شغلي پزشك ملزم به گذراندن دوره طب هوايي مي‌باشند.
تعداد
جنس پذيرش
محل خدمت
عنوان خوشه شغلی
عنوان شغل
کد شغل محل
۱
مرد
تهران-تهران
امور مالي
حسابدار
۱۳۲۹۲
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۰۴۰۸:حسابداري(فوق ليسانس)-۳۰۴۱۰:حسابرسي(فوق ليسانس) – حداقل ۳ سال سابقه كار در دستگاه هاي دولتي.
۱
مرد
تهران-تهران
پزشك
پزشك
۱۳۲۹۳
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۱۵۵۷:پزشكي عمومي(دكتري)
۴
مرد
تهران-تهران
خلبان
خلبان
۱۳۲۹۴
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۱۸۶۴:هوانوردي (فوق ديپلم،ليسانس) براي مقطع تحصيلي فوق  ديپلم صرفا يك نفر انتخاب خواهد شد. – دارا بودن مدرك دوره‌هاي آموزشي CPL و ۲۰۰ ساعت پرواز و تسلط كامل به زبان انگليسي داشتن مدرك INST الزامي است، سن محاز براي خلبان حداكثر ۳۲ سال است.
۲
مرد
تهران-تهران
كارشناس امور عمومي هواپيمايي
كارشناس امور عمومي هواپيمايي
۱۳۲۹۵
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۰۱۴۷:برق – الكترونيك(فوق ليسانس)-۳۰۲۹۸:تعمير و نگهداري هواپيما(فوق ليسانس)-۳۱۵۶۰:كامپيوتر(سخت افزار،نرم افزار)(فوق ليسانس)-۳۱۵۶۱:مهندسي صنايع(برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها)(فوق ليسانس) – تسلط به زبان انگليسي.
۱
مرد
تهران-تهران
كارشناس ايمني زميني هواپيما
كارشناس ايمني زميني هواپيما
۱۳۲۹۶
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۰۱۳۱:ايمني زميني فرودگاهي(ليسانس)
۱
مرد
تهران-تهران
كارشناس شبكه و سخت افزار
كارشناس شبكه
۱۳۲۹۷
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۱۲۸۰:مهندسي فناوري اطلاعات(فوق ليسانس)- ۳۱۴۶۴: كامپيوتر-نرم‌افزار(فوق ليسانس) – حداقل ۳ سال سابقه كار در دستگاه هاي دولتي.
۱
مرد
تهران-تهران
كارشناس شبكه و سخت افزار
كارشناس شبكه/۱
۱۳۲۹۸
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۱۲۸۰:مهندسي فناوري اطلاعات(فوق ليسانس)-۳۱۳۴۷:مهندسي كامپيوتر – سخت افزار(فوق ليسانس)-
۳۱۰۷۲: مديريت فناوري اطلاعات (فوق ليسانس) – حداقل ۳ سال سابقه كار در دستگاه هاي دولتي.
۲
مرد
تهران-تهران
كارشناس عمليات فرودگاهي
كارشناس عمليات فرودگاهي
۱۳۲۹۹
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۱۵۵۴:مهندسي عمران گرايش برنامه‌ريزي حمل و نقل(فوق ليسانس)-۳۱۵۵۵:مهندسي صنايع گرايش صنايع(فوق ليسانس) –۳۱۲۸۰:مهندسي فناوري اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس)
۷
مرد
تهران-تهران
كارشناس فني هواپيما
كارشناس فني هواپيما
۱۳۳۰۰
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۰۱۲۶:اويونيك(ليسانس، فوق ليسانس)-۳۰۱۴۷:برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس)-۳۰۲۹۸:تعمير و نگهداري هواپيما(ليسانس، فوق ليسانس)-۳۱۳۲۳:مهندسي مكاترونيك(ليسانس، فوق ليسانس)-۳۱۵۴۷:برق(الكترونيك هواپيما)(ليسانس، فوق ليسانس)-۳۱۵۴۸:مكانيك(طراحي جامدات و ساخت و توليد)(ليسانس، فوق ليسانس)-۳۱۵۵۰:مهندسي پرواز و مهندسي هوافضا(ليسانس، فوق ليسانس)
۲
مرد
تهران-تهران
كارشناس مراقبت پرواز
كارشناس مراقبت پرواز
۱۳۳۰۱
رشته‌های تحصیلی مجاز: ۳۱۵۵۱:مراقبت پرواز و هوانوردي(ليسانس، فوق ليسانس) – حداقل ۲ سال سابقه تجربي فرودگاهي.
با توجه به اعلام سازمان آموزش فني و حرفه‌اي جنس پذيرش برخي از شغل‌ محل‌ها و رشته‌هاي تحصيلي مجاز در كليه شغل‌ محل‌هاي سازمان مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
کد شغل محل
عنوان شغل
محل خدمت
جنسیت پذیرش
۱۰۳۴۸
مربی صنایع غذائی
خراسان رضوی – نیشابور
از زن به   مرد/ زن  تغییر مي‌یابد
۱۰۶۰۶
مربی فناوری اطلاعات و رباتیک
مازندران – ساری
از زن به   مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۰۶۲۵
مربی فناوری اطلاعات ورباتیک
همدان – نهاوند
از زن به   مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۰۶۵۰
مربی کشاورزی امورزراعی و باغی
اردبیل – انگوت
از زن به    مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۰۸۲۳
مربی کشاورزی امور زراعی و باغی
گیلان – رشت
از زن به    مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۱۱۴۴
مربی برق
خراسان شمالی – شیروان
از زن به    مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۱۸۳۳
مربی صنایع خودرو
سمنان – مهدیشهر
از زن به    مرد/زن  تغییر مي‌یابد
۱۲۵۶۲
مربی صنایع چوب
همدان – اسدآباد
از مرد به    مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۲۴۸۱
مربی صنایع چوب
اردبیل – خلخال
از زن به     مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۲۲۹۰
مربی عمران و معماری
قزوین – بویین زهرا
از مرد به    مرد/زن   تغییر مي‌یابد
۱۰۸۰۰
مربی کشاورزی امور زارعی وباغی
کرمان – کرمان
به ۲ مرد و ۳ زن تغییر مي‌یابد
۱۰۷۸۴
مربی کشاورزی امور زراعی و باغی
کرمان – انار
به ۲ مرد و ۲ زن تغییر مي‌یابد
۱۱۲۲۱
مربی برق
کرمان – جیرفت
از مرد به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۲۳۸
مربی برق
کرمان – شهربابک
 از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۲۴۲
مربی برق
کرمان – منوجان
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۲۱۹
مربی برق
کرمان – بردسیر
از ۱ مرد و ۱ زن  به ۲ مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۲۱۵۱
مربی صنایع دستی
کرمان – کرمان
از مرد و زن  به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۲۴۲
مربی جوشکاری
کرمان – بردسیر
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۲۴۳
مربی جوشکاری
کرمان – جیرفت
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۲۴۵
مربی جوشکاری
کرمان – راور
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۲۵۸
مربی جوشکاری
کرمان – شهربابک
از زن و مرد به۳ مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۲۴۴
مربی جوشکاری
کرمان – رابر
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۲۴۱
مربی جوشکاری
کرمان – بافت
از ۱ زن و ۱ مرد به ۲ مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۵۶۸
مربی فناوری اطلاعات و رباتیک
کرمان – سیرجان
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۵۶۷
مربی فناوری اطلاعات و رباتیک
کرمان – زرند
از مرد به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۸۸۲
مربی صنایع خودرو
کرمان – زرند
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۸۹۹
مربی صنایع خودرو
کرمان – منوجان
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۸۹۴
مربی صنایع خودرو
کرمان – شهربابک
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۲۶۹۰
مربی امور مالی و بازرگانی
کرمان – رابر
از زن به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۰۵۵۴
مربی فناوری اطلاعات و رباتیک
قزوین – ابیک
به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۲۷۰۵
مربی امور مالی وبازرگانی
لرستان – بروجرد
به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۲۲۴۰
مربي عمران
چهارمحال-لردگان
به مرد/زن تغییر مي‌یابد
۱۱۲۰۱
مربي برق
فارس – ني ريز
به ۱ زن و ۲ مرد تغيير مي‌يابد
۱۰۷۶۰
مربي كشاورزي
فارس- شيراز
به مرد/زن تغییر مي‌یابد
رشته‌هاي تحصيلي مجاز براي كليه شغل‌ محل‌هاي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي (۳۱۸۳۷ : ساير رشته‌هاي تحصيلي «فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكتري») مي‌باشد.
با توجه به اعلام سازمان ملي بهره وري ايران ظرفيت پذيرش در كدشغل محل‌هاي ۱۳۲۸۷ و ۱۳۲۸۸ در رشته‌هاي تحصيلي مجاز به شرح ذيل توزيع مي‌گردد:
تعداد
جنس پذيرش
محل خدمت
عنوان خوشه شغلی
عنوان شغل
کد شغل محل
۷
مرد / زن
تهران-تهران
كارشناس برنامه‌ريزي
كارشناس برنامه‌ريزي و بودجه كشوري
۱۳۲۸۷
رشته‌های تحصیلی مجاز:
 ۳۰۵۰۱:روابط بين الملل(فوق ليسانس، دكتري) یا -۳۰۷۳۵:علوم ارتباطات اجتماعي(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۰۷۴۸:علوم اقتصادي – كليه گرايش ها(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۱۰۲۰:مديريت آموزشي(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر) دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه
-۳۱۸۶۵:محيط زيست(مهندسي و اقتصاد)(فوق ليسانس، دكتري)-۳۱۰۷۵:مديريت محيط زيست(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۱۵۶۷: آمار (كليه گرايش‌ها)(فوق ليسانس، دكتري)-۳۱۵۶۸:رياضي(محض- كاربردي)(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۱۵۷۳:مهندسي عمران(آب، سازه، منابع آب)(فوق ليسانس، دكتري) -۳۱۵۷۴:مكانيك (ساخت و توليد)(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۱۵۷۵:جامعه شناسي(جامعه شناسي،فرهنگي،بررسي مسايل اجتماعي ايران)(فوق ليسانس، دكتري)-۳۱۵۷۶:شهرسازي(برنامه‌ريزي منطقه اي)(فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
۴
مرد / زن
تهران-تهران
كارشناس برنامه‌ريزي
كارشناس برنامه‌ريزي
۱۳۲۸۸
رشته‌های تحصیلی مجاز:
– ۳۰۷۴۸:علوم اقتصادي – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) یا -۳۱۵۷۷:مهندسي اقتصاد كشاورزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۱۵۷۸:مهندسي صنايع (صنايع، مديريت سيستم و بهره‌وري، تكنولوژي صنعتي، سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي)(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
-۳۱۰۶۵:مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
 -۳۱۵۷۹:زبان و ادبيات انگليسي(مترجمي، آموزش)(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) (۱ نفر)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”,دانلود نمونه سوالات استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”رایگان, نمونه سوالات استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”, نمونه سوالات استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, نمونه سوالات آزمون استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”+پاسخنامه

نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود رایگان نمونه سوال نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”+پاسخنامه استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب .نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”+پاسخنامه ,

نمونه سوالات استخدام”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود نمونه سوالات استخدام”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام  “مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوالات استخدام “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب,نمونه سوالات استخدام  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ ,نمونه سوالات استخدام  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدام  “مشترک فراگیر ۹۴”بهمراه پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود نمونه سوال استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”, دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی سازمان”مشترک فراگیر ۹۴” , نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب ,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی  “مشترک فراگیر ۹۴”با پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی “مشترک فراگیر ۹۴”بهمراه پاسخنامه ,نمونه سوالات ,نمونه سوالات استخدامی ,

نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان

نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان آذربایجان غربی,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان آذربایجان شرقی,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان اصفهان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان اردبیل,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان بوشهر,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان ایلام,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان البرز,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان چهار محال و بختیاری,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان تهران,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان خراسان رضوی,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان خراسان جنوبی,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان خوزستان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان خراسان شمالی,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان سمنان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان سیستان و بلوچستان, زنجاننمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان فارس,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان قزوین,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان قم,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان کردستان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان کرمان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان کرمانشاه,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان کهگیلویه و بویراحمد,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان گلستان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان گیلان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان لرستان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان مازندران,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان مرکزی,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان هرمزگان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان همدان,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان یزد”خرید اینترنتی نمونه سوالات استخدامی”مشترک فراگیر ۹۴”,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان تهران,نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” استان نمونه سوالات استخدامی  ”مشترک فراگیر ۹۴” جدید,

“آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴″آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴″نمونه سوالات استخدامی مشترک ۹۴″دانلود نمونه سوالات استخدامی ۹۴″نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”,دانلود نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”رایگان, نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”, نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”, نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”, دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”,نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”با جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”با پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی “مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور”+پاسخنامه

نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی “دیوان عدالت اداری ۹۴”

مونه سوالات مصاحبه استخدامی “دیوان عدالت اداری ۹۴” نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی “دیوان عدالت اداری ۹۴”  نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی “دیوان عدالت اداری ۹۴” نمونه سوالات مصاحبه آزمون استخدامی …

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ۹۴

نمونه سوالات استخدامی   “۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “۹۴”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “۹۴” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “۹۴”,دانلود نمونه سوالات استخدامی  “۹۴”رایگان, نمونه سوالات استخدامی  “۹۴”, نمونه …

نمونه سوالات استخدامی دیوان عدالت اداری ۹۴

نمونه سوالات استخدامی دیوان عدالت اداری ۹۴ جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی   “دیوان عدالت اداری ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “دیوان عدالت اداری ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “دیوان عدالت اداری ۹۴”با …

نمونه سوالات استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹۴

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹۴ نمونه سوالات استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر سال۹۴ اینجا را کلیک کنید ۹۴ نمونه سوالات …

نمونه سوالات استخدامی سازمان ثبت احوال ۹۴

نمونه سوالات استخدامی سازمان ثبت احوال ۹۴ جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی   “سازمان ثبت احوال ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان ثبت احوال ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان ثبت احوال ۹۴”با …

نمونه سوالات استخدامی سازمان پزشکی قانونی ۹۴

نمونه سوالات استخدامی سازمان پزشکی قانونی ۹۴ جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی   “سازمان پزشکی قانونی ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان پزشکی قانونی ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان پزشکی قانونی ۹۴”با …

سوالات استخدامی “سازمان امور مالیاتی ۹۴”با جواب ,

  جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید سوالات استخدامی   “سازمان امور مالیاتی ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان امور مالیاتی ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان امور مالیاتی ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “سازمان امور مالیاتی …

نمونه سوالات استخدامی “سازمان ملی بهره وری ایران ۹۴”با جواب ,

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی   “سازمان ملی بهره وری ایران ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان ملی بهره وری ایران ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان ملی بهره وری ایران ۹۴”با …

نمونه سوالات استخدامی “سازمان سنجش آموزش کشور ۹۴”با جواب

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید   نمونه سوالات استخدامی   “سازمان سنجش آموزش کشور ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان سنجش آموزش کشور ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان سنجش آموزش کشور ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات …

نمونه سوالات استخدامی “سازمان دامپزشکی ۹۴”با جواب

  نمونه سوالات استخدامی   “سازمان دامپزشکی ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان دامپزشکی ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان دامپزشکی ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “سازمان دامپزشکی ۹۴”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “سازمان دامپزشکی ۹۴” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  …

سوالات استخدامی “استانداری خراسان شمالی ۹۴”با پاسخ

  جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید سوالات استخدامی “استانداری خراسان شمالی ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “استانداری خراسان شمالی ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “استانداری خراسان شمالی ۹۴”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “استانداری خراسان شمالی ۹۴” + …

نمونه سوالات استخدامی “مرکز اورژانس تهران ۹۴”با جواب ,

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید   نمونه سوالات استخدامی “مرکز اورژانس تهران ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “مرکز اورژانس تهران ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “مرکز اورژانس تهران ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “مرکز اورژانس …

نمونه سوالات استخدامی “سازمان هواپیمایی کشوری ۹۴”با جواب

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اینجا را کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی   “سازمان هواپیمایی کشوری ۹۴”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “سازمان هواپیمایی کشوری ۹۴”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی  “سازمان هواپیمایی کشوری ۹۴”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی  “سازمان هواپیمایی …

نمونه سوالات استخدامی “سازمان فنی و حرفه ای ۹۴”با پاسخ ,

نمونه سوالات استخدامی “سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری۹۴”با جواب

نمونه سوالات استخدامی تبدیل وضع مربیان حق التدریس ۹۴

یک نظر در “نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.