آخرین اخبار : 

نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور با جواب

 

نمونه سوالات ارشد فراگیر mba

نمونه سوالات ارشد فراگیر مهندسی کامپیوتر

نمونه سوالات فراگیر ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه سوالات ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

نمونه سوالات ارشد فراگیر روانشناسی

نمونه سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی-گرایش منابع انسانی

نمونه سوالات فراگیر ارشد حسابداری

نمونه سوالات ارشد فراگیر زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوال فراگیر ارشد مدیریت اجرایی

نمونه سوال فراگیر ارشد مدیریت اجرایی

نمونه سوالات ارشد فراگیر علوم سیاسی

دانلود ارشد فراگیر مدیریت دولتی گرایش تحول

نمونه سوالات ارشد فراگیر اقتصاد

نمونه سوالات ارشد فراگیر علوم تربیتی

نمونه سوالات ارشد فراگیر حقوق جزا

نمونه سوالات ارشد فراگیر حقوق خصوصی

نمونه سوالات ارشد فراگیر حقوق بین الملل

نمونه سوالات ارشد فراگیر پژوهش هنر

نمونه سوالات ارشد فراگیر جامعه شناسی

نمونه سوالات فراگیر ارشد الهیات

نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور زبان انگلیسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی صنایع

 

 

 

نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور با جواب دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور با جواب دانلود رایگان نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور با جواب نمونه سوالات فراگیر ارشد ۹۳ نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور نمونه سوالات فراگیر ارشد ۹۲ نمونه سوالات فراگیر ارشد حسابداری نمونه سوالات فراگیر ارشد حقوق خصوصی نمونه سوالات فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوالات ارشد فراگیر نمونه سوالات ارشد فراگیر ۹۳ نمونه سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی نمونه سوالات ارشد فراگیر حسابداری نمونه سوالات ارشد فراگیر روانشناسی بالینی نمونه سوالات ارشد فراگیر مدیریت اجرایی نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور ۹۳ نمونه سوالات ارشد فراگیر حقوق جزا نمونه سوالات ارشد فراگیر با پاسخنامه نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور کامپیوتر نمونه سوالات ارشد فراگیر

 

لینک دانلود

عنوان رشته

حجم فایل

arshad (1).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی ۲۳۴٫۶K
arshad (2).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۴۳۳٫۷K
arshad (3).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی ۳۵۷٫۸K
arshad (4).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست ۳۹۷٫۶K
arshad (5).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد اخلاق – فلسفه اخلاق ۵۴۱٫۰K
arshad (6).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر ۴۴۹٫۵K
arshad (7).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی ۳٫۵M
arshad (8).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ تشیع ۳۹۲٫۶K
arshad (9).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد روش تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳۷۰٫۹K
arshad (10).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی ۳۴۲٫۱K
arshad (11).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۴۷۹٫۷K
arshad (12).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۶۳۴٫۸K
arshad (13).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی – اقیلم شناسی در برنامه ریزی محیطی ۷۲۸٫۰K
arshad (14).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۶۳۷٫۳K
arshad (15).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۶۰۴٫۷K
arshad (16).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۵۵۲٫۹K
arshad (17).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ۷۲۷٫۰K
arshad (18).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – آنالیز عددی و تحقیق در عملیات ۵۵۹٫۵K

 

لینک دانلود

عنوان رشته

حجم فایل

arshad (19).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض – آنالیز – جبر – هندسه ۵۷۰٫۵K
arshad (20).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ۵۷۶٫۰K
arshad (21).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۷۸۵٫۶K
arshad (22).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی ۵۹۴٫۳K
arshad (23).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی ۵۵۹٫۳K
arshad (24).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری ۵۵۲٫۵K
arshad (25).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی ۵۹۷٫۸K
arshad (26).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی آلی ۷۰۳٫۸K
arshad (27).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ۶۱۵٫۶K
arshad (28).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ۶۳۱٫۹K
arshad (29).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی معدنی ۶۵۷٫۲K
arshad (30).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی ۶۳۱٫۴K
arshad (31).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ۴۹۱٫۸K
arshad (32).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی ۶۸۴٫۱K
arshad (33).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت ۹۲۸٫۱K
arshad (34).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی ۶۹۸٫۵K
arshad (35).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۶۴۷٫۴K
arshad (36).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم کشاورزی و اطلاع رسانی ۴۸۴٫۶K
arshad (37).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث ۵۸۲٫۷K

 

لینک دانلود

عنوان رشته

حجم فایل

arshad (38).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۴۳۵٫۳K
arshad (39).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی ۸۳۰٫۸K
arshad (40).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی – حالت جامد – فیزیک بنیادی – فیزیک نجومی – هسته ی ۹٫۵M
arshad (41).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ۷۶۰٫۶K
arshad (42).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت MBA ام بی ای ۵۶۷٫۱K
arshad (43).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – کسب و کار الکترونیک – مدیریت دانش – مدیریت منابع اطلاعاتی ۵۷۵٫۳K
arshad (44).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – بازرگانی بین الملل – مدیریت دولتی ۴۹۰٫۰K
arshad (45).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت تشکیلات و روش ها – مدیریت تحول – مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت مالی دولتی – مدیریت منابع انسانی ۶۷۹٫۱K
arshad (46).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی ۲۸۴٫۱K
arshad (47).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ۵۶۹٫۲K
arshad (48).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۵۰۲٫۴K
arshad (49).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی ۵۶۷٫۹K
arshad (50).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد اخلاق – اخلاق اسلامی ۵۰۳٫۶K
arshad (51).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی ۳۰۸٫۳K
arshad (52).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حسابداری ۲۷۷٫۲K
arshad (53).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ۶۸۰٫۲K
arshad (54).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی – ادبیات عربی ۱٫۰M
arshad (55).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی – اجتماعی ۳۹۳٫۳K
arshad (56).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندصی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری ۵۱۰٫۵K
arshad (57).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی ۴۰۳٫۴K

 

لینک دانلود

 

عنوان رشته

 

حجم فایل

arshad (58).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی معماری ۲۰۳٫۸K
arshad (59).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فیتو شیمی ۲۸۳٫۶K
arshad (60).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات ۴۴۹٫۵K
arshad (61).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اصلاح زراعت ۴۳۳٫۱K
arshad (62).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی ۴۴۹٫۷K
arshad (63).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ۱۷۴٫۰K
arshad (64).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – ادبیات مقاوت ۳۶۰٫۹K
arshad (65).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاوری – مدیریت و تولید کشاورزی ۴۱۶٫۶K
arshad (66).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی – سنگ شناسی و رسوب شناسی ۲۱۹٫۹K
arshad (67).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری بیوتکنولوژی – میکروبی ۱۷۶٫۴K
arshad (68).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – سیستم چند رسانه ای ۲۰۳٫۶K
arshad (69).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع طبیعی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین ۱۹۷٫۳K
arshad (70).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیان انگلیسی ۷۵۵٫۰K
arshad (71).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۷٫۹M
arshad (72).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری ۳۰۱٫۷K
arshad (73).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ۳۹۴٫۰K
arshad (74).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – مدیریت و تولید کشاورزی

View Download کارشناسی ارشد اخلاق – اخلاق اسلامی    ۴۹۱۰k
Akhlagh(Falsafe Akhlagh).pdf
View Download
کارشناسی ارشد اخلاق – فلسفه اخلاق   ۴۷۷۱k
Amuzesh Mohit Zist.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست   ۴۱۰۲k
Amuzesh Zaban English.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی   ۳۵۸۷k
Amuzesh Zaban Farsi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی   ۳۱۲۳k
Elahiat(Feghho mabani).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – فقه و مبانی   ۳۷۱۵k
Elahiat(Olum Hadis).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – علوم حدیث   ۲۲۴۵k
Elahiat(Tarikh Falsafe).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – تاریخ و فلسفه   ۴۶۶۸k
Elahiat(Tarikh Iran Eslami).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات – تاریخ ایران اسلامی ۴۳۳۹k
Hesabdari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد حسابداری ۳۵۵۶k
Hoghogh Beynolmelal.pdf
View Download
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۳۱۸۹k
Hoghogh(Khosusi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۳۶۳۵k
Hoghugh(Jaza Jorm Shenasi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۳۰۴۳k
Jame Shenasi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد جامعه شناسی ۳۹۷۵k
Joghrafia(Eghlim Shenasi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد جغرافیا اقلیم شناسی ۴۴۱۶k
Joghrafia Rustaei.pdf
View Download
کارشناسی ارشد جغرافیا روستایی ۳۷۹۷k
Joghrafia(Shahri).pdf
View Download
کارشناسی ارشد جغرافیا شهری ۳۸۲۴k
Tarbiat Badani(Modiriat Varzeshii).pdf
View Download
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی ۲۵۱۹k
Tarbiat Badani(Omumi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی  

کارشناسی ارشد آمار ریاضی  ۲۸۰۰k
Elahiat(Falsafe Kalam).pdf
View Download
کارشناسی ارشد الهیات فلسفه کلام  ۳۰۳۵k
Ketabdari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد کتابداری  ۲۰۳۳k
MBA.pdf
View Download
کارشناسی ارشد ام بی ای – MBA  ۲۵۷۸k
Modiriat Bazargani.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ۱۴۷۹k
Modiriat Dolati.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  ۲۸۱۳k
Modiriat Ejraei.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  ۳۸۷۰k
Modiriat Resaneh.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه  ۳۳۰۰k
Nahj(Osule Din).pdf
View Download
کارشناسی ارشد نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی  ۳۹۴۸k
Olum Eghtesadi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی   

کارشناسی ارشد علوم سیاسی  ۳۱۳۳k
Olum Tarbiati(Barnamerizi darsi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی  ۳۰۲۳k
Olum Tarbiati(Modiriat Amuzeshi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی  ۳۵۳۵k
Ravan Shenasi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد روانشناسی  ۴۳۳۲k
Riazi Karbordi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی  ۳۶۶۸k
Riazi Mahz.pdf
View Download
کارشناسی ارشد ریاضی محض  ۳۷۷۰k
ZabanShenasi Hamegani.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی  ۳۸۱۰k
Zaban v Adabiat Arabi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  ۵۳۴۶k
Zaban v Adabiat Farsi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  ۴۵۸۲k
Zamin Shenasi(Chine v Fosil).pdf
View Download
کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی 

کارشناسی ارشد فیتو شیمی ۴۱۲۹k
Fizik.pdf
View Download
کارشناسی ارشد فیزیک ۳۳۰۷k
Modiriat IT.pdf
View Download
کارشناسی ارشد مدیریت آی تی – IT ۲۴۸۳k
Sanaye.pdf
View Download
کارشناسی ارشد صنایع ۲۹۵۳k
Shimi AAli.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی آلی ۴۴۳۴k
Shimi Bio Technoloji.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی بیو تکنولوژی ۳۲۳۰k
Shimi Fizik.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ۳۹۸۴k
Shimi Madani.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی معدنی ۴۲۶۲k
Shimi Tajzie.pdf
View Download
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ۴۵۴۵k
Zist Giahi.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زیست گیاهی ۳۳۶۲k
Zist Janevari.pdf
View Download
کارشناسی ارشد زیست جانوری  

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ۳۱۷۸k
Keshavarzi(Bio Technoloji).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی بیو تکنولوژی ۲۱۵۵k
Keshavarzi(Eghtesad Keshavarzi).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ۳۳۴۲k
Keshavarzi(Eslah Nabatat).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی – اصلاح نباتی ۲۰۴۵k
Keshavarzi(Zeraat).pdf
View Download
کارشناسی ارشد کشاورزی – زراعت  

کارشناسی ارشد معماری ۲۱۳۶k
Omran(Saze Hidrolici).pdf
View Download
کارشناسی ارشد عمران – سازه هیدرولیکی ۲۸۷۸k
Sanaye(Sistemhaye Egtesadi-Ejtemaei).pdf
View Download
کارشناسی ارشد صنایع – سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۳۷۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code