هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات دسته علوم کشاورزی

سوالات دسته علوم کشاورزی

,سوالات دسته علوم کشاورزی

,سوالات رشته های دسته علوم کشاورزی

,سوالات دسته علوم کشاورزی,

 • سوالات مهندسی کشاورزی,

 • سوالات مهندسی شیلات,

 • سوالات ترویج و آموزش کشاورزی,

 • سوالات مهندسی ماشینهای کشاورزی,

 • سوالات مهندسی آب و خاک,

 • سوالات منابع طبیعی و محیط زیست,

 • سوالات آب و هوا شناسی,

 • سوالات مدیریت و آبادانی روستاها,

 • سوالات مهندسی علوم کشاورزی,

 • سوالات ترویج و آموزش کشاورزی,

 • سوالات مهندسی اقتصاد کشاورزی,

 • سوالات مهندسی تولیدات دامی,

 • سوالات مهندسی علوم دامی,

 • سوالات علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی,1748- نمونه سوالات  فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه1749- نمونه سوالات  کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی210 سوال + پاسخنامه1750- نمونه سوالات  امار دو کشاورزی240 سوال + پاسخنامه1751- نمونه سوالات  اشنایی با شیوه های خود اشتغالی210 سوال + پاسخنامه1752- نمونه سوالات  توسعه و کشاورزی پایدار180 سوال + پاسخنامه1753- نمونه سوالات  اصول اموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی180 سوال + پاسخنامه1754- نمونه سوالات  حسابداری واحد های کشاورزی120 سوال + پاسخنامه1755- نمونه سوالات  تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی240 سوال + پاسخنامه1756- نمونه سوالات  روش تحقیق در منابع طبیعی210 سوال + پاسخنامه1757- نمونه سوالات  تجارت بین المللی برای محصولات کشاورزی180 سوال + پاسخنامه1758- نمونه سوالات  درس اقتصاد سنجی کشاورزی40 سوال + پاسخنامه1759 -نمونه سوالات  گیاه شناسی عمومی210 سوال + پاسخنامه1760- نمونه سوالات  اصول تبدیل و نگهداری فراورده های کشاورزی90 سوال + پاسخنامه1761- نمونه سوالات  طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور240 سوال + پاسخنامه1762- نمونه سوالات  اشنایی با دام پروری ایران150 سوال + پاسخنامه1763- نمونه سوالات  فیزیولوژی گیاهان زراعی180 سوال + پاسخنامه1764- نمونه سوالات  اصول اصلاح نباتات150 سوال + پاسخنامه1765- نمونه سوالات  پرورش زنبور عسل150 سوال + پاسخنامه1766 -نمونه سوالات  زراعت خصوصی120 سوال + پاسخنامه1767- نمونه سوالات  مدیریت کشاورزی یا مدیریت مزرعه یا واحدهای دامی305 سوال + پاسخنامه1768- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات علم اطلاعات و دانش شناسی60 سوال + پاسخنامه1769- نمونه سوالات  اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی270 سوال + پاسخنامه1770- نمونه سوالات  اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی90 سوال + پاسخنامه1771- نمونه سوالات  دام پروری عمومی یا علوم دامی280 سوال + پاسخنامه1772- نمونه سوالات  ماشین های کشاورزی عمومی210 سوال + پاسخنامه1773- نمونه سوالات  کاربرد شیمی عمومی در کشاورزی115 سوال + پاسخنامه1774- نمونه سوالات  اصلاح نژاد دام وطیور215 سوال + پاسخنامه1775- نمونه سوالات  اقتصاد تولید کشاورزی350 سوال + پاسخنامه1776- نمونه سوالات  سیاست کشاورزی270 سوال + پاسخنامه1777-  نمونه سوالات  ژنتیک رشته های کشاورزی90 سوال + پاسخنامه1778- نمونه سوالات  اصول زراعت225 سوال + پاسخنامه1779- نمونه سوالات  زبان تخصصی رشته مهندسی کشاورزی و گرایشهایش150 سوال + پاسخنامه1780- نمونه سوالات  استاتیک رشته کشاورزی110 سوال + پاسخنامه1781- نمونه سوالات  ریاضی عمومی 1 رشته های کشاورزی73 سوال + پاسخنامه1782- نمونه سوالات  ریاضیات 2 رشته های کشاورزی150 سوال + پاسخنامه1783- نمونه سوالات شیمی عمومی رشته کشاورزی120 سوال + پاسخنامه1784- نمونه سوالات  زمین شناسی مهندسی کشاورزی60 سوال + پاسخنامه1785- نمونه سوالات  طرح ازمایش های دام پروری60 سوال + پاسخنامه1786 -نمونه سوالات  ریاضی 1 رشته های کشاورزی75 سوال + پاسخنامه1787- نمونه سوالات  شیمی مقدماتی رشته مهندسی کشاورزی30 سوال + پاسخنامه1788- نمونه سوالات  شیمی تجزیه رشته مهندسی کشاورزی120 سوال + پاسخنامه1789- نمونه سوالات  اصول و مبانی مدیریت اسلامی60 سوال + پاسخنامه1790- نمونه سوالات  شیمی مواد غذایی150 سوال + پاسخنامه1791- نمونه سوالات  اصول نگهداری مواد غذایی120 سوال + پاسخنامه1792-نمونه سوالات  تجزیه مواد غذایی100 سوال + پاسخنامه1793- نمونه سوالات  تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی60 سوال + پاسخنامه1794- نمونه سوالات  تکنولوژی روغن100 سوال + پاسخنامه1795- نمونه سوالات  صنایع لبنی120 سوال + پاسخنامه1796- نمونه سوالات  اصول بسته بندی مواد غذایی80 سوال + پاسخنامه1797- نمونه سوالات  کنسرو سازی100 سوال + پاسخنامه1798- نمونه سوالات  اصول مهندسی صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه1799- نمونه سوالات  کنترل کیفی مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه1800- نمونه سوالات  تکنولوژی غلات80 سوال + پاسخنامه1801-نمونه سوالات اقتصاد و مدیریت صنعتی130 سوال + پاسخنامه1802-نمونه سوالات اصول مهندسی صنایع غذایی دو190 سوال + پاسخنامه1803-نمونه سوالات اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی60 سوال + پاسخنامه1804-نمونه سوالات صنایع لبنی دو60 سوال + پاسخنامه1805-نمونه سوالات بهداشت و سلامت غذا90 سوال + پاسخنامه1806-نمونه سوالات صنایع تخمیری120 سوال + پاسخنامه1807-نمونه سوالات  تکنولوژی قند40 سوال + پاسخنامه1808-نمونه سوالات تکنولوژی گوشت و شیلات120 سوال + پاسخنامه1809-نمونه سوالات بازار یابی و صادرات130 سوال + پاسخنامه1810-نمونه سوالات بهداشت و ایمنی کارخانه150 سوال + پاسخنامه1811-نمونه سوالات میکروبیولوژی مواد غذایی152 سوال + پاسخنامه1812-نمونه سوالات  زراعت گیاهان صنعتی60 سوال + پاسخنامه1813-نمونه سوالات مبانی اصلاح نژاد ابزیان60 سوال + پاسخنامه1814-نمونه سوالات  امار و احتمالات رشته مهندسی کشاورزی30 سوال + پاسخنامه1815-نمونه سوالات  شناخت محیط زیست300 سوال + پاسخنامه1816-نمونه سوالات  گیاهان ابزی125 سوال + پاسخنامه1817-نمونه سوالات ارزیابی محیط زیست267 سوال + پاسخنامه1818-نمونه سوالات قوانین و اصول مدیریت شیلایی30 سوال + پاسخنامه1819-نمونه سوالات  بهداشت و بیماریهای ابزیان60 سوال + پاسخنامه1820-نمونه سوالات خاک شناسی عمومی رشته کشاورزی210 سوال + پاسخنامه1821-نمونه سوالات زبان تخصصی رشته منابع طبیعی شیلات60 سوال + پاسخنامه1822-نمونه سوالات جیره نویسی تغذیه ابزیان20 سوال + پاسخنامه1823- نمونه سوالات  تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی20 سوال + پاسخنامه1824- نمونه سوالات   تکثیرو پرورش ماهیان گرمابی30 سوال + پاسخنامه1825-نمونه سوالات تکثیر و پرورش ماهیان سردابی20 سوال + پاسخنامه1826-نمونه سوالات  هیدرو بیولوژی عمومی30 سوال + پاسخنامه1827-نمونه سوالات  لیمنولوژی30 سوال + پاسخنامه1828-نمونه سوالات  ماهی شناسی سیستماتیک30 سوال + پاسخنامه1829-نمونه سوالات  اقتصاد شیلاتی30 سوال + پاسخنامه1830-نمونه سوالات اصول و روش های صید ابزیان30 سوال + پاسخنامه1831-نمونه سوالات ماهی شناسی عمومی30 سوال + پاسخنامه1832-نمونه سوالات  هیدرو شیمی20 سوال + پاسخنامه1833-نمونه سوالات امار حیاتی رشته شیلات25 سوال + پاسخنامه1834-نمونه سوالات هیدرو تکنیک و طراحی استخرها20 سوال + پاسخنامه1835-نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری رشته منابع طبیعی شیلات20 سوال + پاسخنامه1836-نمونه سوالات ابیاری عمومی245 سوال + پاسخنامه1837-نمونه سوالات باغبانی عمومی یا علوم باغی245 سوال + پاسخنامه1838-نمونه سوالات مبانی بر نامه ریزی اموزشی ترویج اموزش کشاورزی20 سوال + پاسخنامه 1839-نمونه سوالات اصول اموزش کشاورزی115 سوال + پاسخنامه1840-نمونه سولات  اصول ترویج کشاورزی90 سوال + پاسخنامه
1841-نمونه سولات حشره شناسی و دفع افات90 سوال + پاسخنامه1842-نمونه سوالات  بیماری های گیاهی60 سوال + پاسخنامه1843-نمونه سوالات اصول مدیریت اموزش وترویج90 سوال + پاسخنامه1844-نمونه سوالات طرح اموزش های کشاورزی120 سوال + پاسخنامه1845-نمونه سوالات اصول و برنامه ریزی ترویجی40 سوال + پاسخنامه1846-نمونه سوالات  اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی20 سوال + پاسخنامه1847-نمونه سوالات برنامه ریزی ترویجی50 سوال + پاسخنامه1848-نمونه سوالات  روش تحقیق در علوم تربیتی480 سوال + پاسخنامه1849-نمونه سوالات  مکانیک سیالات261 سوال + پاسخنامه1850-نمونه سوالات طراحی اجزا251 سوال + پاسخنامه1851-نمونه سوالات مبانی خاک ورزی و کاشت120 سوال + پاسخنامه1852-نمونه سوالات مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه1853-نمونه سوالات ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی180 سوال + پاسخنامه1854-نمونه سوالات ترمودینامیک145 سوال + پاسخنامه1855-نمونه سوالات شناخت و کاربرد تراکتور120 سوال + پاسخنامه1856-نمونه سوالات استاتیک115 سوال + پاسخنامه1857-نمونه سوالات  مکانیزاسیون کشاورزی یک175 سوال + پاسخنامه1858-نمونه سوالات  رسم فنی و نقشه کشی رشته ماشین های کشاورزی210 سوال + پاسخنامه1859-نمونه سوالات جنگل داری215 سوال + پاسخنامه1860-نمونه سوالات  مرتع داری295 سوال + پاسخنامه1861-نمونه سوالات متون خارجی در اقتصاد کشاورزی220 سوال + پاسخنامه1862-نمونه سوالات  حقوق کشاورزی 180 سوال + پاسخنامه1863-نمونه سوالات  افات و بیماری های محصولات کشاورزی170 سوال + پاسخنامه1864-نمونه سوالات  ابیخیزداری و حفاظت اب و خاک180 سوال + پاسخنامه1865-مساحی و نقشه برداری165 سوال + پاسخنامه1866-نمونه سوالات  هوا و اقلیم شناسی کشاورزی251 سوال + پاسخنامه1867-نمونه سوالات تکنولوژی موتور55 سوال + پاسخنامه1868-نمونه سوالات  مکانیک تراکتور85 سوال + پاسخنامه1869-نمونه سوالات  مقاومت مصالح 1 رشته ماشین های کشاورزی85 سوال + پاسخنامه1870-نمونه سوالات  مبانی داشت و برداشت145 سوال + پاسخنامه1871-نمونه سوالات  مقاومت مصالح 2 مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون115 سوال + پاسخنامه1872-نمونه سوالات  مکانیزاسیون کشاورزی دو185 سوال + پاسخنامه1873-نمونه سوالات  موتور های احتراقی180 سوال + پاسخنامه1874-نمونه سوالات  سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی90 سوال + پاسخنامه1875-نمونه سوالات  فیزیک . مکانیک خاک های کشاورزی205 سوال + پاسخنامه1876-نمونه سوالات   ریاضیات 1 رشته کشاورزی75 سوال + پاسخنامه1877-نمونه سوالات  افات و بیماری های گیاهی45 سوال + پاسخنامه1878-نمونه سوالات  تکنولوژی حفاظت اب و خاک رشته کشاورزی60 سوال + پاسخنامه1879-نمونه سوالات  ماشین های خاک ورزی30 سوال + پاسخنامه1880-نمونه سوالات  مکانیک سیالات رشته کشاورزی30 سوال + پاسخنامه1881-نمونه سوالات   طراحی سیستم های ابیاری180 سوال + پاسخنامه1882-نمونه سوالات  ارزیابی اراضی90 سوال + پاسخنامه1883-نمونه سوالات  مکانیک سیالات و هیدرولیک185 سوال + پاسخنامه1884-نمونه سوالات  پیدایش و رده بندی خاک ها90 سوال + پاسخنامه1885-نمونه سوالات  متون خارجی در اقتصاد کشاورزی215 سوال + پاسخنامه1886-نمونه سوالات  هیدرولیک انهار150 سوال + پاسخنامه1887-نمونه سوالات  اصول مهندسی زهکشی180 سوال + پاسخنامه1888-نمونه سوالات  فیزیک خاک90 سوال + پاسخنامه1889-نمونه سوالات   رابطه اب و خاک و گیاه180 سوال + پاسخنامه1890-نمونه سوالات  هیدرولوژی رشته مهندسی اب و خاک120 سوال + پاسخنامه1891-نمونه سوالات  حفاظت اب و خاک تکمیلی90 سوال + پاسخنامه1892-نمونه سوالات  طراحی سازه های ابی160 سوال + پاسخنامه1893-نمونه سوالات  بیولوژی خاک150 سوال + پاسخنامه1894-نمونه سوالات  مکانیک خاک رشته مهندسی اب و خاک55 سوال + پاسخنامه1895-نمونه سوالات  شیمی و حاصلخیزی خاک90 سوال + پاسخنامه1896-نمونه سوالات  رابطه اب و خاک و گیاه30 سوال + پاسخنامه1897-نمونه سوالات   خاک های شور و سدیمی25 سوال + پاسخنامه1898-نمونه سوالات  مکانیک سیالات رشته مهندسی اب و خاک و کشاورزی80 سوال + پاسخنامه1899-نمونه سوالات   حمایت جنگل210 سوال + پاسخنامه1900-نمونه سوالات   طراحی باغ و پارک150 سوال + پاسخنامه1901-نمونه سوالات  فراوری و بازیابی محصولات شیلاتی40 سوال + پاسخنامه1902-نمونه سوالات  صنایع چوب و کاغذ210 سوال + پاسخنامه1903-نمونه سوالات  رابطه دام و مرتع240 سوال + پاسخنامه1904-نمونه سوالات  اکوتوریسم90 سوال + پاسخنامه1905-نمونه سوالات  اندازه گیری و ارزیابی مراتع240 سوال + پاسخنامه1906- نمونه سوالات شناخت و مدیریت حیات وحش180 سوال + پاسخنامه1907- نمونه سوالات اکولوژی منابع اب90 سوال + پاسخنامه1908- نمونه سوالات  جنگل شناسی 270 سوال + پاسخنامه1909- نمونه سوالات  اصول مهندسی جنگل 210 سوال + پاسخنامه1910-نمونه سوالات  اکولوژی مرتع 150 سوال + پاسخنامه1911-نمونه سوالات  تکثیر و پرورش صید ابزیان210 سوال + پاسخنامه1912-نمونه سوالات  زیست شناسی حفاظت150 سوال + پاسخنامه1913-نمونه سوالات  اصول و طراحی منظره و چشم انداز180 سوال + پاسخنامه1914-نمونه سوالات  اکولوژی جنگل180 سوال + پاسخنامه1915-نمونه سوالات  الودگی اب و خاک180 سوال + پاسخنامه1916-نمونه سوالات  درختان و درختچه های  ایران270 سوال + پاسخنامه1917-نمونه سوالات  جانور شناسی عمومی مهدسی کشاورزی90 سوال + پاسخنامه1918-نمونه سوالات  چوب شناسی و حفاظت از چوب150 سوال + پاسخنامه1919-نمونه سوالات  قوانین و مدیریت منابع طبیعی120 سوال + پاسخنامه1920-نمونه سوالات  شناسایی گیاهان مرتعی75 سوال + پاسخنامه1921-نمونه سوالات  تنوع زیستی25 سوال + پاسخنامه1922- نمونه سوالات  جغرافیای روستایی ایران300 سوال + پاسخنامه1923- نمونه سوالات  ریاضیات پیشرفته20 سوال + پاسخنامه1924- نمونه سوالات  ریاضیات مهندسی رشته اب و هوا شناسی100 سوال + پاسخنامه1925- نمونه سوالات  فیزیک عمومی رشته اب و هواشناسی120 سوال + پاسخنامه1926- نمونه سوالات  اب و هواشناسی دینامیک180 سوال + پاسخنامه1927- نمونه سوالات  ریاضیات 2 رشته جغرافیا75 سوال + پاسخنامه1928- نمونه سوالات  کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی210 سوال + پاسخنامه1929- نمونه سوالات  کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی120 سوال + پاسخنامه1930 – نمونه سوالات  تغییر اقلیم و پیامد های ان120 سوال + پاسخنامه1931 – نمونه سوالات  اشنایی با نرم افزار های اقلیمی90 سوال + پاسخنامه1932- نمونه سوالات  پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوایی 90 سوال + پاسخنامه1933- نمونه سوالات  اقلیم شناسی فیزیکی120 سوال + پاسخنامه1934- نمونه سوالات  زبان تخصصی رشته اب و هواشناسی25 سوال + پاسخنامه1935- نمونه سوالات  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)رشته اموزش دینی عربی و اب و هواشناسی30 سوال + پاسخنامه1936- نمونه سوالات  رشته های تحقیق در اب و هواشناسی ارشد30 سوال + پاسخنامه1937 –  نمونه سوالات  مدیریت و ابادانی روستاها 210 سوال + پاسخنامه1938- نمونه سوالات  طرح بهسازی روستاها210سوال + پاسخنامه1939- نمونه سوالات  اب و فاضلاب روستاها 120 سوال + پاسخنامه1940- نمونه سوالات  صنایع روستایی150 سوال + پاسخنامه1941- نمونه سوالات  تاسیسات در ساختمان های روستایی120 سوال + پاسخنامه1942- نمونه سوالات  کانال های اب رسانی200 سوال + پاسخنامه1943- نمونه سوالات  محیط زیست روستاها 60 سوال + پاسخنامه1944- نمونه سوالات  تعاونی روستاها 325 سوال + پاسخنامه1945- نمونه سوالات اقتصاد کلان یک355 سوال + پاسخنامه1946- نمونه سوالات  بازار یابی و مدیریت بازار مدیریت و ابادانی روستاها 150 سوال + پاسخنامه1947- نمونه سوالات  اصول حسابداری رشته کشاورزی 370 سوال + پاسخنامه1948- نمونه سوالات  مدیریت تولیدات  روستایی185 سوال + پاسخنامه1949- نمونه سوالات  مدیریت مالی رشته مهندسی کشاورزی60 سوال + پاسخنامه1950 –نمونه سوالات  مصالح بومی و روش های ساختمان سازی8 سوال + پاسخنامه1951- نمونه سوالات  ایستایی رشته مدیریت و ابادانی روستاها 40 سوال + پاسخنامه1952- نمونه سوالات  قارچ ویروس نماتدوپرو کاریتها و بیماری زا 170 سوال + پاسخنامه 1953- نمونه سوالات  مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی180 سوال + پاسخنامه 1954- نمونه سوالات  افات مهم گیاهی و کنترل انها210 سوال + پاسخنامه1955- نمونه سوالات  کنترل و گواهی بذر330 سوال + پاسخنامه1956- نمونه سوالات  فیزیولوژی بعد از برداشت210 سوال + پاسخنامه1957- نمونه سوالات  بیماری های مهم گیاهی و کنترل انها 210 سوال + پاسخنامه1958-  نمونه سوالات  دیم کاری270 سوال + پاسخنامه1959- نمونه سوالات  گیاهان دارویی85 سوال + پاسخنامه1960- نمونه سوالات  سم شناسی150 سوال + پاسخنامه1961-نمونه سوالات  زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 سوال + پاسخنامه1962-نمونه سوالات  میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری180 سوال + پاسخنامه1963-نمونه سوالات  زیست شناسی مقدماتی360 سوال + پاسخنامه1964-نمونه سوالات  شیمی الی رشته کشاورزی180 سوال + پاسخنامه1965-نمونه سوالات  زراعت غلات210 سوال + پاسخنامه1966-نمونه سوالات  افات انباری210 سوال + پاسخنامه1967-نمونه سوالات  علف های هرز و کنترل انها 175 سوال + پاسخنامه1968-نمونه سوالات  ازدیاد نباتات250 سوال + پاسخنامه1969-نمونه سوالات  سبزی کاری و گل کاری110 سوال + پاسخنامه1970-نمونه سوالات  میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز210 سوال + پاسخنامه1971-نمونه سوالات  تشریح و رده بندی گیاهان 210 سوال + پاسخنامه1972-نمونه سوالات  طرح ازمایش های کشاورزی120 سوال + پاسخنامه1973-نمونه سوالات  زراعت گیاهان دارویی و ادویه 30 سوال + پاسخنامه1974-نمونه سوالات  ارتباطات و نواوری160 سوال + پاسخنامه1975-نمونه سوالات  زیست شناسی رشته کشاورزی85 سوال + پاسخنامه1976-نمونه سوالات  کاربرد کامپیوتر در ترویج و اموزش کشاورزی80 سوال + پاسخنامه1977-نمونه سوالات  امار 2 کشاورزی280 سوال + پاسخنامه1978-نمونه سوالات  اقتصاد کلان دو320 سوال + پاسخنامه1979-نمونه سوالات  ابیاری و اقلیم شناسی کشاورزی75 سوال + پاسخنامه1980-نمونه سوالات  بازاریابی محصولات کشاورزی240 سوال + پاسخنامه1981-نمونه سوالات  پول و بانکداری رشته کشاورزی65 سوال + پاسخنامه1982-نمونه سوالات  توسعه کشاورزی تکمیلی30 سوال + پاسخنامه1983-نمونه سوالات  مدیریت منابع ابی30 سوال + پاسخنامه1984-نمونه سوالات  فیزیولوژی تولید مثل130 سوال + پاسخنامه1985-نمونه سوالات  پرورش طیور مرغداری180 سوال + پاسخنامه1986-نمونه سوالات  اصول تغذیه دام 150 سوال + پاسخنامه1987-نمونه سوالات  خوراک و جیره نویسی210 سوال + پاسخنامه1988-نمونه سوالات  بهداشت و بیماریهای دام و طیور150 سوال + پاسخنامه1989-نمونه سوالات  شیر و فراورده های ان130 سوال + پاسخنامه1990-نمونه سوالات  ماشین های ویژه دامپروری60 سوال + پاسخنامه1991-نمونه سوالات  گوشت و بررسی ان60 سوال + پاسخنامه1992-نمونه سوالات  تکنولوژی مواد خوراکی رشته کشاورزی120 سوال + پاسخنامه1993-نمونه سوالات  گوسفند داری مهندسی تولیدات دامی40 سوال + پاسخنامه1994-نمونه سوالات  تغذیه طیور180 سوال + پاسخنامه1995-نمونه سوالات  پرورش ابزیان ماهی و میگو150 سوال + پاسخنامه1996-نمونه سوالات  پرورش گوسفند و بز150 سوال + پاسخنامه1997-نمونه سوالات  تشریح و فیزیولوژی دام 120 سوال + پاسخنامه1998-نمونه سوالات  فراوری تولیدات دام و طیور120 سوال + پاسخنامه1999-نمونه سوالات  اندیشه سیاسی امام خمینی عمومی علوم انسانی210 سوال + پاسخنامه2000-نمونه سوالات  پرورش گاو های شیری150 سوال + پاسخنامه2001-نمونه سوالات  رفتارشناسی حیوانات اهلی150 سوال + پاسخنامه2002-نمونه سوالات  اشنایی با دامپروری ایران در رشته کشاورزی60 سوال + پاسخنامه 

دیدگاهتان را بنویسید