هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات رشته های فني و مهندسي

سوالات رشته های فني و مهندسي

سوالات رشته های فني و مهندسي,

 • نمونه سوالات مهندسی فناوری اطلاعات,

 • نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر,

 • نمونه سوالات مهندسی راه آهن,

 • نمونه سوالات مهندسی مدیریت اجرایی,

 • نمونه سوالات مهندسی پزشکی,

 • نمونه سوالات مهندسی مدیریت پروژه,

 • نمونه سوالات مهندسی صنایع,

 • نمونه سوالات مهندسی برق,

 • نمونه سوالات مهندسی شیمی,

 • نمونه سوالات مهندسی عمران,

 • نمونه سوالات مهندسی رباتیک,

 • نمونه سوالات مهندسی مکانیک,

 • نمونه سوالات مهندسی خودرو,

 • نمونه سوالات مهندسی نفت,

 • نمونه سوالات مهندسی شهرسازی,

 • نمونه سوالات مهندسی فیزیک,

 • نمونه سوالات مهندسی هوا فضا,

 • نمونه سوالات مهندسی پلیمر,

 • نمونه سوالات مهندسی متالوژی و مواد, • 290-نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته 394 سوال + پاسخنامه

 •    291- نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات 395 سوال + پاسخنامه

 •    292- نمونه سوالات ریاضی عمومی یک 596 سوال + پاسخنامه

 •    293- نمونه سوالات ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

 •    294- نمونه سوالات زبان تخصصی 295 سوال + پاسخنامه

 •    295- نمونه سوالات تجارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطلاعات 260 سوال + پاسخنامه

 •    296- نمونه سوالات مبانی الکترونیک دیجیتال 200 سوال + پاسخنامه

 •    297- نمونه سوالات مباحث نو در فناوری اطلاعات180 سوال + پاسخنامه

 •    298- نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران 210 سوال + پاسخنامه

 •    299- نمونه سوالات زبان انگلیسی مقدماتی 90 سوال + پاسخنامه

 •    300- نمونه سوالات اقتصاد مهندسی رشته ی فناوری اطلاعات 204 سوال + پاسخنام

 •    301- نمونه سوالات امار و احتمالات مهندسی 160 سوال + پاسخنامه

 •    302- نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری دو285 سوال + پاسخنام

 •    303- نمونه سوالات روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی30 سوال + پاسخنامه

 •    304- نمونه سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها 270 سوال + پاسخنامه

 •    305- نمونه سوالات برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  60 سوال + پاسخنامه

 •    306- نمونه سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته 30 سوال + پاسخنامه

 •    307- نمونه سوالات ریز پردازنده یک 440 سوال + پاسخنامه

 •    308- نمونه سوالات ریاضی مهندسی 459 سوال + پاسخنامه

 •    309- نمونه سوالات شیکه های کامپیوتری یک 505 سوال + پاسخنامه

 •    310- نمونه سوالات شبیه سازی کامپیوتر 440 سوال + پاسخنامه

 •    311- نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی645 سوال + پاسخنامه

 •    312- نمونه سوالات طراحی الگوریتم ها 505 سوال + پاسخنامه

 •    313 -نمونه سوالات مهندسی اینترنت 480 سوال + پاسخنامه

 •    314- نمونه سوالات هوش مصنوعی 385 سوال + پاسخنامه

 •    315- نمونه سوالات تئوری های مدیریت پیبشرفته 505 سوال + پاسخنامه

 •    316- نمونه سوالات نظریه گراف و کاربرد های ان 575 سوال + پاسخنامه

 •    317- نمونه سوالات مهندسی نرم افزار دو 455 سوال + پاسخنامه

 •    318- نمونه سوالات برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات245 سوال + پاسخنامه

 •    319- نمونه سوالات نظریه زبان ها و ماشینها 415 سوال + پاسخنامه

 •    320- نمونه سوالات روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی380 سوال + پاسخنامه

 •    321- نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری دو 365 سوال + پاسخنامه

 •    322- نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری 465 سوال + پاسخنامه

 •    323- نمونه سوالات امار و احتمالات مهندسی 440 سوال + پاسخنامه

 •    324- نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل 415 سوال + پاسخنامه

 •    325- نمونه سوالات اقتصاد مهندسی رشته فناوری اطلاعات 160 سوال + پاسخنامه

 •    326- نمونه سوالات فیزیک دو 240 سوال + پاسخنامه

 •    327- نمونه سوالات فیزیک یک 345 سوال + پاسخنامه

 •    328- نمونه سوالات سیستم های چند رسانه ای 440 سوال + پاسخنامه

 •    329- نمونه سوالات ساختمان های گسسته 235 سوال + پاسخنامه

 •    330- نمونه سوالات ساختمان داده ها 331 سوال + پاسخنامه

 •    331- نمونه سوالات مهندسی فناوری اطلاعات دو 240 سوال + پاسخنامه

 •    332- نمونه سوالات مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 210 سوال + پاسخنامه

 •    333- نمونه سوالات اصول طراحی نرم افزار 200 سوال + پاسخنامه

 •    334- نمونه سوالات اصول کامپیوتردو 145 سوال + پاسخنامه

 •    335- نمونه سوالات فیزیک 2رشته های مهندسی 75 سوال + پاسخنامه

 •    336- نمونه سوالات زبان تخصصی رشته کامپیوترو فناوری اطلاعات150 سوال + پاسخنامه

 •    337- نمونه سوالات مدیریت پروژه های نرم افزاری55 سوال + پاسخنامه

 •    338- نمونه سوالات ریاضی عمومی 1 رشته های مهندسی 225 سوال + پاسخنامه

 •    339- نمونه سوالات ریاضیات مقدماتی دو60 سوال + پاسخنامه

 •    340- نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته های مهندسی 75 سوال + پاسخنامه

 •    341-نمونه سوالات فیزیک پایه2رشته های مهندسی152 سوال+پاسخ نامه   342-نمونه سوالات اصول کامپیوتر یک 135 سوال + پاسخنامه  343-نمونه سوالات تحقیق در عملیات رشته مهندسی فناوری اطلاعات 30 سوال + پاسخنامه
  344-نمونه سوالات تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان مدیریت60 سوال + پاسخنامه  345-نمونه سوالات ریاضی مهندسی 455 سوال + پاسخنامه  346-نمونه سوالات روش های محاسبات عددی 275 سوال + پاسخنامه  347-نمونه سوالات سیستم های کنترل خطی 182 سوال + پاسخنامه  348-نمونه سوالات الکترونیک1یا مدارهای الکتریکی220سوال+پاسخنامه  349-نمونه سوالات زبان های برنامه سازی290 سوال + پاسخنامه  350-نمونه سوالات زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 210 سوال + پاسخنامه  351-نمونه سوالات تحلیل و طراحی شیء گرا170 سوال + پاسخنامه  352-نمونه سوالات مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار170 سوال + پاسخنامه  353-نمونه سوالات الکترونیک دیجیتال140 سوال + پاسخنامه  354-نمونه سوالات طراحی سیستم هایVLSIت170 سوال + پاسخنامه  355-نمونه سوالات طراحی مدارهای واسط 56 سوال + پاسخنامه  356-نمونه سوالات معماری سیستم های کامپیوتری170سوال+پاسخ نامه  357-نمونه سوالات طراحی خودکار مدارهای دیجیتال140سوال+پاسخ نامه  358-نمونه سوالات اصول طراحی نرم افزار210 سوال + پاسخنامه  359-نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر30 سوال+پاسخنامه  360-نمونه سوالات طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر90سوال+پاسخ نامه  361-نمونه سوالات سیگنال ها و سیستم ها110 سوال + پاسخنامه  362-نمونه سوالات ریز پردازنده دو60 سوال + پاسخنامه  363-نمونه سوالات کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش 210 سوال + پاسخنامه  364-نمونه سوالات مبانی نظری محاسبه 140 سوال + پاسخنامه  365-نمونه سوالات زبان تخصصی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات110سوال+پاسخ نامه  366-نمونه سوالات ریاضی2 رشته کامپیوتر25 سوال + پاسخنامه  367-نمونه سوالات تحلیل و طراحی سیستم های رشته مهندسی کامپیوتر30 سوال + پاسخنامه  368-نمونه سوالات مبانی رایانش امن7 سوال + پاسخنامه  369-نمونه سوالات اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات30 سوال + پاسخنامه  370-نمونه سوالات ریز پردازنده و زبان اسمیلی 25 سوال + پاسخنامه  371-نمونه سوالات مبانی شبکه های بی سیم7 سوال + پاسخنامه  372-نمونه سوالات اقتصاد مهندسی495 سوال + پاسخنامه  373-نمونه سوالات تکنولوژی بتن 200 سوال + پاسخنامه  374-نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی350 سوال + پاسخنامه  375-نمونه سوالات تحقیق در عملیات2 رشته صنایع راه اهن180 سوال + پاسخنامه  376-نمونه سوالات فیزیک عمومی 2 رشته های مهندسی175 سوال + پاسخنامه  377-نمونه سوالات ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی راه اهن61سوال+پاسخنامه  378-نمونه سوالات طراحی اجرا1 رشته های مهندسی راه اهن12سوال+پاسخنامه  379-نمونه سوالات اقتصاد عمومی رشته مهندسی راه اهن120 سوال + پاسخنامه  380-نمونه سوالات شیمی عمومی رشته مهندسی راه اهن90 سوال + پاسخنامه  381-نمونه سوالات نقشه برداری 1 رشته مهندسی عمران و راه اهن25 سوال + پاسخنامه  382-نمونه سوالات سازه های بتن ارمه1 رشته های مهندسی عمران و راه اهن 29 سوال + پاسخنامه  383-نمونه سوالات طراحی سازه های فولادی56 سوال + پاسخنامه  384-نمونه سوالات مهندسی زلزله رشته های مهندسی راه اهن13سوال+پاسخ نامه  385-نمونه سوالات پی سازی و ابنیه مسیر25 سوال + پاسخنامه  386-نمونه سوالات مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه  387-نمونه سوالات ترمودینامیک 2 رشته مهندسی را اهن و هوا فضا15 سوال + پاسخنامه  388-نمونه سوالات طراحی مسیر و پروژه های رشته مهندسی راه اهن60سوال+ پاسخنامه  389-نمونه سوالات مبانی ارتباطات و علایم الکتریکی37 سوال + پاسخنامه  390-نمونه سوالات اصول بهره وری راه اهن30 سوال + پاسخنامه  391-نمونه سوالات رو سازی راه آهن یک30 سوال + پاسخنامه  392-نمونه سوالات رو سازی راه اهن دو11 سوال + پاسخنامه  393-نمونه سوالات نگهداری خطوط رشته های مهندسی راه اهن40سوال+پاسخ نامه  394-نمونه سوالات دینامیک حرکت قطاری13 سوال + پاسخنامه  395-نمونه سوالات نگهداری و تعمیر سازه ای ریلی7 سوال + پاسخنامه  396-نمونه سوالات هیدرولوژی مهندسی راه اهن65 سوال + پاسخنامه  397-نمونه سوالات ایستگاه راه اهن7 سوال + پاسخنامه  398-نمونه سوالات تئوری احتمالات و کاربرد ان30 سوال + پاسخنامه  399-نمونه سوالات مقررات ملی ساختمان40 سوال + پاسخنامه  400-نمونه سوالات زیر سازی و مسیر پروژه ها10 سوال + پاسخنامه  401-نمونه سوالات مکانیک سنگ رشته مهندسی راه اهن10 سوال + پاسخنامه  402-نمونه سوالات ساخت و اجرای خطوط کارگاه17 سوال + پاسخنامه  403-نمونه سوالات پل های راه اهن یک23 سوال + پاسخنامه  404-نمونه سوالات پل های راه اهن دو43 سوال + پاسخنامه  405-نمونه سوالات ارزیابی کار و زمان239 سوال + پاسخنامه  406-نمونه سوالات سیستم چند رسانه ای417 سوال + پاسخنامه  407-نمونه سوالات اندازه گیری الکتریکی269 سوال + پاسخنامه  408-نمونه سوالات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295سوال+پاسخنامه  409-نمونه سوالات برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ان274 سوال+پاسخ نامه  410-نمونه سوالات طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه  411-نمونه سوالات علم مواد120 سوال + پاسخنامه  412-نمونه سوالات مبانی مهندسی برق یک327 سوال + پاسخنامه  413-نمونه سوالات ارزیابی کار و زمان240 سوال + پاسخنامه  414-نمونه سوالات تاسیسات زیربنایی و ساختمان255سوال+پاسخنامه  415-نمونه سوالات تکنولوژی بتن 230 سوال + پاسخنامه  416-نمونه سوالات نقشه کشی عمومی 130 سوال + پاسخنامه  417-نمونه سوالات فرایندهای تولید100 سوال + پاسخنامه  418-نمونه سوالات مدیریت کارگاه و منابع انسانی240 سوال+ پاسخنامه  419-نمونه سوالات مهندسی مدیریت100 سوال + پاسخنامه  420-نمونه سوالات ساختمان داده های ریاضی115 سوال + پاسخنامه  421-نمونه سوالات فیزیک پایه 1 مکانیک96 سوال + پاسخنامه  422-نمونه سوالات ساختمان گسسته یا مبانی ترکیبات60سوال+پاسخ نامه  423-نمونه سوالات مهندسی اینترنت و شبکه180 سوال + پاسخنامه  424-نمونه سوالات ماشین های الکتریکی107 سوال + پاسخنامه  425-نمونه سوالات مبانی رباتیک110 سوال + پاسخنامه  426-نمونه سوالات تجزیه تحلیل طراحی سیستم های اطلاعاتی375 سوال + پاسخنامه  427-نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه160 سوال + پاسخنامه  428-نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 مهندسی مدیریت اجرایی70سوال+پاسخ نامه  429-نمونه سوالات خواص مواد مهندسی یا علم مواد145سوال+ پاسخ نامه  430-نمونه سوالات اشنایی با مقررات کار افرینی125 سوال + پاسخنامه  431-نمونه سوالات قوانین حاکم بر پروژه210 سوال + پاسخنامه  432-نمونه سوالات کاربرد نانو در مهندسی40 سوال + پاسخنامه  433-نمونه سوالات طراحی قید بندها و قالب های پرسی18 سوال + پاسخنامه  434-نمونه سوالات سیستم های تهویه و تبرید44 سوال + پاسخنامه  435-نمونه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت149 سوال + پاسخنامه  436-نمونه سوالات طراحی ماشین به کمک کامپیوتر90 سوال + پاسخنامه  437-نمونه سوالات اصول مکانیک خاک و پی ازمایشگاه124 سوال + پاسخنامه  438-نمونه سوالات فیزیک مقدماتی90 سوال + پاسخنامه  439-نمونه سوالات طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر90 سوال + پاسخنامه  440-نمونه سوالات سیگنال و سیستم120 سوال + پاسخنامه  441-نمونه سوالات زبان تخصصی مدیریت اجرایی30 سوال + پاسخنامه  442-نمونه سوالات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان210 سوال + پاسخنامه  443-نمونه سوالات روش های طراحی مهندسی27 سوال + پاسخنامه  444-نمونه سوالات طراحی اجرایی دو32 سوال + پاسخنامه  445-نمونه سوالات نقشه کشی تخصصی مدیریت اجرایی30 سوال + پاسخنامه  446-نمونه سوالات تحلیل سازه یک46 سوال + پاسخنامه  447-نمونه سوالات تکنولوژی مصالح ساختمان120 سوال + پاسخنامه  448-نمونه سوالات دینامیک و ارتعاشات24 سوال + پاسخنامه  449-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت مهندسی و صنایع 1 مدیریت اجرایی108 سوال + پاسخنامه  450-نمونه سوالات ماشین های ابزار48 سوال + پاسخنامه  451-نمونه سوالات مصالح ساختمانی و آزمایشگاه120 سوال+پاسخنامه  452-نمونه سوالات اجرای متره و براورد120 سوال + پاسخنامه  453-نمونه سوالات دینامیک ماشین رشته مهندسی مدیریت اجرایی5 سوال + پاسخنامه  454-نمونه سوالات محیط های چند رسانه ای50 سوال + پاسخنامه  455-نمونه سوالات مدار های الکتریکی رشته مهندسی مدیریت اجرایی30 سوال + پاسخنامه  456-نمونه سوالات کاربرد مدیریت و کیفیت ورزش90 سوال + پاسخنامه  457-نمونه سوالات اصول سیستم های مخابراتی75 سوال + پاسخنامه  458-نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت یک79 سوال+ پاسخنامه  459-نمونه سوالات الکترونیک صنعتی74 سوال + پاسخنامه  460-نمونه سوالات مهندسی رایانه های کوچک7 سوال + پاسخنامه  461 -نمونه سوالات آمار حیاتی و احتمالات 130سوال + پاسخنامه  462-نمونه سوالات اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی180سوال + پاسخنامه  463-نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی205سوال+پاسخنامه  464-نمونه سوالات بیو فیزیک و بیو شیمی90سوال + پاسخنامه  465-نمونه سوالات فیزیولوژی و آزمایشگاه رشته مهندسی مهندسی پزشکی 120سوال + پاسخنامه  466-نمونه سوالات بهداشت عمومی و رشته مهندسی پزشکی 130 سوال + پاسخنامه  467-نمونه سوالات فیزیک الکتریسیته و مغناطیس148سوال + پاسخنامه  468-نمونه سوالات گزارش نویسی فنی97سوال + پاسخنامه  469-نمونه سوالات ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب80سوال + پاسخنامه  470-نمونه سوالات فیزیک پزشکی29سوال + پاسخنامه  471-نمونه سوالات فیزیک مکانیک موج و ارتعاش48سوال + پاسخنامه  472-نمونه سوالات فیزیک حرارت رشته مهندسی پزشکی50سوال + پاسخنامه  473-نمونه سوالات شیمی عمومی رشته های فنی و مهندسی190سوال+پاسخ نامه  474-نمونه سوالات الکترونیک صنعتی75سوال + پاسخنامه  475-نمونه سوالات دینامیک ماشین15سوال + پاسخنامه  476-نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی 90سوال + پاسخنامه  477-نمونه سوالات آناتومی رشته مهندسی پزشکی30سوال+پاسخنامه  478-نمونه سوالات اصول توان بخشی وسایل و دستگاه ها85سوال + پاسخنامه  479-نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی پزشکی60سوال +پاسخنامه  480-نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلو گیری جریانات الکتریاز خطرات 91 سوال + پاسخنامه  481-نمونه سوالات اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی75سوال + پاسخنامه  482-نمونه سوالات تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی110سوال + پاسخنامه  483-نمونه سوالات الکترونیک 1 رشته های مهندسی برق و پزشکی 7سوال + پاسخنامه  484-نمونه سوالات رباتیک رشته مهندسی پزشکی و رباتیک7سوال + پاسخنامه  485-نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت82سوال + پاسخنامه  486-نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی دو7سوال + پاسخنامه  487-نمونه سوالات فیزیک بیو متریال30سوال + پاسخنامه  488-نمونه سوالات مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در مهندسی پزشکی 30 سوال + پاسخنامه  489-نمونه سوالات بیو فیزیک رشته مهندسی پزشکی30سوال + پاسخنامه  490-نمونه سوالات اصول و مقررات پیمان300سوال + پاسخنامه  491-نمونه سوالات مدیریت بحران و ریسک395سوال + پاسخنامه  492-نمونه سوالات مدیریت مالی و حساب داری پروژه 345 سوال + پاسخنامه  493-نمونه سوالات مهندس ارزش230 سوال + پاسخنامه  494-نمونه سوالات مهندسی مدیریت100 سوال + پاسخنامه  495-نمونه سوالات فراگرد تنظیم و کنترل بودجه470 سوال + پاسخنامه  496-نمونه سوالات مدیریت ایمنی کارگاه240 سوال + پاسخنامه  497-نمونه سوالات اجرای راه سازی و رو سازی203 سوال + پاسخنامه  498-نمونه سوالات هیدرولوژی مهندسی اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه  499-نمونه سوالات طراحی سازه های بنایی190 سوال + پاسخنامه  500-نمونه سوالات روش های ساخت دو282 سوال + پاسخنامه  501-نمونه سوالات طراحی معماری و شهرسازی ها167 سوال + پاسخنامه  502-نمونه سوالات تحلیل سازه دو27 سوال + پاسخنامه  503-نمونه سوالات زبان تخصصی رشته مهندسی مدیریت پروژه 240 سوال +پاسخ نامه  504-نمونه سوالات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان680 سوال + پاسخنامه  505-نمونه سوالات استانداردهای مدیریت پروژه180 سوال + پاسخنامه  506-نمونه سوالات ترمیم و تقویت سازه ها258 سوال + پاسخنامه  507-نمونه سوالات اصول و فنون نظارت براجرا215 سوال + پاسخنامه  508-نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 رشته های مهندسی مدیریت پروژه275 سوال + پاسخنامه  509-نمونه سوالات نرم افزار های متره و براورد 180 سوال + پاسخنامه  510-نمونه سوالات اجرای پل7 سوال + پاسخنامه  511-نمونه سوالات هیدرولیک و ازمایشگاه7 سوال + پاسخنامه  512- نمونه سوالات مقاومت رشته های مهندسی97 سوال + پاسخنامه

 •    513- نمونه سوالات روش های ساخت یک189 سوال + پاسخنامه  514- نمونه سوالات کنترل کیفیت اماری رشته مهندسی مدیریت پروژه40 سوال + پاسخنامه  515- نمونه سوالات ماشین الات ساخت رشته مهندسی10 سوال + پاسخنامه

      

   

  516- نمونه سوالات مقاومت مصالح 1 رشته مهندسی مکانیک و خودرو27 سوال + پاسخنامه

 •    517- نمونه سوالات علم مواد رشته های مهندسی مکانیک و خودرو12 سوال + پاسخنامه

 •    518- نمونه سوالات اجرای ماشین 1 رشته های مهندسی مکانیک و خودرو52 سوال + پاسخنامه

 •    519- نمونه سوالات نقشه کشی صعتی یک90 سوال + پاسخنامه

 •    520- نمونه سوالات طراحی مکانیزم ها12 سوال + پاسخنامه

 •    521- نمونه سوالات سیستم های هیدرولیک و بیومکانیک و ازمایشگاه10 سوال + پاسخنامه

 •    522- نمونه سوالات سوخت و احتراق20 سوال + پاسخنامه

 •    523- نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی خودرو11 سوال + پاسخنامه

 •    524- نمونه سوالات سیستم های سوخت رسانی115 سوال + پاسخنامه

 •    525- نمونه سوالات موتورهای احتراقی داخلی رشته مهندسی خودرو5 سوال + پاسخنامه

 •    526- نمونه سوالات طراحی اجزای خودرو به کمک کامپیوتر25 سوال + پاسخنامه  527- نمونه سوالات مبانی دینامیک خودرو35 سوال + پاسخنامه

 •    528- نمونه سوالات سیستم های انتقال قدرت و کارگاه20 سوال + پاسخنامه

 •    529- نمونه سوالات سیستم های شاسی و بدنه10 سوال + پاسخنامه

 •    530- نمونه سوالات تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو20 سوال + پاسخنامه

 •    531- نمونه سوالات کنترل اتوماتیک7 سوال + پاسخنامه

 •    532- نمونه سوالات برنامه ریزی و کنترل تولی مجودی های دو125 سوال + پاسخنامه

 •    533- نمونه سوالات تئوری صف و مدل های احتمالی120 سوال + پاسخنامه

 •    534- نمونه سوالات طرح ریزی واحد های صنعتی299 سوال + پاسخنامه

 •    535- نمونه سوالات اصول حسابداری رشته صنایع300 سوال + پاسخنامه

 •    536- نمونه سوالات ایمنی و بهداشت صنعتی204 سوال + پاسخنامه

 •    537- نمونه سوالات کاربرد امارو احتمالات درمهندسی صنایع40 سوال + پاسخنامه

 •    538- نمونه سوالات رسم فنی ونقشه های صنعتی266 سوال + پاسخنامه

 •    539- نمونه سوالات ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها190 سوال + پاسخنامه

 •    540- نمونه سوالات تئوری تصمیم گیری148 سوال + پاسخنامه

 •    541- نمونه سوالات مباحث منتخب در مهندسی صنایع270 سوال + پاسخنامه

 •    542- نمونه سوالات زبان تخصصی در مهندسی صنایع145 سوال + پاسخنامه

 •    543- نمونه سوالات امار و احتمال دو182 سوال + پاسخنامه

 •    544- نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 280 سوال + پاسخنامه

 •    545- نمونه سوالات سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد140 سوال + پاسخنامه

 •    546- نمونه سوالات مدیریت فناوری رشته صنایع110 سوال + پاسخنامه

 •    547- نمونه سوالات اصول شبیه سازی60 سوال + پاسخنامه

 •    548- نمونه سوالات نظریه فازی و کاربرد ان 300 سوال + پاسخنامه

 •    549- نمونه سوالات مبانی های کار افرینی100 سوال + پاسخنامه

 •    550- نمونه سوالات تحقیق درعملیات 1 رشته مهندسی صنایع130 سوال + پاسخنامه

 •    551- نمونه سوالات برنامه ریزی حمل و نقل رشته صنایع210 سوال + پاسخنامه

 •    552- نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت صنایع و مدیریت اجرایی118 سوال + پاسخنامه

 •    553- نمونه سوالات مهارتهای تحصیلی در نظام اموزش ازراه دور60 سوال + پاسخنامه

 •    554- نمونه سوالات مهارتهای زندگی60 سوال + پاسخنامه

 •    555- نمونه سوالات شیمی عمومی و رشته های فنی مهندسی180 سوال + پاسخنامه

 •    556- نمونه سوالات اقتصاد عمومی رشته مهندسی صنایع140 سوال + پاسخنامه  557- نمونه سوالات اقتصاد عمومی 2 رشته مهندسی صنایع60 سوال + پاسخنامه  558- نمونه سوالات کنترل کیفیت اماری رشته صنایع60 سوال + پاسخنامه  559- نمونه سوالات تئوری احتمالات و کاربرد ان30 سوال + پاسخنامه

 •    560- نمونه سوالات الکترو مغناطیس287 سوال + پاسخنامه

 •    561- نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی210 سوال + پاسخنامه  562-نمونه سوالات بهداشت عمومی267 سوال + پاسخنامه  563-نمونه سوالات اناتومی و فیزیولوژی عمومی ازمایشگاه7 سوال + پاسخنامه  564-نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی برق125 سوال + پاسخنامه  565-نمونه سوالات فیزیک مدرن رشته های مهندسی برق21 سوال + پاسخنامه  566-نمونه سوالات اصول سیستم های مخابراتی75 سوال + پاسخنامه  567-نمونه سوالات ترمودینامیک رشته مهندسی برق10 سوال + پاسخنامه  568-نمونه سوالات سیستم های کنترل پیشرفته مهندسی رباتیک و برق7 سوال + پاسخنامه  569-نمونه سوالات ماشین های الکتریکی 2 رشته مهندسی برق28 سوال + پاسخنامه  570-نمونه سوالات الکترونیک3رشته مهندسی برق70سوال+ پاسخنامه  571-نمونه سوالات مخابرات2رشته مهندسی برق37سوال+پاسخنامه  572-نمونه سوالات میدان ها و امواج رشته مهندسی برق17 سوال + پاسخنامه  573-نمونه سوالات فیلتر سنتز رشته مهندسی برق11 سوال+پاسخنامه  574-نمونه سوالات انتن رشته مهندسی برق12 سوال + پاسخنامه  575-نمونه سوالات مایکرو ویویک13 سوال + پاسخنامه  576-نمونه سوالات مدار های مخابراتی رشته مهندسی برق50 سوال + پاسخنامه

 •    577- نمونه سوالات ماشین های الکتریکی 3 رشته های مهندسی برق13 سوال + پاسخنامه

 •    578- نمونه سوالات عایق ها و فشار قوی69 سوال + پاسخنامه

 •    579- نمونه سوالات تولید و نیرو گاه73 سوال + پاسخنامه

 •    580- نمونه سوالات حفاظت و رله ها74 سوال + پاسخنامه

 •    581- نمونه سوالات فیزیک الکترو نیک رشته مهندسی برق30 سوال + پاسخنامه

 •    582-نمونه سوالات طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی و پرژه25 سوال + پاسخنامه

 •    583- نمونه سوالات ماشین های الکتریکی مخصوص18 سوال + پاسخنامه  584- نمونه سوالات سیستم تلوزیون 7 سوال + پاسخنامه  585- نمونه سوالات اصول میکرو کامپیوتر 37 سوال + پاسخنامه

 •    586- نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی برق28 سوال + پاسخنامه

 •    587- نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت85 سوال + پاسخنامه

 •    588- نمونه سوالات زبان تخصصی برق 75 سوال + پاسخنامه

 •    589- نمونه سوالات اندازه گیری الکترو نیکی رشته برق37 سوال + پاسخنامه

 •    590- نمونه سوالات ماشین های مخصوص 6 سوال + پاسخنامه

 •    591- نمونه سوالات سیستم های دیجیتال یک30 سوال + پاسخنامه

 •    592- نمونه سوالات اشنایی با مهندسی برق25 سوال + پاسخنامه

 •    593- نمونه سوالات سیستم های کنترل مدرن5 سوال + پاسخنامه

 •    594- نمونه سوالات مبانی تحقیق در عملیات رشته مهندسی برق55 سوال + پاسخنامه

 •    595- نمونه سوالات اشنایی با مهندسی شیمی65 سوال + پاسخنامه

 •    596- نمونه سوالات اصول بیو شیمی180 سوال + پاسخنامه

 •    597- نمونه سوالات اصول تصفیه اب پس اب های صنعتی220 سوال + پاسخنامه

 •    598- نمونه سوالات اصول محاسبات شیمی صنعتی315 سوال + پاسخنامه

 •    599- نمونه سوالات جداسازی و شناسایی ترکیبات الی170 سوال + پاسخنامه

 •    600- نمونه سوالات خوردگی فلزات259 سوال + پاسخنامه  601- نمونه سوالات روش استفاده ازمتون علمی شیمی206 سوال + پاسخنامه  602- نمونه سوالات روش تجزیه مقادیر بسیار کم300 سوال + پاسخنامه  603- نمونه سوالات زبان تخصصی شیمی282 سوال + پاسخنامه

 •    604- نمونه سوالات شیمی و سنیتیک پلیمرزاسیون 75 سوال + پاسخنامه 

 •    605- نمونه سوالات فرایندهای پتروشیمی 30 سوال + پاسخنامه

 •    606- نمونه سوالات انتقال حرارت دو 14 سوال + پاسخنامه

 •    607- نمونه سوالات فرایند های پالایش 25 سوال + پاسخنامه

 •    608- نمونه سوالات عملیات واحد دو 10 سوال + پاسخنامه

 •    609- نمونه سوالات اقتصاد طرح مهندسی 5 سوال + پاسخنامه 

 •    610- نمونه سوالات انتقال جرم 18 سوال + پاسخنامه

 •    611- نمونه سوالات شیمی الی یک 665 سوال + پاسخنامه

 •    612- نمونه سوالات شیمی تجزیه دستگاهی475 سوال + پاسخنامه

 •    613- نمونه سوالات شیمی تجزیه دو360 سوال + پاسخنامه  614-نمونه سوالات شیمی تجزیه یک315 سوال + پاسخنامه  615-نمونه سوالات شیمی الی سه435 سوال + پاسخنامه  616-نمونه سوالات شیمی الی دو555 سوال + پاسخنامه  617-نمونه سوالات شیمی صنایع مدنی185 سوال + پاسخنامه  618-نمونه سوالات شیمی صنعتی یک480 سوال + پاسخنامه  619-نمونه سوالات شیمی صنعتی دو160 سوال + پاسخنامه  620-نمونه سوالات شیمی عمومی یک510 سوال + پاسخنامه  621-نمونه سوالات شیمی فیزیک یک420 سوال + پاسخنامه  622-نمونه سوالات شیمی فیزیک دو460 سوال + پاسخنامه  623-نمونه سوالات شیمی فیزیک الی270 سوال + پاسخنامه  624-نمونه سوالات شیمی محیط زیست300 سوال + پاسخنامه  625-نمونه سوالات شیمی معدنی یک495 سوال + پاسخنامه  626-نمونه سوالات شیمی معدنی دو100 سوال + پاسخنامه  627-نمونه سوالات شیمی و تکنولوژی جرم110 سوال + پاسخنامه  628-نمونه سوالات شیمی و تکنولوژی رنگ303 سوال + پاسخنامه
  629-نمونه سوالات طیف سنجی مولکولی340 سوال + پاسخنامه  630-نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته شیمی و ریاضی225 سوال + پاسخنامه  631-نمونه سوالات فیزیک پایه 2 رشته شیمی185 سوال + پاسخنامه  632-نمونه سوالات کاربرد طیف سنجی در شیمی الی294 سوال + پاسخنامه  633-نمونه سوالات مبانی شیمی پلیمر400 سوال + پاسخنامه  634-نمونه سوالات شیمی دارویی240 سوال + پاسخنامه  635-نمونه سوالات شیمی تجزیه پیشرفته100 سوال + پاسخنامه  636-نمونه سوالات بیو شیمی عمومی183 سوال + پاسخنامه  637-نمونه سوالات موازنه انرژی و مواد34 سوال + پاسخنامه  638-نمونه سوالات مبانی شیمی کوانتومی340 سوال + پاسخنامه  639-نمونه سوالات سنتز مواد الی280 سوال + پاسخنامه  640-نمونه سوالات اصول صنایع شیمی150 سوال + پاسخنامه  641-نمونه سوالات شیمی و تکنولوژی نفت150 سوال + پاسخنامه  642-نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته شیمی210 سوال+ پاسخ نامه  643-نمونه سوالات انتقال حرارت یک25 سوال + پاسخنامه  644-نمونه سوالات فیزیک عمومی یک رشته مهندسی شیمی و پلیمر25 سوال + پاسخنامه  645-نمونه سوالات مقدمات مهندسی نفت90 سوال + پاسخنامه  646-نمونه سوالات ترمودینامیک مهندسی شیمی15 سوال + پاسخنامه  647-نمونه سوالات مکانیک سیالات رشته مهندسی شمی و پلیمر15 سوال + پاسخنامه  648-نمونه سوالات ترمودینامیک مهندسی12 سوال + پاسخنامه  649-نمونه سوالات انتقال حرارت مهندسی شیمی و پلیمر13 سوال + پاسخنامه  650-نمونه سوالات عملیات واحد20 سوال + پاسخنامه  651- نمونه سوالات سینیتیک و طرح راکتور25 سوال + پاسخنامه  652-نمونه سوالات کنترل فرایند در صنایع پلیمر و رنگ15سوال+پاسخنامه  653-نمونه سوالات اقتصاد طرح مهندسی5 سوال + پاسخنامه  654-نمونه سوالات کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی10سوال+پاسخ نامه  655-نمونه سوالات استخدامی محاسبات مهندسی پالایش 25 سوال + پاسخنامه  656-نمونه سوالات شیمی تجزیه رشته مهندسی نفت50 سوال + پاسخنامه  657-نمونه سوالات مکانیک سیالات 2 رشته مهندسی شیمی و نفت7 سوال + پاسخنامه  658-نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته شیمی25 سوال + پاسخنامه  659-نمونه سوالات اشنایی با م. شیمی20 سوال + پاسخنامه  660-نمونه سوالات کنترل فرایند دو5 سوال + پاسخنامه  661 -نمونه سوالات مهندسی محیط زیست90 سوال + پاسخنامه  662-نمونه سوالات مقاومت مصالح 1رشته عمران45 سوال + پاسخنامه  663-نمونه سوالات رسم فنی نقشه کشی ساختمان رشته مهندسی عمران55 سوال + پاسخنامه  664-نمونه سوالات نقشه برداری 1 رشته مهندسی عمران و راه اهن17 سوال + پاسخنامه  665-نمونه سوالات مکانیک خاک رشته مهندسی عمران32 سوال + پاسخنامه  666-سوالات سازه های بتن ارمه 1 رشته مهندسی عمران و راه اهن21 سوال + پاسخنامه  667-نمونه سوالات سازه های فولادی 1 رشته های مهندسی عمران10 سوال + پاسخنامه  668-نمونه سوالات سازه های بتن ارمه 2 رشته مهندسی عمران و راه اهن16 سوال + پاسخنامه  669-نمونه سوالات سازه های فولادی 2رشته مهندسی عمران10سوال+ پاسخنامه  670-نمونه سوالات روش های اجرای ساختمان رشته مهندسی عمران50سوال+ پاسخنامه  671-نمونه سوالات راه سازی رشته مهندسی عمران117 سوال + پاسخنامه  672-نمونه سوالات مقاومت مصالح 2 رشته مهندسی عمران15 سوال + پاسخنامه  673-نمونه سوالات ماشین های ابی رشته مهندسی عمران29 سوال + پاسخنامه  674-نمونه سوالات بناهای ابی رشته مهندسی عمران24 سوال + پاسخنامه  675-نمونه سوالات ماشین آلات ساختمانی در راه سازی21 سوال + پاسخنامه  676-نمونه سوالات راه اهن رشته مهندسی عمران32 سوال +پاسخنامه  677-نمونه سوالات راه اهن رشته مهندسی عمران 24 سوال + پاسخنامه  678-نمونه سوالات مکانیک سیالات رشته مهندسی عمران7 سوال + پاسخنامه  679-نمونه سوالات بارگذاری رشته مهندسی عمران8 سوال + پاسخنامه  680-نمونه سوالات رو سازی راه رشته عمران13 سوال + پاسخنامه  681-نمونه سوالات آمار و احتمالات مهندسی رشته عمران120 سوال + پاسخنامه  682-نمونه سوالات اصول مهندسی زلزله در رشته مهندسی عمران19 سوال + پاسخنامه  683-نمونه سوالات طراحی اجزا 1 رشته مهندسی رباتیک20 سوال + پاسخنامه  684-نمونه سوالات طراحی اجزای 2 رشته مهندس رباتیک15 سوال + پاسخنامه  685-نمونه سوالات سیستم های کنترل پیشرفته مهندسی رباتیک و برق7 سوال + پاسخنامه  686-نمونه سوالات  الکترونیک قدرت و محرک ها7 سوال + پاسخنامه  687-نمونه سوالات رباتیک رشته مهندسی پزشکی و رباتیک14 سوال + پاسخنامه  688-نمونه سوالات اصول میکرو کامپیوتر37 سوال + پاسخنامه  689-نمونه سوالات زبان تخصصی رشته مهندسی رباتیک30 سوال + پاسخنامه  690-نمونه سوالات کنترل ربات13 سوال + پاسخنامه  691-نمونه سوالات سنسور های ربات 14سوال + پاسخنامه  692-نمونه سوالات ریزپردازنده زبان اسمیلی 25 سوال + پاسخنامه  693-نمونه سوالات مقاومت مصالح رشته مهندسی رباتیک 5 سوال + پاسخنامه  694-نمونه سوالات دینامیک 55 سوال + پاسخنامه  695-نمونه سوالات خواص مکانیکی مواد دو 13 سوال + پاسخنامه  696-نمونه سوالات انجماد فلزات 15 سوال + پاسخنامه  697-نمونه سوالات خواص مکانیکی یک 6 سوال + پاسخنامه  698-نمونه سوالات خواص فیزیکی مواد دو 12 سوال + پاسخنامه  699 -نمونه سوالات پدیده انتقال 20 سوال + پاسخنامه  700-نمونه سوالات مقاومت مصالح 1 رشته های مهندسی مکانیک وخودرو 15 سوال + پاسخنامه  701-نمونه سوالات علم مواد رشته های مهندسی مکانیک وخودرو 8 سوال + پاسخنامه  702-نمونه سوالات طراحی اجزا ماشین 1 رشته های مکانیک و خودرو 13 سوال + پاسخنامه  703-نمونه سوالات دینامیک رشته های مهندسی مکانیک و هوافضا 13 سوال + پاسخنامه  704-نمونه سوالات ترمودینامیک 2 رشته های مهندسی مکانیک20سوال+پاسخنامه  705-نمونه سوالات زبان تخصصی مکانیک 60 سوال + پاسخنامه  706-نمونه سوالات طراحی اجزا دو 25 سوال + پاسخنامه  707-نمونه سوالات سیستم های هیدرولیک و نیومکانیک و آزمایشگاه 10 سوال + پاسخنامه  708-نمونه سوالات توربو ماشین ها 10 سوال + پاسخنامه  709-نمونه سوالات مقدمه ای بر سیالات محاسباتی15سوال+ پاسخنامه  710-نمونه سوالات کنترل اتوماتیک 7 سوال + پاسخنامه  711-نمونه سوالات مکانیک سیالات دو 27 سوال + پاسخنامه  712-نمونه سوالات خواص مواد رشته مهندسی نفت 45سوال+پاسخنامه  713-نمونه سوالات اصول انتخاب مواد وخوردگی 50 سوال + پاسخنامه  714-نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی خازن 7 سوال + پاسخنامه  715-نمونه سوالات فیزیک مکانیک رشته مهندسی نفت 45سوال+ پاسخ نامه  716-نمونه سوالات شیمی الی 2 رشته مهندسی پلیمر ونفت 75 سوال+پاسخنامه  717-نمونه سوالات اصول مهندسی احتراق 7 سوال + پاسخنامه  718-نمونه سوالات تعیین مشخصات و انتخاب دستگاه ها 10 سوال + پاسخنامه  719-نمونه سوالات محاسبات مهندسی پالایش 24 سوال + پاسخنامه  720-نمونه سوالات شیمی تجزیه رشته مهندسی نفت 50 سوال + پاسخنامه  721-نمونه سوالات مکانیک سیالات مهندسی نفت 5 سوال + پاسخنامه  722-نمونه سوالات مکانیک سیالات 2 رشته مهندسی شیمی ونفت 7 سوال + پاسخنامه  723-نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی مخازن 7 سوال + پاسخنامه  724-نمونه سوالات حقوق وقوانین شهری 90 سوال + پاسخنامه  725-بوم شناسی و برنامه ریزی طراحی محیط 90 سوال + پاسخنامه  726-نمونه سوالات بافت های فرسوده تاریخی 90 سوال + پاسخنامه  727-نمونه سوالات منظرسازی رشته مهندسی شهرسازی 45 سوال + پاسخنامه  728-نمونه سوالات تاریخ شهرسازی در جهان 30 سوال + پاسخنامه  729-نمونه سوالات تاریخ شهرسازی درایران 30 سوال + پاسخنامه  730-نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی شهرسازی 120 سوال + پاسخنامه  731-نمونه سوالات کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 48 سوال+پاسخنامه  732-نمونه سوالات فیزیک رشته مهندسی شهرسازی75سوال+پاسخ نامه  733-نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل مهندسی شهرسازی50 سوال + پاسخنامه  735-نمونه سوالات مدل های کمی در مهندسی شهرسازی60 سوال + پاسخنامه  736-نمونه سوالات هندسه احجام مهندسی شهرسازی123 سوال + پاسخنامه  737-نمونه سوالات بیان معماری دو75 سوال + پاسخنامه  738-نمونه سوالات ریاضیات 2 رشته شهرسازی75 سوال + پاسخنامه  739-نمونه سوالات مبانی جغرافیای شهری725 سوال + پاسخنامه  740-نمونه سوالات شناخت و تحلیل فضای شهر115 سوال + پاسخنامه  741-نمونه سوالات روش تحقیق در شهرسازی55 سوال + پاسخنامه