هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (از سال ۹۴ الی امسال)+بروزرسانی روزانه

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (از سال ۹۴ الی امسال)+بروزرسانی روزانه

صفحه دریافت پکیج طلایی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی)

سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (از سال ۹۴ الی امسال)

❌❌❌❌❌نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (از سال ۹۴ الی امسال (کلیک کنید)

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات دهمین دوره استخدامی دستگاههای اجرایی( ۵ خرداد ۱۴۰۲)(کلیک کنید )

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۱۴۰۱ (نهمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی(کلیک کنید)

❌❌❌❌❌❌سوالات استخدامی دستگاه اجرایی ۱۴۰۰(جهت دانلود کلیک کنید )

 

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (سال ۹۹)

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی مهر ۱۳۹۸ (جهت دانلود کلیک کنید)

 

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات استخدامی ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۷ +(جهت دانلود کلیک کنید)

 

❌❌❌❌❌❌سوالات استخدامی پنجمین دستگاه اجرایی (مشترک فراگیر سال ۹۷)(جهت دانلود کلیک کنید)

 

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی (جهت دانلود کلیک کنید)

 

❌❌❌❌❌❌نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵کلیک کنید

❌❌❌❌❌❌دفترچه سوالات دومین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی (جهت دانلود کلیک کنید)

❌❌❌❌❌❌جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اولین آزمون  “مشترک فراگیر ۹۴”با جواب اینجا را کلیک کنید

 

۲۰۱۴

.
ثبت نام

بخش اول شامل ? سوالات عمومی  * ::

آزمون عمومی:
۱ ? ? سوالات استخدامی   * ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۵۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۲ ? ? سوالات استخدامی   * زبان انگلیسی – عمومی ۱۶۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۳ ? ? سوالات استخدامی   * زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۷۰۰عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۴ ? ? سوالات استخدامی   * فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۵۰۰عدد ⬅️ سوال +جواب ?
۵ ? ? سوالات استخدامی   * معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۶ ? ? سوالات استخدامی   * شناخت تامین اجتماعی ۵۰۰ سوال با جواب ?

۷ ? ? سوالات استخدامی   * اطلاعات عمومی ۱۵۰۰عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۸ ? ? سوالات استخدامی   * استعداد و هوش ۱۴۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

سوالات مصاحبه استخدامی

شامل ? سوالات زیر:

? سوالات مصاحبه استخدامی   * احکام ۳۰۰ سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با پیامبران ۳۲۰ سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با امامان ۳۰۰سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۳۰۰سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با جبهه و جنگ ۳۰۰سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با قرآن ۳۵۰سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   *  آشنایی با قانون اساسی ۴۰۰سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۲۵۰سوال با جواب ?

? سوالات مصاحبه استخدامی   * آشنایی با قانون اداری ۵۰۰ سوال با جواب ?

سوالات گزینش استخدامی

شامل ? سوالات زیر:

? سوالات گزینش استخدامی   * احکام ۳۰۰ سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   * آشنایی با پیامبران ۳۰۰ سوال با جواب ?

? سوالات  گزینش استخدامی   * آشنایی با امامان ۲۰۰ سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   * آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۲۱۰سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   * آشنایی با جبهه و جنگ ۲۴۱سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   * آشنایی با قرآن ۲۱۴سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   *  آشنایی با قانون اساسی ۲۵۰ سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   * آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۲۰۰سوال با جواب ?

? سوالات گزینش استخدامی   * آشنایی با قانون اداری ۵۰۰ سوال با جواب ?

? سوالات بدو خدمت (بدو استخدام)  *  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه ? آزمون بدو خدمت استخدامی  * 

? سوالات روانشناختی استخدامی   *  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی  *

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۹۳

 

 

۱

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ

 

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ

 

ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻛﺎﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ(۹۶

 

 

۲

 

 

 

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ )ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﻕ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ(

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥﺁﻭﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ )ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ(

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ

 

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ/ﺷﻐﻠﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺮﺗﻊﺩﺍﺭﻱ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۱۷

 

 

 

۳

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮژﻱ

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ

 

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻨﮕﻞﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻨﮕﻞ

 

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﺯﺩﺍﻳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﺪﻧﻲ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺣﻘﻮﻗﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۹

 

۴

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ )ﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ( ﻭ

ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ(

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

(ICAO Annex2) 2 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۱

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۷۲

 

 

 

 

۵

 

 

(ICAO Annex15) 15 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۲

 

 

, حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ

 

 

, حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ

 

 

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ

ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ

PANS-ATM 600 نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۵

 

 

(ICAO Annex11) 11 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۸۵۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ۶

 

 

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

, حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

, حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎ

 

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۷۲، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﻧﻜﺲ ۲، ﺍﻧﻜﺲ ۱۵، PANS-ATM ﻭ ﺍﻧﻜﺲ ۱۱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ۲

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۷۴

 

 

۶

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱ ﻭ ۲

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺭﻟﻪﻫﺎ

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱ ﻭ ۲

 

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱ ﻭ ۲

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۸۸

 

۷

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ ۱) (Document9137:part

 

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۸۸، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۳۱

 

۸

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺎﺭ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۲۴۵

 

 

۹

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ

 

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﺭ )ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ(

 

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۲۷۷

 

 

۱۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺮﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ(

 

 

 

 

ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۲۸۷

 

 

 

 

۱۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﭼﺎپ ﻭ ﻧﺸﺮ )ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻭ ﻧﺸﺮ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﮔﺰﺍﺭﺵﻧﻮﻳﺴﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﻱ ﺩﻳﻮﻳﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺯﻱ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎﺯﻱ ۱ ﻭ ۲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه

ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻧﻮﺳﻮﺍﺩ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ

 

ﻣﺘﺮﺟﻢ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۳۴۸

 

۱۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻭ ﻭﺍژﻩﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﺮﺟﻤﻪ )ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

 

ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۰۴

 

 

۱۳

 

 

 

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ

 

 

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻭﺍﮔﻴﺮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۲۴

 

 

۱۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۷۵

 

 

 

۱۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ AC) ﻭ (DC

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۷۶

 

 

۱۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ Access

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻮﻟّﺪ ﻗﺪﺭﺕ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۷۷

 

 

۱۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺷﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺳﻮﺧﺖﺭﺳﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۷۸

 

۱۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻧﮓﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻳﻪﻛﻮﺑﻲ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۸۱

 

۱۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺻﻔﺤﻪﺍﻱ ﻭ ﭼﻮﺑﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺍﻟﮕﻮ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۸۲

 

۲۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺩﻭﺧﺖ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۸۳

 

 

۲۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۸۴

 

 

۲۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ )ﻣﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ،

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ (…

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۹۳

 

 

۲۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻟﺒﻨﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۹۴

 

 

۲۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ )ﺑﺎﻓﺖ، ﻓﻠﺰ، ﭼﻮﺏ ﻭ ﺷﻴﺸﻪ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﻘﻮﺵ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻜﻞﺩﻫﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۹۵

 

 

۲۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﺤﺎﻓﻆ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺍﺩ )ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺟﻮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺨﺮﺏ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۹۶

 

 

۲۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻱ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻱ ﺁﻫﻨﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺁﻫﻨﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻳﺨﺘﮕﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۵۹۷

 

 

۲۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ )ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﭼﺎﭘﻲ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ )ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﻫﻨﺮ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۶۰۱

 

۲۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻨﺮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ )ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﺮﻭﻥ ﺟﺪﻳﺪ((

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۶۰۲

 

۲۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ

 

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۶۰۹

 

 

۳۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻦﺳﺎﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۶۱۱

 

۳۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻌﻠﻴﻢﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 

 

ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۶۱۳

 

 

 

۳۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻧﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﻭﺯ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۶۱۴

 

 

۳۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﺏ، ﺧﺎﻙ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ، ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ

 

ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻚ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۷۰۱

 

۳۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡ، ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﻡ )ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻡ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﺍﻣﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﻮﺭﺍﻙ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۷۰۳

 

۳۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ )ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎ

)ﺍﺭﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ( ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ، ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۲۷۰۴

 

۳۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡ، ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

 

ﺑﺎﺯﺭﺱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۰۱

 

 

 

۳۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ )ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺠﺰﻳﻪﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

 

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۲۹

 

 

۳۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۳۲

 

 

۳۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۳۶

 

۴۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ )ﺍﻣﻼ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۳۷

 

 

۴۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ )ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ(

ﺩﺑﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۳۸

 

۴۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺭﻳﺎﺿﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۳۹

 

۴۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺯﻣﻮﻥﺳﺎﺯﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱ ﻭ ۲

 

ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻴﻤﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۴۱

 

۴۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ۱ ﻭ ۲

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ۱، ۲ ﻭ ۳ ﻭ ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ۱، ۲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﻭ ﻧﺤﻮ )ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ(

 

ﺩﺑﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۴۲

 

 

۴۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﺐ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻼﻏﻲ )ﻣﻌﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺎﻥ، ﺑﺪﻳﻊ، ﻋﺮﻭﺽ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ )ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ۱ ﻭ ۲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ۱، ۲ ﻭ ۳ ﻭ ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ(

 

ﺩﺑﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡﺗﺠﺮﺑﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۴۳

 

۴۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ، ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﻭ

ﺍﻣﻮﺍﺝ، ﻧﻮﺭ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻳﺴﺖ )ﺯﻳﺴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه

ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻮﺭ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ(

ﺩﺑﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۰۴۴

۴۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۱۱

 

 

۴۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۳۳

 

 

۴۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ۱ ﻭ ۲

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۳۴

 

 

۵۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺪﻥ )ﻣﻌﺪﻥﻛﺎﺭﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻌﺪﻥ )ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ )ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ، ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻥ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ )ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ، ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ(

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺍﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۳۶

 

۵۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﻥﺳﻨﺠﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ، ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ۱

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۴۱

 

 

۵۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ۲

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۴۲

 

 

۵۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۴۵

 

۵۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭﺭﺯﺵ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۵۸

 

 

۵۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۷۰

 

۵۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺷﺒﻜﻪ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۷۵

 

 

۵۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

)ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۸۳

 

۵۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ

 

ﻛﺎﺭﮔﺰﻳﻦ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۱۹۰

 

۵۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۴۶

 

 

۶۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺑﺘﻨﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ AutoCAD)، Revit ﻭ (…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮﺏ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۴۹

 

 

۶۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭼﻮﺏ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۵۰

 

 

 

۶۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻭ ﺭﻧﮓﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺒﺎﺱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۵۱

 

 

 

۶۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻭ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۵۳

 

۶۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺳﻮﺧﺖﺭﺳﺎﻧﻲ )ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ، ﺩﻳﺰﻟﻲ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺷﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻮﻟّﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۵۴

 

۶۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻠﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۷۸

 

 

۶۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺯﻧﺪﮔﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ )ﻋﻤﺮ، ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ )ﺍﺻﻮﻝ، ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ )ﺍﻛﭽﻮﻳﺮﻱ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۸۳

 

۶۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۸۴

 

 

 

۶۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻭﻳﺞ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺣﺸﺮﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻌﻄﺮ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۸۷

 

۶۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ (GIS)

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﺧﻮﺍﻧﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻣﻴﻦ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۲۹۰

 

 

۷۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻔﻆ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻨﮕﻞﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﺟﻨﮕﻞ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻠّﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﻧﻘﺎﺷﻲ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻧﻘﺎﺷﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۱۸

 

 

۷۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ، ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﻳﺎ، ﻃﺮﺍﺣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۱۹

 

 

۷۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻳﮓﻫﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺭﺑﻴﻦﻫﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮﺍﺵ ﻭ ﻓﺮﺯ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۲۲

 

 

۷۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺮﺯﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻨﮓﺯﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ(

) ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۲۴

 

 

۷۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۲۶

 

 

۷۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺑﻨﺪﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﺧﻮﺍﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻜﻞﺩﻫﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﺳﺒﻚ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۲۸

 

 

۷۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﮔﺎﺯ ﻣﺤﺎﻓﻆ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺍﺩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻬﻮﻳﻪ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻣﻌﺪﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۳۰

 

 

 

۷۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭼﺎﻝﺯﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(

 

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪﻭﻓﻦ )ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۳۲

 

 

 

۷۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ )ﺑﺎﻓﺖ، ﻓﻠﺰ، ﭼﻮﺏ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻏﺬﺍ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻓﻠﺰﻛﺎﺭﻱ(

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻛﻮﺩﻛﻴﺎﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۰

 

 

۷۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻙ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ )ﻓﺮﺩﻱ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﺍﻣﻴﻜﻲ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۲

 

 

۸۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻳﺮﮔﺪﺍﺯﻫﺎ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺨﺖ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚﻫﺎ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻨﻲ

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﭼﺎپ )ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﭼﺎپ ﺍﻓﺴﺖ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﻠﻚ ﺍﺳﻜﺮﻳﻦ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻠﻴﻮﮔﺮﺍﻭﻭﺭ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﭼﺎپ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۳

 

۸۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭼﺎپ )ﻟﻴﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺻﺤﺎﻓﻲ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﭼﺎپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ )ﺭﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ(

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻧﺴﺎﺟﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۴

 

۸۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻴﺎﻑ )ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻴﺎﻑ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻟﻴﺎﻑ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻧﮕﺮﺯﻱ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ )ﺭﻧﮕﺮﺯﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭼﺎپ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻤﻴﻞ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ

 

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۶

 

 

۸۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ

 

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ )ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۷

 

 

۸۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ GIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺘﺮﻭﻟﻮژﻱ

 

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ )ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۸

 

 

 

۸۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺳﻮﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺭﺳﻮﺑﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺴﻴﻞ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﻣﻴﻦﺳﺎﺧﺖ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺏ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺠﻮﻡ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ

 

ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ )ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۶۹

 

 

۸۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ، ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮﻱ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۷۱

 

 

۸۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻳﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻓﻠﺴﻔﻪ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۷۳

 

 

۸۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻨﻄﻖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻛﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 

 

 

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﻮﺯﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ

 

ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ )ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۳۹۹

 

۸۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﻮﺯﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ )ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ژﻧﺘﻴﻚ )ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ( ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﺷﺪﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ

 

 

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۰

 

 

۹۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺷﻐﻠﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥﺿﻌﻴﻒ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ )ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۱

 

 

 

۹۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (BMS)

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ ﻭ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭﺿﻌﻴﻒ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻟﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ (PLC)

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ )ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ(

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺮﻕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ )ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮ(

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ )ﻣﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻚ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۲

 

 

۹۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ )ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه PLC ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﺪّﻝﻫﺎ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺯﺑﺎﻥ C++ 600 نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه MATLAB 600 نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺑﺎﺗﻴﻚ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ (BMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ )ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۳

 

 

۹۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻜﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﺯﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ )ﺧﻂ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ، ﭼﺎپ ﺩﺳﺘﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺻﻔﺤﻪﺁﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﭼﺎپ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ )ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۴

 

 

 

۹۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ(

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۵

 

 

 

۹۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﭼﻮﺑﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ(

) ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۰۶

 

 

۹۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ۱) ﻭ (۲

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻨﻲ )ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﺪﺩﻱ (CNC) ﻭ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺍﺩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﻗﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﻳﺴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۷۱

 

 

۹۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ژﻧﺘﻴﻚ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

ﺩﺑﻴﺮ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۷۲

 

 

۹۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡ

 

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻣﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۷۳

 

 

۹۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻃﻴﻮﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ژﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺍﻡ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻓﺎﺕ

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۷۴

 

 

۱۰۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﮔﻴﺎﻩﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ )ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪﺍﻱ، ﺑﺬﺭ ﻭ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﺖ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۷۸

 

 

۱۰۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮔﻠﻜﺎﺭﻱ، ﺳﺒﺰﻱﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻴﻮﻩﻛﺎﺭﻱ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۴۸۶

 

 

۱۰۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺍﻡ

 

 

 

 حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ,

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﺭﺍﻋﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۰۳

 

 

 

۱۰۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﺑﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ )ﭘﻞ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻛﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺨﺰﻥ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺍﻩ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻥ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ )ﺍﺗﻮﻛﺪ(

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ژﺋﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۰۷

 

 

۱۰۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺭﻗﻮﻣﻲ ﺯﻣﻴﻦ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﻗﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻣﺘﺮﻱ ﺭﻗﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ژﺋﻮﺩﺯﻱ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ ﻭ ژﺋﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۴۴

 

 

۱۰۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۴۵

 

۱۰۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۴۸

 

 

۱۰۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺏ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱ ﻭ ۲ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ

) ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۵۷

 

 

۱۰۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ۱ ﻭ ۲

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۵۸

 

۱۰۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻣﻴﻨﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺭﻗﻮﻣﻲ ﺯﻣﻴﻦ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ GIS

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۵۹

 

 

۱۱۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﺪﻳﺪﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۳۵۶۹

 

 

۱۱۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱ ﻭ ۲

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۴۵

 

 

 

۱۱۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ۱ ﻭ ۲

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﺎﻟﺲ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

(ICAO Annex10:VOL.1Chapter2,3/VOL.3/VOL.4)

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ 🙁CNS/ATM)

(ICAO DOC 9750 ver.2:Chapter 4, 5, 6 &7 )

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۴۵، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ

ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۴۶

 

 

 

 

۱۱۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ICT ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ) Annex10:VOL.2 ICAO (

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ DOCs8400,7910,8585) ICAO ﺑﺨﺶ (FOREWORD،

(CHAPTER11, APPENDIX2&3       ﺑﺨﺶ ICAO DOC4444)

ﻭ ۶ ،۴ ،۳ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ROBEX Handbook )

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۴۶، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ ﻭ ﺭﻭﺑﻜﺲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ

ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۶۹

 

 

 

۱۱۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۷۰

 

 

 

۱۱۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۷۱

 

 

 

۱۱۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۷۴

 

 

 

۱۱۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻱﻫﺎ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۷۶

 

 

 

۱۱۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺳﻴﺎﺳﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺳﻌﻪ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ )ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ(

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۷۸

 

 

 

۱۱۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺷﻬﺮﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺳﻌﻪ(

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۸۱

 

 

۱۲۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ )ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۸۲

 

 

۱۲۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺁﺭﻣﻪ ﻭ ﻓﻮﻻﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۹۱

 

۱۲۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۹۴

 

۱۲۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺩﺍﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۹۵

 

 

۱۲۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ICF

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮژﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۴۹۶

 

 

۱۲۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻙ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺍﺗﻊ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺁﺑﺨﻴﺰ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ (۲)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۰۰

 

 

۱۲۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۰۲

 

 

۱۲۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۰۳

 

 

۱۲۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺭﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۰۷

 

 

 

۱۲۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﻫﺎ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﻫﺎ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۵۰/۰۳/۱۶ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺣﺮﺍﺳﺖ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۱۹

 

 

۱۳۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۳۸

 

 

۱۳۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﻨﺴﺮﻭﺳﺎﺯﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍﻩ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۵۸

 

 

 

۱۳۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۷۲

 

 

 

۱۳۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻓﻜﺎﺭﺳﻨﺠﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ (۲)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۷۴

 

 

۱۳۴

 

 

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۳۵۷۸

 

۱۳۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۱۰

 

 

 

۱۳۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۱۱

 

 

۱۳۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮّﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۲۳

 

 

۱۳۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱ ﻭ ۲

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۲۴

 

 

 

 

 

۱۳۹

 

, حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ )ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ(

 

ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۸۵۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ

 

, حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭژﻩ

 

ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭﻳﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺸﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻛﺸﺘﻲ

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۷۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

 

, حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺸﺘﻲ

 

ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۸۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ

 

, حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۲۴، ﺻﺮﻑِﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ

۱ ﻭ ۲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ )ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ( ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ

ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ )ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ , حدود ۸۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ۱ ﻭ , حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۱ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ﻳﺎ )ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ , حدود ۸۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ۲ ﻭ , حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭﻳﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺸﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻳﺎ )ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ , حدود ۸۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ۳ ﻭ , حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۳ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ

ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۳۰

 

 

 

۱۴۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺭ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

۸ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۳۱

 

 

 

۱۴۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۳۲

 

 

 

 

۱۴۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﻨﺠﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ

 

۸ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۳۳

 

 

۱۴۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﮔﺰﻳﻨﺶ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۳۴

 

 

۱۴۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

 

حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ )ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﻕ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۳۵

 

 

۱۴۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﻣﺎﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۰۹۵

 

۱۴۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ C++

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۰۱

 

 

۱۴۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۰۵

 

 

۱۴۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻼﺗﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۱۱

 

 

 

۱۴۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﮔﻴﺎﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺧﺎﻙﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۱۵

 

 

۱۵۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺳﺒﺰﻱﻛﺎﺭﻱ، ﮔﻞﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻴﻮﻩﻛﺎﺭﻱ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺸﺮﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۱۸

 

 

۱۵۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ )ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻏﻼﺕ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۲۲

 

 

۱۵۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺸﺮﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۳۰

 

 

۱۵۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ، ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺧﺎﻙﻭﺭﺯﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﻴﺎﻩﭘﺰﺷﻜﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۳۳

 

 

۱۵۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺸﺮﻩﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺧﺎﻙﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺧﺎﻙﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰﻱ ﺧﺎﻙ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۳۶

 

 

۱۵۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰﻱ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻛﻮﺩﻫﺎ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺧﺎﻙ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎﻙ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﺏ، ﺧﺎﻙ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺭﺷﻴﻮ )ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ

ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﻠّﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﺭﺷﻴﻮ(

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ،

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺭﺷﻴﻮﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺭﺷﻴﻮ )ﻣﻠﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه

ﺗﺨﺼﺼﻲ(، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ، ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﻴﻮ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۱۶۶

 

 

۱۵۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺭﺷﻴﻮ )ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ،

ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ،

ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﺭﺷﻴﻮ(

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ،

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺭﺷﻴﻮﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺭﺷﻴﻮ )ﻣﻠﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺨﺼﺼﻲ(، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ، ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﻴﻮ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﻴﺲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۶۷

 

 

 

۱۵۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮﻱ )ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮّﻝ ﺧﻂ ﻭ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻧﻮﻳﻦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۶۸

 

 

 

۱۶۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﺸﺎﻫﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻓﺸﺎﺭﻳﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ )ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻳﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ )ﺍﺯ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ

 

,

 

 

 

 

 

 حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۶۹

 

 

 

 

 

۱۶۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ )ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺍﺳﻨﺎﺩ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ((

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،

ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻂ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ ﻭ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۰

 

 

 

 

۱۶۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ

ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻬﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﺮﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺁﻧﻬﺎ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﺎﺗﺒﺎﻥ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺦ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﺗﺒﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺘﺎﺑﺖ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﻭ ﻣﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺗﺬﻫﻴﺐ

 

۸ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ )ﻓﺎﺭﺳﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﺮﺑﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(

 

  

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ C++

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩﻫﺎ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۱

 

۱۶۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ C++

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩﻫﺎ (۲)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۲

 

۱۶۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۳

 

۱۶۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺭﺷﻴﻮ

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ )ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺫﺧﻴﺮﻩ

ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺭﺷﻴﻮﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺣﻘﻮﻕ

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ،

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﻴﻮ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ

ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ )ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻃﻼﻉﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ، ﻭﺏ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۶

 

۱۶۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ C++

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻓﻨﻲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۷

 

۱۶۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ (۲)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۷۸

 

 

 

۱۶۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﻳﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ )ﺍﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭﻳﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﻩ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ )ﺍﺯ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ(

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺭﺷﻴﻮﻱ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۸۳

 

 

 

۱۷۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤّﻲ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

(ICAO Annex2) 2 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۱

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۸۷

 

 

۱۷۱

 

(ICAO Annex15) 15 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۲

 

(ICAO Annex12) 12 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۳

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ۱

 

PANS-ATM 600 نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۵

 

(ICAO Annex11) 11 ﺍﻧﻜﺲ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۶

 

 

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کاردان ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۸۷، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﻧﻜﺲ ۲، ﺍﻧﻜﺲ ۱۵، PANS-ATM ﻭ ﺍﻧﻜﺲ ۱۱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﺳﺆﺍﻻﺕ

ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﻧﻜﺲ ۱۲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۸۸

 

 

۱۷۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﺎﻟﺲ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

(ICAO Annex10:VOL.1Chapter 2, 3/VOL.3)

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کاردان ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۸۸، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱ ﻭ ۲

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۹۰

 

 

۱۷۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۹۱

 

 

 

۱۷۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ Annex10:VOL.2) (ICAO

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ DOCs8400,7910,8585) ICAO ﺑﺨﺶ (FOREWORD،

(CHAPTER11, APPENDIX 2&3    ﺑﺨﺶ ICAO DOC4444)

ﻭ ۶ ،۴ ،۳ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ROBEX HANDBOOK )

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ نمونه سوالات استخدامی کاردان ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ )ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۹۱، ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ ﻭ ﺭﻭﺑﻜﺲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۹۳

 

 

۱۷۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﺪﻧﻲ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ(

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۹۸

 

۱۷۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ )ﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ( ﻭ ﺁﻳﻴﻦ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۳۹۹

 

۱۷۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻋﻠﻢ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ (۲)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۲

 

 

 

۱۷۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ، ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﻭﺏﺳﻨﺠﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻋﻠﻢ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ )ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ، ﮔﺮﺍﻑﻛﺎﻭﻱ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ(

 

 

————————————————————————————

 

—————————————————————-

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۳

 

 

 

۱۷۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ (۳)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۴

 

۱۸۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۵

 

 

 

۱۸۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۱۷۰۲۵

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ

, حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﮋﻭﻫﺶ ۵

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۶

 

 

 

 

۱۸۲

 

, حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

, حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 

, حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۱۷۰۲۵

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۸۵۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۷۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ، ﺻﺮﻑِﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ۱ ﺗﺎ ۴ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ، ﻫﺮ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ )ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۱ ﻳﺎ , حدود ۸۷۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   (۲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ

, حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ

 

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﮋﻭﻫﺶ ۶

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۷

 

 

 

 

۱۸۳

 

, حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

, حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 

, حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۱۷۰۲۵

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۸۵۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه , حدود ۷۰۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺍﺩ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﮔﺮﺍﻳﺶ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻠﻲ، ﺻﺮﻑِﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ۱ ﺗﺎ ۴ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ، ﻫﺮ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ )ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ۱ ﻳﺎ , حدود ۸۷۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه   (۲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﮋﻭﻫﺶ ۷

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۸

 

 

 

۱۸۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۱۷۰۲۵

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۰۹

 

 

۱۸۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮ

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۰

 

 

۱۸۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢﻭﺗﺮﺑﻴﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (۱)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۱

 

 

 

۱۸۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ ۱

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۲

 

 

۱۸۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﺎﺭﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭژﻩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۳

 

 

 

۱۸۹

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

 

۷ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۴

 

 

۱۹۰

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﻻﺏﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺁﺏ، ﺧﺎﻙ ﻭ ﻫﻮﺍ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶِﺭﻭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۵

 

 

۱۹۱

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺸﺮﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱ ﻭ ۲

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥﻫﺎ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۶

 

 

۱۹۲

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ )ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ(

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ ﺑﺘﻨﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭژﻩ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۷

 

 

۱۹۳

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺟﻴﺮﻩﻧﻮﻳﺴﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﻨﺒﻪ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻨﺒﻪ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۱۸

 

 

۱۹۴

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﻨﺒﻪ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺯﺭﺍﻋﺖ )ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﭘﻨﺒﻪ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﭘﻨﺒﻪ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﭘﻨﺒﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۲۰

 

 

۱۹۵

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ (۵)

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۲۲

 

 

۱۹۶

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺧﻂﻣﺸﻲﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ۱ ﻭ ۲

 

 

ﺑﺎﺯﺭﺱ ۱

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۲۳

 

 

۱۹۷

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ )ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ۶۰۰ نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,   حدود ۸۵۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻴﺪ ﻭ ﺻﻴﺎﺩﻱ

)ﻛﺪ ﺷﻐﻠﻲ (۱۵۴۲۴

 

 

۱۹۸

 

,   حدود ۷۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺻﻴﺪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺻﻴﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۸۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺑﻮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭﻳﺎ

 

,   حدود ۹۰۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻴﻼﺗﻲ

 

,   حدود ۸۷۰   نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺻﻴﺎﺩﻱ

 

,   حدود ۷۸۰     نمونه سوال استخدامی با پاسخنامه ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ