آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی روزهای اخیر

سوالات استخدامی پتروشیمی بوعلی سینا (اسفند ۹۶)

سوالات استخدامی پتروشیمی بوعلی سینا (اسفند 96) بخش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه ۴٫  ...