آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی روزهای اخیر

سوالات مصاحبه استخدامی دامپزشکی(زمستان ۹۶)

سوالات مصاحبه استخدامی دامپزشکی(زمستان 96) خش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه ۴٫  ۵۰۰ سوال ...