آخرین اخبار : 

سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی بانك صنعت و معدن(آپدیت زمستان ۹۶ )

سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی بانك صنعت و معدن(آپدیت زمستان 96 ) بخش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی ...