آخرین اخبار : 

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک بخش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه ...