آخرین اخبار : 

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی با کد شغلی ۳۱۰۴

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی با کد شغلی ۳۱۰۴ سوالات استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي میکروبیولوژی اختصاصی دامپزشکی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی)، سوالات استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي روشهای ...