آخرین اخبار : 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بجنورد (اسفند ۹۶)

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بجنورد (اسفند 96) بخش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه ۴٫  ...