آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی شرکت حجمی اهواز شمین

سوالات استخدامی شرکت حجمی اهواز شمین,سوالات استخدامی شرکت حجمی اهواز شمین +جواب بخش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی ...