آخرین اخبار : 

رشته و شهرهای مورد نیاز استخدامی تامین اجتماعی ۹۶ | شرایط+رشته و شهرهای مورد نیاز استخدامی تامین اجتماعی ۹۶

شرایط+رشته و شهرهای مورد نیاز استخدامی تامین اجتماعی96 سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان ...
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.