آخرین اخبار : 

نمونه سوالات کارشناس برق استخدامی شرکت آرمان نیروی سبلان

نمونه سوالات کارشناس برق استخدامی شرکت آرمان نیروی سبلان ۱ مدارهاي الكتريكي ۱۵۰ سوال با پاسخ (DC ،AC) -2 ماشين هاي الكتريكي  ۲۵ سوال با پاسخ -۳ كارگاه مدار فرمان و سيم پيچي -۴ تأسيسات الكتريكي و كارگاه ۳۰ سوال با پاسخ -۵ رسم فني ...