آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی مرکز بهداشت بوشهر

سوالات استخدامی مرکز بهداشت بوشهر,سوالات مصاحبه استخدامی مرکز بهداشت بوشهر,سوالات بدو استخدامی مرکز بهداشت بوشهر بخش اول شامل سوالات عمومی : ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۳٫ ...