خلاصه آیتم

سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۵۰ نمونه سوال نمونه سوالات استخدامی فارماکولوژی و داروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اورژاﻧﺲ، آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰي از راه ورﻳﺪ ۲۵۰ سوال با پاسخ اورژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﺮوﻣﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن ۲۵۰ سوال با پاسخ اورژاﻧﺲ ﻫﺎي […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان کد شغل ۳۳۵۸ (علوم پزشکی ۹۶) ,نمونه سوالات استخدامی کارشناس خدمات آموزشی ,نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان ,نمونه سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی ۴۳۰ سوال + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق ۱۴۰ سوال + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه                 ,نمونه […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور سخت افزار رایانه کد شغل ۳۱۳۰ (علوم پزشکی ۹۶) نمونه سوالات شامل ۲ بخش عمومی و تخصصی  استخدامی، مناسب آزمون ۹۶ می باشد. بخش اول شامل سوالات تخصصی : ۲۶۰ سوال استخدامی معماری کامپیوتر ۳۰۰ سوال استخدامی شبكه های کامپیوتری و امنیت شبكه   ۳۰۰ سوال استخدامی مدارهای منطقی و […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی کد شغل ۳۱۲۵ (علوم پزشکی ۹۶),سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی کد شغل ۳۱۲۵ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش نمونه سوالات استخدامی تئوری مدیریت نمونه سوالات استخدامی رفتار سازمانی ۱۲۰ سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی منابع انسانی ۱۲۰ سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی اصول مدیریت […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری کد شغل ۳۱۱۱ (علوم پزشکی ۹۶) , سوالات استخدامی کارشناس امور اداری کد شغل ۳۱۱۱ (علوم پزشکی ۹۶) ,نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری ,نمونه سوالات استخدامی کارگزین ,نمونه سوالات استخدامی تئوری های مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه                 ,نمونه سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها ۲۲۰ سوال + پاسخنامه ,نمونه […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.