خلاصه آیتم

سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۵۰ نمونه سوال نمونه سوالات استخدامی فارماکولوژی و داروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اورژاﻧﺲ، آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰي از راه ورﻳﺪ ۲۵۰ سوال با پاسخ اورژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﺮوﻣﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن ۲۵۰ سوال با پاسخ اورژاﻧﺲ ﻫﺎي […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی کد شغل ۳۳۷۳ (علوم پزشکی ۹۶),سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی کد شغل ۳۳۷۳ (علوم پزشکی ۹۶) بخش اول شامل سوالات تخصصی : نمونه سوالات آمار کاربردی (تحلیل های آماری – روش های آماری – رگرسیون – نمونه گیری ) ۲۲۵ سوال با پاسخنامه نمونه سوالات ریاضی ۱۴۰ سوال با […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت روانی و اعتیاد کد شغل ۳۳۶۹(علوم پزشکی ۹۶), سوالات استخدامی کارشناس بهداشت روانی و اعتیاد کد شغل ۳۳۶۹(علوم پزشکی ۹۶) نمونه سوالات استخدامی روان شناس کد شغل ۳۳۶۶ (علوم پزشکی ۹۶),سوالات استخدامی روان شناس کد شغل ۳۳۶۶ (علوم پزشکی ۹۶) ,نمونه سوالات استخدامی روان شناس ,نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری کد شغل ۳۳۶۴ (علوم پزشکی ۹۶) , سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری کد شغل ۳۳۶۴ (علوم پزشکی ۹۶) ,سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری ,نمونه سوالات استخدامی تکنولوژی آموزشی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی چند رسانه ای های آموزشی ۴۴۰ سوال + پاسخنامه ,نمونه سوالات […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مواد خوراکی ,آرایشی و بهداشتی کد شغل ۳۳۵۷(علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی ایمنی و کلینیکال پاتولوژی ۹۰ سوال رو شهای ازمایشگاهی کنترل کیفی(غذا، دارو و فرآورد ههای بیولوژیکی) ۱۲۲ صفحه جزوه استخدامی نمونه سوالات استخدامی میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی) ۱۵۵ سوال نمونه سوالات استخدامی نمونه برداری و […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.