آخرین اخبار : 

تاریخ مصاحبه استخدامی 95 آموزش و پرورش +دستگاههای اجرایی+علوم پزشکی(مدارک مورد نیاز)

تاریخ مصاحبه استخدامی ۹۵ آموزش و پرورش +دستگاههای اجرایی+علوم پزشکی(مدارک مورد نیاز)

تاریخ مصاحبه استخدامی 95 آموزش و پرورش +دستگاههای اجرایی+علوم پزشکی(مدارک مورد نیاز) تشریح روند مصاحبه و گزینش پذیرفته‌ شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 تشکیل پرونده پذیرفته شدگان: از 7 دی آغاز و به مدت ۱۰ روز کاری تا ...