خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبير علوم اجتماعي خوشه ۲۶۱۱ ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم اجتماعي خوشه۲۶۱۱ فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه ۵۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه رياضي و آمار مقدماتي ۶۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي ۵۵۰سوال استخدامی با پاسخنامه معارف اسلامي* ۵۵۰ سوال استخدامی با پاسخنامه زبان انگليسي  […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم تجربي خوشه ۲۵۱۳ نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم تجربي خوشه۲۵۱۳ نمونه سوالات شامل ۲ بخش عمومی و تخصصی  استخدامی، مناسب آزمون ۹۵ می باشد. بخش اول شامل سوالات عمومی : فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه ۵۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه -۲ رياضي و آمار مقدماتي ۶۰۰ […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عربی خوشه ۲۵۰۸ فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه ۵۰۰ سوال استخدامی همراه با پاسخنامه -۲ رياضي و آمار مقدماتي ۶۰۰ سوال استخدامی همراه با پاسخنامه -۳ زبان و ادبيات فارسي ۵۵۰سوال استخدامی  همراه با پاسخنامه -۴ معارف اسلامي* ۵۵۰ سوال استخدامی همراه با پاسخنامه -۵ زبان انگليسي  عمومي ۵۰۰ سوال […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.