خلاصه آیتم

مواد امتحاني آزمون عمومي  مشترك در كلیه عناوين شغلي )كد ۱۰۰ ) ۱  فنّاوري اطلاعات )مهارت هاي ۳ ، ۴ ، ۶ و ۷ I.C.D.L )      سوال ۵۰۰ سوال استخدامی کامپیوتر همراه با پاسخنامه ۲  زبان و ادبيات فارسي ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۳  زبان انگليسي  عمومي ۵۰۰ سوال استخدامی […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.