خلاصه آیتم

راهنمای پایان نامه – انتخاب موضوع انتخاب موضوع، تصویب و موافقت استاد راهنما و ثبت موضوع و تغییرات الف – انتخاب موضوع انتخاب موضوع یا عنوان پایان نامه به عهده دانشجو است. موارد طرح موضوع یا عنوان از طرف استاد، توصیه نمی شود. دانشجو می تواند با مطالعه و بررسی های اولیه و مشورت با […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.