آخرین اخبار : 

.سوالات استخدامی كارشناس سمعی و بصري دیوان محاسبات :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس سمعی و بصري(کدشغل۱۱۵)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس سمعی و بصري(کدشغل115):::كارشناسسمعی  و بصری)كد 115 )كارگردانی تلویزیون )كد 1027 ،)كارشناس سینما )كد 1028 )كارشناسی وكارشناسی ارشدمرد با توجه به اینکه کم هستند این رشته سایت ما برای اولین بار در کشور این سوالات تخصصی ...
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.