آخرین اخبار : 

سوالات مصاحبه استخدامی با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی با جواب شامل نمونه سوالات زیر: ۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب ۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب ۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب ۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب ۵٫ آشنایی با جبهه ...