آخرین اخبار : 

“نمونه سوالات استخدامی هلال احمر متصدي نجات(كد101)” دانلود نمونه سوالات استخدامی هلال احمرمتصدي نجات(كد101)”

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر متصدي نجات(كد۱۰۱)

"نمونه سوالات استخدامی هلال احمر متصدي نجات(كد101)" نمونه سوالات استخدامی هلال احمر دروس عمومی ۳۰۰سوال كمك‌هاي اوليه با پاسخ ۷۵ سوال اساسنامه‌ي جمعيت هلال احمر با پاسخ ۳۵ سوال تاريخچه‌ي صليب سرخ و هلال احمربا پاسخ  ۵۵۰ سوال معارف اسلامي ...