آخرین اخبار : 

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت-سوره صفمی باشد. فایل شامل 6 بسته میباشد که ...