آخرین اخبار : 

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت-سوره صفمی باشد. فایل شامل 6 بسته میباشد که ...