آخرین اخبار : 

نمونه سوالات مصاحبه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت

نمونه سوالات مصاحبه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت ۹۵

نمونه سوالات مصاحبه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت 95 شامل نمونه سوالات زیر: ۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب ۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب ۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب ۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای ...