آخرین اخبار : 

نمونه سوالات مصاحبه سازمان قضائي نيروهاي مسلح 95

نمونه سوالات مصاحبه سازمان قضائي نيروهاي مسلح ۹۵

نمونه سوالات مصاحبه سازمان قضائي نيروهاي مسلح 95 شامل نمونه سوالات زیر: ۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب ۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب ۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب ۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب ۵٫ ...