خلاصه آیتم

پایان نامه مدیریت دولتی چکیدمروزه سرمایه فکری یکی از مهمترین موضوعات روز سازمان ها بوده و اکثرا قسمت عمده ای از ارزش بازار آنها را تشکیل می دهد. بنابر این شناسایی، اندازه گیری و مدیریت آن از مهمترین وظایف سازمان ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان سرمایه های فکری در بانک های […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.