آخرین اخبار : 

کارنامه آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی +اطلاعیه وضعيت بومي داوطلبان شركت كننده در 7 خوشه شغلي وزارت بهداشت

کارنامه آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی ۹۵ +اطلاعیه وضعيت بومي داوطلبان شركت كننده در ۷ خوشه شغلي وزارت بهداشت

  کارنامه آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی +اطلاعیه وضعيت بومي داوطلبان شركت كننده در 7 خوشه شغلي وزارت بهداشت جهت مشاهده کارنامه آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی كشور - آبان ماه 1395 کلیک کنید سوالات مصاحبه دانشگاه  علوم پزشکی سال 95 کلیک کنید  دانلود ...