هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات عمومی

سوالات عمومی

سوالات عمومی

بخش اول شامل سوالات عمومی  : بهمراه سوالات :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

– تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب


بخش اول شامل سوالات عمومی ::

آزمون عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  * ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  * زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  * زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  * فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  * معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  * شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  * اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  * استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جوابسوالات مصاحبه * :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  * احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  *  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  * آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جوابسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) *  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی * سوالات روانشناختی استخدامی  *  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی *

 
نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) رشته مدیریت حسابداری اقتصاد کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی * (تخصصی)   رشته حقوق کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی * (تخصصی) علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) رشته های علوم پایه کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) دسته علوم کشاورزی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) عمومی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) رشته ریاضی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) رشته های الهیات و علوم اسلامی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی *  (تخصصی) رشته های ادبیات و زبانهای خارجه کلیک کنید 

 

2003-نمونه سوالات  دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی250 سوال + پاسخنامه2004-نمونه سوالات  حفظ جزء 30 قران کریم 250 سوال + پاسخنامه2005-نمونه سوالات  اخلاق اسلامی عمومی علوم انسانی240 سوال + پاسخنامه2006-نمونه سوالات  اشنایی با دفاع مقدس عمومی علوم انسانی210 سوال + پاسخنامه2007-نمونه سوالات  اندیشه اسلامی 1 عمومی علوم انسانی240 سوال + پاسخنامه2008-نمونه سوالات  اندیشه اسلامی 2 عمومی علوم انسانی 250 سوال + پاسخنامه2009 –نمونه سوالات  انقلاب اسلامی ایران عمومی علوم انسانی2010-نمونه سوالات  ایین زندگی اخلاق کاربردی علوم انسانی210 سوال + پاسخنامه2011-نمونه سوالات  تربیت بدنی 1 عمومی علوم انسانی150 سوال + پاسخنامه2012-نمونه سوالات   تربیت بدنی 2 یا ورزش 1 عمومی علوم انسانی180 سوال + پاسخنامه2013-نمونه سوالات   تفسیر موضوعی قران عمومی علوم انسانی180 سوال + پاسخنامه2014-نمونه سوالات   تفسیر موضوعی نهج البلاغه عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه2015-نمونه سوالات  زبان خارجه عمومی علوم انسانی190 سوال + پاسخنامه2016-نمونه سوالات  فارسی عمومی علوم انسانی330 سوال + پاسخنامه2017-نمونه سوالات  فرهنگ و تمدن اسلام ایران عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه2018-نمونه سوالات  فلسفه اخلاق عمومی علوم انسانی180 سوال + پاسخنامه2019-نمونه سوالات  اشنایی با دفاع مقدس با پاسخ30 سوال + پاسخنامه2020-نمونه سوالات  ورزش 1 علوم انسانی150 سوال + پاسخنامه2021-نمونه سوالات  زبان و ادبیات فارسی مقدماتی عمومی علوم انسانی40 سوال + پاسخنامه2022-نمونه سوالات  برنامه ریزی کسب و کار30 سوال + پاسخنامه2023-نمونه سوالات  زبان خارجه200 سوال + پاسخنامه2024-نمونه سوالات  تربیت بدنی یک270 سوال + پاسخنامه2025-نمونه سوالات  اندیشه اسلامی یک300 سوال + پاسخنامه2026-نمونه سوالات  تربیت بدنی دو240 سوال + پاسخنامه2027-نمونه سوالات   فلسفه اخلاق210 سوال + پاسخنامه2028 – نمونه سوالات  اندیشه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه2029- نمونه سوالات  انقلاب اسلامی ایران300 سوال + پاسخنامه2030- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی قران360 سوال + پاسخنامه2031- نمونه سوالات  اشنایی با دفاع مقدس360 سوال + پاسخنامه2032- نمونه سوالات  دانش خانواده و جمعیت علوم پایه360 سوال + پاسخنامه2033-نمونه سوالات  فرهنگ و تمدن اسلام270 سوال + پاسخنامه2034-نمونه سوالات  اشنایی با قانون اساسی120 سوال + پاسخنامه2035--نمونه سوالات  ایین زندگی اخلاق کاربردی360 سوال + پاسخنامه2036-نمونه سوالات  تفسیر موضوعی نهج البلاغه210 سوال + پاسخنامه2037-نمونه سوالات  اندیشه سیاسی امام خمینی270 سوال + پاسخنامه2038-نمونه سوالات  اخلاق اسلامی  مبانی و مفاهیم330 سوال + پاسخنامه2039-نمونه سوالات  ورزش یک570 سوال + پاسخنامه2040-نمونه سوالات  حفظ جزء سی قران کریم عمومی120 سوال + پاسخنامه2041-نمونه سوالات  فارسی900 سوال + پاسخنامه2042-نمونه سوالات  زبان و ادبیات فارسی مقدماتی عمومی علوم پایه40 سوال + پاسخنامه2043-نمونه سوالات  تربیت بدنی ویژه240 سوال + پاسخنامه2044-نمونه سوالات  اشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 40 سوال + پاسخنامه2045-نمونه سوالات  اشنایی با اسلامی30 سوال + پاسخنامه 

دیدگاهتان را بنویسید